گام اول اینبار دشوار نیست

ارزيابی و تدوين استراتژی مديريت دارایی‌های فیزیکی

اینکه بدانیم در حال حاضر کجا ایستاده ­ایم، گام اول برای شناخت مسیر پیش رو و نحوه رسیدن به مقصد است. مجموعه­ هایی که به دنبال بهبود شیوه­ های مدیریت دارایی­های فیزیکی خود و تبدیل شدن به مجموعه­ ای با کلاس جهانی در این زمینه هستند…

خدمات ما


خدمات مشاوره

خدمات مشاوره


خدمات نرم افزاری

خدمات نرم افزاری


خدمات فنی و پشتیبانی

خدمات فنی و پشتیبانی


خدمات آموزشی

خدمات آموزشی
معرفی کتاب


این مجموعه حاصل تجربیات نویسندگانش و متکی بر دانشی است که ایشان ضمن سال‌ها تجربه و ارائۀ مشاوره به کارخانه‌های متعدد کسب کرده‌اند.


تازه های پمکو


گزارشات CMMS/EAM که از سیستم­های پشتیبان نگهداشت استخراج می­شود مرجع تصمیم گیری های واحد نگهداشت است. برخی از این گزارشات عبارتند از گزارش مدت زمان توقف تجهیز،حالت و علت خرابی، هزینه های دستور کارهای نگهداشت، قطعات مصرفی و … . در واقع زمانی می توان گفت یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات به یک ابزار تصمیم ساز تبدیل شده است که بتوان به راحتی  گزارشات سودمند و مورد نیاز را از آن استخراج و برمبنای آن ها تصمیم گیری کرد.

گزارشات CMMS/EAM که از سیستم­های پشتیبان نگهداشت استخراج می­شود مرجع تصمیم گیری های واحد نگهداشت است. برخی از این گزارشات عبارتند از گزارش مدت زمان توقف تجهیز،حالت و علت خرابی، هزینه های دستور کارهای نگهداشت، قطعات مصرفی و … . در واقع زمانی می توان گفت یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات به یک ابزار تصمیم ساز تبدیل شده است که بتوان به راحتی  گزارشات سودمند و مورد نیاز را از آن استخراج و برمبنای آن ها تصمیم گیری کرد.

تعریف صحیح فرایند ایجاد دستور کار در سیستم نگهداری و تعمیرات EAM/CMMS بسیارمهم است. زیرا میزان مصرف منابع(زمان، قطعه، نیروی انسانی و… ) در دستورکارها مدیریت می‌شود. در اکثر سیستم‌های پشتیبان نگهداری و تعمیرات EAM/CMMS، دستور کار بخشی از ماژولی به نام چرخه‌ی مدیریت کار است که فرایند گردش کار نگهداشت را توسط سیستم مدیریت می‌کند. دستورکارها به منظور انجام انواع کارها و اقدامتی که در واحد نگهداشت نیاز به انجام است، توسط برنامه ریز سازمان درسیستم ایجاد و ابلاغ می‌شود.

توقف یک تجهیز می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از تولید یک کارخانه یا واحد صنعتی شود. بنابراین برای جلوگیری از توقف تجهیزات باید متناسب با نوع و حساسیت تجهیزات، تاکتیک‌های متنوعی اتخاذ کرد. گزینه‌های تاکتیکی نگهداشت تجهیزات می‌تواند شامل اقدامات متنوعی از جمله نگهداشت واکنشی، نگهداشت پیش‌کنشی (پیشگیرانه و پیش‌ بینانه) و نگهداشت بازطراحی باشد.

مشتریان ما