مهمترین مزایای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیراتدو دستاورد بزرگ از مهم‌ترین مزایای سیستم­‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS/EAM، افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌ها است که از طریق بهبود دسترس‌پذیری و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و همچنین  کاهش هزینه‌های کلی نگهداشت میسر می‌شود. قابل توجه است که در بعضی از صنایع، افزایش 10 درصدی دسترس‌پذیری، که شاید ناچیز دیده شود، منجر به افزایش حتی بیش از 100 درصدی سود و بازگشت سرمایه می‌شود؛ و کاهش کوچکی در هزینه‌های کلی نگهداشت (حتی کمتر از 5%) مانند کاهش دارایی‌های موجود در انبار باعث افزایش قابل توجه سود و بازگشت سرمایه خواهد شد.

از طرف دیگر، هنگام بررسی نرم‌افزار‌هایی مانند CMMS و EAM ها بسیاری از افراد علاقمندند که بدانند بازگشت سرمایه (ROI) ناشی از داشتن این سیستم‌ها چقدر است. شرکت‌های فروش نرم‌افزار زیادی را دیده‌ایم که محاسبات ROI را برای به‌دست‌آوردن بازگشت سرمایه ارائه می‌کنند؛ البته نباید فراموش کرد که فرض همه این محاسبات پیاده‌سازی و بهره‌برداری موفق از سیستم است. این بدیهی است که با مؤثرتر و کارآمدتر کردن افراد، در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد ولی چگونه بایستی به این مهم دست پیدا کرد؟

لازم به ذکر است که منظور از پیاده‌سازی مناسب یعنی داده‌های مورد نیاز در سیستم با فرمت مناسب جمع‌آوری و در آن ثبت شده‌است، افراد در استفاده از آن آموزش‌های لازم را دیده‌اند و دقیقاً می‌دانند چگونه از سیستم استفاده کنند به طوری که به کمک سیستم، تمامی امور و فرایندهای مربوط به واحد نگهداشت، مدیریت می‌شود.
مزایای سیستم­‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات چه هستند و چگونه می‌توانند به بازگشت سرمایه یاری رسانند؟

همانطور که در ابتدای متن بیان شد، دو دستاورد بزرگ  و مزایای سیستم­‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS/EAM، افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌ها است که از طریق “بهبود دسترس‌پذیری و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات” و همچنین “کاهش هزینه‌های کلی نگهداشت” میسر می‌شود. در ادامه به هر کدام از این دو مورد می‌پردازیم و الزاماتی که در سازمان و سیستم نیاز داریم تا به افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌ها منتهی شوند را ذکر می‌کنیم:

 1. بهبود دسترس‌پذیری، قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری منجر به کاهش خرابی‌ها، کاهش وقفه‌ها و افزایش سرعت می‌شود که نیاز به راه‌حل‌هایی در سیستم نگهداری و تعمیرات CMMS و EAM دارد:
 • پشتیبانی از تحلیل سوابق و قابلیت اطمینان تجهیزات
 • مدیریت داده‌های تجهیزات
 • ثبت مهارت‌ها
 • ثبت صورت قطعات
 • پشتیبانی از ایجاد و زمان‌بندی PM روزانه

همچنین منجر به کاهش اختلالات ، کاهش دوباره‌کاری و پایش عملکرد می‌شود. راه‌حل‌های آنها در سیستم در این موارد عبارتند از:

 • پایش اختلالات دستگاه نسبت به عملکرد مطلوب
 • پایش وضعیت دستور کار و تعیین دوباره‌کاری
 • ردیابی داده‌های هزینه و عملکرد هر تجهیز
 • ردیابی داده‌های هزینه و عملکرد هر فرایند مدیریت کار
 1. کاهش هزینه‌های کلی نگهداری و تعمیرات نیز از طریق موارد زیر است که راه‌حل‌های سیستم نگهداری و تعمیرات نیز در آنها ذکر شده است:
 • کاهش نیروی کار؛ راه‌حل آن در سیستم:
 • توانمندسازی اجرا و کنترل کار
 • ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای نیروی انسانی و مواد و قطعات یدکی
 • کاهش دارایی موجودی؛ راه‌حل آن در سیستم:
 • تحلیل مصرف موجودی
 • تحلیل سرمایه‌گذاری در موجودی
 • کاهش کار اضطراری؛ راه‌حل آن در سیستم:
 • پشتیبانی از زمان‌بندی PM
 • پشتیبانی از تحلیل داده‌های قابلیت اطمینان
 • کاهش کاغذبازی؛ راه‌حل آن در سیستم:
 • خودکارسازی دستور کار
 • خودکارسازی سفارش خرید
 • پایش عملکرد؛ راه‌حل آن در سیستم:
 • ردیابی هزینه‌ها بر اساس منطقه، کار، نوع هزینه‌ها و نیروی انسانی

در بلند مدت، و حتی میان مدت، برآیند توجه به تمامی این الزامات در سازمان و تمامی راه‌حل‌ها در سیستم، سود و بازگشت سرمایه ناشی از این اقدامات خواهد بود. بدیهی است که با کاهش هزینه‌ها و افزایش ظرفیت تولید، از هدررفت منابع جلوگیری شده و بازگشت سرمایه به طور کاملا محسوسی مشاهده خواهد شد. و البته با پیاده‌سازی موثر این کاهش هزینه‌ها و افزایش ظرفیت تولید، براحتی هزینه‌های ناشی از خرید، سفارشی‌سازی، یکپارچگی با سایر سیستم‌ها، آموزش، اقدامات لازم برای پیاده‌سازی، ارتباطات، سخت‌افزارهای جانبی (مانند افزودن چاپگرها، اسکنرها، فرکانس رادیویی و ابزارهای سیار)، هزینه‌های مربوط به کارکنان و نیز هزینه‌های مرتبط با تغییر فرایندها و رویه‌های لازم برای کارکرد سیستم را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.