PERDEC


نرم افزار PERDEC محاسبه بهترین زمان تعویض تجهیزات را انجام می دهد. بالاترین بهره وری و کمترین هزینه، بهترین گزینه در مدیریت تجهیزات سازمان است. درکی از مدل های عمر اقتصادی اجازه خواهد داد که یک مدیر درباره تعیین زمان ایده آل برای جایگزینی تصمیم گیری نماید. این نرم افزار داده های خود را از طریق مدل های ریاضی تحلیل می کند.