ژوئن 8, 2015
the-5-habit-of-Great-Reliability-Engineers-1280x853.jpg

اول از همه، پنج “نباید” این پنج عادت، موفقیت­های بزرگی هستند که از بسیاری از شکست­ها سرچشمه می­گیرند. با این حال، برای درک این عادت­های خوب، ابتدا باید عادت­های بدی که این عادات را از بین می­برند درک کنید....


آوریل 6, 2015
AIM-1280x853.jpg

قبل از بحث دربارهٔ تعاملات بین مؤلفه‌های چرخهٔ عمر دارایی‌ها و یکپارچگی و اطمینان‌پذیری‌شان بهتر است چند تعریف پایه ارائه شود. در سال ۲۰۰۷، سازمان بهداشت و ایمنی انگلستان یکپارچگی دارایی را این‌گونه تعریف کرد: «توانایی دارایی‌ها در انجام مؤثر و کارامد عملکرد مورد نیازشان ضمن حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست.»...