تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

بهبود قابلیت اطمینان


دارایی های فیزیکی­تان، شما را در استراتژی و برنامه‌ریزی سازمانتان ناامید نخواهند کرد اگر شما پیش از آن برای بهبود قابلیت اطمینان اندیشیده باشید.

در بسیاری از کسب و کارها برنامه ریزی تولید و ارائه محصول و يا خدمات به مشتري به دلیل پايين بودن قابلیت اطمینان در تجهیزات و دارایی های فیزیکی ریسک آفرین و بحران زا تلقی میشود. علاوه بر برنامه ریزی تولید و سیستم های پیشرفته زیرمجموعه آن مثل JIT (تولید بهنگام)، مباحثی مثل رضایت مشتری، ایمنی، زنجیره تأمین و انبار نیز تحت تأثیر وضعیت قابلیت اطمینان در سازمان قرار دارند. فرآیند بهبود قابلیت اطمینان، ابزاری را برای بهبود سیستماتیک قابلیت اطمینان در سراسر چرخه عمر تجهیزات فراهم می سازد. این فرآیند، چرخه ای تکرارشونده شامل تنظیم اهداف، ارزیابی، مقایسه و بهبود است که بسوی بهبود مستمر قابلیت اطمینان هدایت می شود.

از جمله مهمترین ابزارهای بهبود قابلیت اطمینان که تیم مشاوران و متخصصان PAMCo با تجربه های گوناگون در صنایع مختلف در دنیا، به آنها مجهز بوده و می توانند با پیاده سازی صحیح و اصولی آنها منطبق بر کلاس بهترین های جهانی، قابلیت اطمینان سازمان شما را تضمین کنند، عبارتند از:

  1. Reliability Centered Maintenance (RCM)
  2. Root Cause Analysis (RCA)
  3. Current Process Review (CPR)
  4. Maintenance Task Analysis (MTA)

بهبود قابلیت اطمینان، یک دستاورد تصادفی نیست بلکه به برنامه ریزی و اجرای مدل های عملیاتی و معتبر بین المللی وابسته است؛ در این راه مشاوران و متخصصان مدیریت دارایی های فیزیکی PAMCo در کنار سازمان شما خواهند بود.

آنالیز علل ریشه ای خرابی ها

نگهداری و تعمیرات براساس قابلیت اطمینان