مهار تأثیر ویروس کرونا بر کسب‌ و کارها و ریسک های اقتصادی آن

مقالۀ پیش رو که توسط انجمن حسابداران خبره (ACCA) تهیه شده است، حاوی توصیه‌هایی برای کسب‌وکارها و شرکت‌هاست تا برای بحران برنامه‌ریزی کنند و گردش جریان نقدی خود را در دوران پسابحران مدیریت کنند. این مقاله باتوجه‌به همه‌گیری ویروس کرونا در سرتاسر جهان کوشیده با بیانی ساده و به اختصار، راهکارهایی عملیاتی برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی شیوع بیماری کرونا برای تمام کسب‌وکارها ارائه کند. این مقاله در 22 اسفند 98 در وبسایت accaglobal.com منتشر شده است.