تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات (KPI)

محاسبه شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات ؛ اولین گام دربهبود عملکرد فعالیت های نگهداشت سازمانفرآیند نگهداری و تعمیرات یکی از حیاتی ترین فرآیندهای هر سازمان است که وظیفه اصلی آن نگهداری و حفظ ماشین آلات در شرایط مطلوب یا بازگرداندن آن ها از شرایط نامطلوب به شرایط مطلوب است. خرابی ماشین آلات منجر به ازدست رفتن زمان دسترسی تجهیزات و افزایش هزینه های سازمان می‌شود و لذا همواره بهبود عملکرد ماشین آلات و در نتیجه بهبود فرآیند نت مورد توجه متخصیص بوده است. متاسفانه سازمان های اندکی فرآیند های نگهداری و تعمیرات خود را مورد ارزیابی قرار می دهند. با توجه به اهمیت نگهداری و تعمیرات لازم است تا عملکرد این فرآیند اندازه گیری و جهت بهبود آن تصمیماتی اخذ شود. لذا شناسایی و محاسبه شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات نقش مهمی را جهت نیل به این منظور ایفا می کند.

مدیریت نگهداری و تعمیرات نیازمند شاخص‌هایی است که بتواند فرآیندها، نیروی انسانی، قابلیت اطمینان تجهیزات و … را بهبود دهد.


شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات

شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات (شاخص های نت) یک ارزش قابل اندازه‌گیری هستند که نشان می‌دهند شرکت تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کسب و کار خود دست پیدا می کند. شاخص های نگهداری و تعمیرات ، نشانگرهایی هستند که به شما می گویند عملکرد شما در دستیابی به اهداف نگهداری و تعمیرات سازمان، مانند کاهش خرابی یا کاهش هزینه ها ، چگونه است. آن ها معیارهای لازم برای تأسیسات شما هستند و مشخص می کنند که اکنون تیم شما کجاست ، تا کجا باید بروید ، و برای رسیدن به آنجا چه کارهایی را باید انجام دهید. اگرچه هرسازمانی اهداف متفاوتی خواهند داشت ، اما برخی ازمهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد نت حول چند عنصر کلیدی قرار دارند:

 1. بهره وری
 2. هزینه
 3. ایمنی و انطباق
 4. عملکرد دارایی
 5. خرابی
 6. مدیریت سفارش کار
 7. مدیریت موجودی

شاخص های نگهداری و تعمیرات به سه‌دسته زير تقسيم مي‌گردند:

 1. شاخص های نتيجه اي کليدي (Key Result Indicators(KRIs: به شما مي گويد كه عملکرد شما، در يک منظر خاص چگونه بوده‌است.
 2. شاخص های عملکردی(Performance Indicators(PIs: به شما مي‌گويدكه چه کاري را بايستي به‌انجام رسانيد.
 3. شاخص های کليدی عملکرد(Key Performance Indicators(KPIs: به شما مي‌گويد كه چه کارهايي را بايستي انجام داده تا كارايي سازمان را به‌ صورت چشم‌گيری افزايش دهيد.

در این بخش نیز باید به نسبت های مطلوب شاخص ها توجه شود، بدین صورت که 10% از کل شاخص های تعریف شده باید KRI، 80% PI و 10% از آنها KPI باشد.

آنچه را که بتوان اندازه‌گیری کرد، می‌توان مدیریت کرد.


مزایای استفاده از شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات

مزیت قابل توجه محاسبه شاخص های نت این است که درصورت عدم وجود استاندارد، سازمان را از نیاز به تغییر آگاه می‌کند. مزیت دیگر این است که کارگران تعمیر و نگهداری راهنمای شفافی در مورد استانداردهای مورد نیاز خود دارند. این به آن ها اجازه می دهد تا بدون اینکه عجله در انجام کار اشتباه کنند ، کارهای خود را به خوبی انجام دهند. در عین حال، آن ها سطح عملکردی مطلوب خود را می دانند.


تشریح چند شاخص مهم نگهداری و تعمیرات:

با استفاده از این قبیل شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات و تبدیل داده‌های خام حاصل به اطلاعات قابل اقدام ، سازمان ها می توانند درک کمی و کیفی بهتری از وضعیت و آینده کسب و کار خود بدست آورند.
در زیر به لیست مختصری از مهم ترین شاخص‌ های ارزیابی عملکرد نت اشاره شده است:

 • نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ارزش جایگزینی تجهیزات
 • نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ازای واحد محصول تولیدی
 • فرکانس خرابی یا میانگین زمان بین خرابی (MTBF)
 • انجام کارهای مربوط به نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده در مدت زمان استاندارد
 • اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)
 • درصد کارهای اضطراری

جهت دریافت استاندارد شاخص های نگهداری و تعمیرات (EN15341) اینجا را کلیک کنید