نظام آراستگي محيط كار (5s)با استقرار سیستم 5S گامی محکم برای ایجاد زیرساخت بهبود در سازمانتان بر خواهيد داشت.

نظام آراستگی محیط کار(5S) یکی از فرایند‌های بهبود در سازمان‌ها است که منجر به ایجاد فرهنگ انضباط، بهبود روابط انساني، تسريع در كارها و بهبود كيفيت در سطوح مختلف سازمانی می‌شود. به ویژه زمانی که مدیریت ارشد سازمان، خود را متعهد به اجرای این سیستم بداند، نتایج بزرگی در زمان کوتاه در سازمان قابل مشاهده خواهد بود. 5S می تواند مقدمه ای بر پیاده سازی بسیاری از سیستم های دیگر نگهداری و تعمیرات باشد و اجرای آنها را تسهیل نماید.

بسیاری از سازمان‌ها بر این باورند که به دلایل متعددی، نمی‌توان این سیستم را در سازمان آنها اجرا نمود. دلایلی مثل اینکه قبلاً اجرا شده و موفق نبوده است! در این سازمان جواب نمی‌دهد! همکاری نمی‌شود و غیره. در پاسخ باید عنوان کرد که آیا سازمان شما در بهترین وضعیت ممکن نسبت به سازمان‌های مشابه و رقیب قرار دارد؟ آیا دیگر هیچ گزینه‌ای برای بهبود وجود ندارد؟

علاوه بر اهمیت تعهد مدیریت به اين نظام، نحوه اجرای آن نیز بسیار مهم است چرا که اجرای نادرست، ناقص یا غیر متوالی می‌تواند موجب دوباره کاری، هدر رفتن منابع و ناامیدی از سیستم 5S شود.

متخصصان و مشاوران شرکت مدیریت دارایی‌های فیزیکی پمکو با پیاده‌سازی صحیح و اصولی این فرآیند مطابق با کلاس بهترین‌های جهانی، بهینه‌سازی هزینه‌ها و ارائۀ بهترین پیشنهادات، اجرای گام به گام پروژه 5S را به شکل واقعی و ماندگار در سازمان شما تسهیل خواهند نمود.