انواع سیستم‌های کامپیوتری مدیریت و پشتیبانی نگهداری و تعمیرات

دسامبر 21, 2019by Pamco0
cmms-1280x853.jpg

انواع سیستم‌های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات برای پشتیبانی از مدیریت دارایی‌های فیزیکی سازمان چه هستند؟

سیستم‌های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات ابزارهایی برای سرعت بخشیدن به فرایندها و مدیریت موثر کارهای نگهداری و تعمیرات هستند. امروزه، بیش‌ از 95 درصد از سازمان‌ها برای پشتیبانی از مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان خود از این ابزارها استفاده می‌کنند.

این سیستم‌ها، ابزارهایی توانمندساز در قالب بسته‌های نرم‌افزاری هستند که برای پشتیبانی از مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نگهداشت طراحی شده‌اند. استفادۀ اثربخش از انواع سیستم‌های نگهداری و تعمیرات، می‌تواند بازدهی خدمات نگهداشت را به میزان چشمگیری بهبود ‌بخشد، اما از سوی دیگر، اگر از این ابزارها درست استفاده نکنید، فقط خرج روی دست سازمان گذاشته‌اید.

در واقع شما در هر سطحی می‌توانید از این ابزارها استفاده کنید. برخی از سازمان‌ها آن را به عنوان یک پایگاه داده برای ثبت اطلاعات استفاده می‌کنند. برخی دیگر آن را به عنوان ابزاری برای گردش کارها و فرایندهای سازمان‌شان و تعداد محدودی از سازمان‌ها نیز آن را به یک ابزار تصمیم‌گیری تبدیل می‌کنند و تمامی برنامه‌ریزی‌های واحد نگهداشت خود را برپایه‌ی خروجی‌ها و گزارشاتی که از آن می‌گیریند انجام می‌دهند.

CMMS چیست؟

سیستم‌های کامپیوتری مدیریت نگهداشت (CMMS) یا Computerized Maintenance Management System را باید نوعی سیستم ارتباطی در نگهداری و تعمیرات به‌حساب آورد.

هدف اولیه این سیستم‌ها برقراری ارتباط درخصوص موضوعات نگهداری و تعمیرات در سطح سازمان است. این ارتباطات را می‌توان نتیجه مستقیم استفاده از دستور کار توسط افراد مختلف درگیر در موضوع نگهداری و تعمیرات دانست.

اگر از قاعده ساده استفاده از دستور کار پیروی شود، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده به منبعی از اطلاعات مرتبط با نگهداشت تبدیل می‌شود که قابلیت استفاده مجدد را داشته و می‌تواند سازمان را در جهت اخذ تصمیم‌هایی مبتنی بر داده‌ها و واقعیت‌ها هدایت کند.

این سیستم‌ها به کارکنان نگهداری و تعمیرات کمک می‌کند تا کارهایشان را به صورت اثربخش‌تری انجام دهند و از این طریق تاثیر به سزایی در کاهش هزینه‌های ناشی از خرابی‌های اضطراری دارند.

یک نرم افزارCMMS معمولا بخش های اصلی زیر را در ارتباط با نگهداشت پوشش می دهد:

  • فرایند مدیریت کارهای نگهداشت(شامل انواع درخواست کار، انوع دستور کار و…)
  • شناسنامه و ثبت سوابق تجهیزات
  • انبار قطعات یدکی مرتبط در فعالیت های نگهداشت

موارد فوق حداقل‌هایی برای یک نرم افزارهای CMMS است. اما نرم افزارهای CMMS می‌توانند بخش‌های دیگری مثل مدیریت سفارشات خرید انبار و … را نیز شامل شوند.

EAM چیست؟

نوع دیگری از سیستم‌های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات، سیستم مدیریت دارایی‌های سازمان (EAM) یا Enterprise Asset Management است.

این سیستم‌ها گسترش و رشد یافته CMMSها هستند و با هدف پوشش مراحل چرخه عمر دارایی (مجتمع، تجهیز و …)، از طراحی و ساخت گرفته تا عملیات، نگهداری و تعمیرات و اسقاط کردن ایجاد شده‌اند.

سیستم EAM اصطلاح گسترده‌ای است که برای توصیف نرم‌افزاری که به‌طور خاص برای مدیریت چرخه عمر دارایی‌های فیزیکی سازمان (برای نمونه، ساختمان‌ها و تجهیزات) استفاده می‌شود به کار برده می‌شود. سیستم‌های EAM توسط واحدهای مدیریت دارایی مانند واحدهای مهندسی، نگهداشت، بهره‌برداری، مدیریت مواد و قطعات یدکی (MRO)، خرید و حسابداری استفاده می‌شوند تا به کمک آن فعالیت‌های چرخه عمر دارایی به خوبی مدیریت و دنبال شوند.

دقت به این نکته ضروری است که نگهداری و تعمیرات، تنها بخشی از چرخه عمر دارایی است. چرخه عمر دارایی همه چیز را، از زمانی که نیاز به ظرفیت و توان دارایی (مانند احساس نیاز به یک وسیله نقلیه، یا یک دستگاه پرس و یا پمپ) به وجود می‌آید، تا زمان اسقاط پوشش می‌دهد.

بهتر است که مدیریت نگهداری و تعمیرات دارایی‌ها، از هنگام طراحی و ساخت آن‌ها شروع شود. بدین ترتیب می‌توان از مرزهای سنتی نگهداری و تعمیرات فراتر رفت و ملاحظات مالی، واقعیت‌های بازار و سرمایه‌های انسانی را نیز مدنظر قرار داد.

با این روش آسان‌تر می‌توان نیاز به دارایی را درک کرد؛ آن‌را برای برآوردن نیازهای مشتریان طراحی کرد؛ طوری آن را ساخت و بهره‌برداری کرد که دقیق و مداوم عمل کند و نگهداری از آن نیز آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شود.


Pamco


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *