محاسبه شاخص سلامت تجهیز، ابزاری نوین برای اهدافی قدیمی (بنیادی)

فوریه 27, 1399389
message-editor_1601304372331-depositphotos_317151534_l-20151.jpg


محاسبه شاخص سلامت تجهیز، ابزاری نوین برای اهدافی قدیمی (بنیادی)هر تجهیز در طول عمر خود خواه ناخواه فرسوده شده و سطح سلامت آن کاهش پیدا می‌کند. اگر تولید‌کننده‌ای بتواند روند طبیعی افت سلامت تجهیزات خود را متناسب با شرایط بهره‌برداری آن‌ها پیش‌بینی کند همزمان به دو هدف مهم دست یافته است: اول آنکه می‌تواند با تخمین مناسبی پیش‌بینی کند که عمر تجهیز چه زمانی به پایان رسیده و سرمایه لازم برای تجهیزات جایگزین دقیقا چه زمانی باید تأمین شود؛ دوم آنکه می‌تواند بفهمد که آیا برنامه‌های نگهداشت تجهیز، به صورتی هستند که سلامت تجهیز را در طول زمان دقیقا مطابق با سیر طبیعی افت آن نگه دارند و یا اینکه نیازمند بازنگری هستند. محاسبه شاخص سلامت تجهیز و به دنبال آن ترسیم نمودار زوال طبیعی تجهیز ابزارهای پیشرفته‌ای برای دستیابی به این اهداف هستند.


کاربرد شاخص سلامت تجهیز و نمودار زوال طبیعی

شاخص سلامت دارایی‌های فیزیکی یک عدد نسبی است که طی فرآیند ارزیابی وضعیت تجهیز محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سطح سلامت آن تجهیز است. در واقع شاخص سلامت تجهیز یک نمره است که به سلامت تجهیز داده شده است. از آنجایی که سلامت تجهیز در طول زمان افتی طبیعی دارد، شاخص سلامت تجهیز در طول عمر تجهیز دارای یک سیر نزولی منطقی است که تحت عنوان نمودار زوال طبیعی تجهیز شناخته می‌شود. نمودار زوال طبیعی تجهیز بیان می‌کند که اگر آن تجهیز در شرایط بهره‌برداری خاصی که قرار دارد به فعالیت خود ادامه بدهد شاخص سلامت آن باید مطابق با این نمودار افت کرده و در نهایت تجهیز به پایان عمر مفید خود برسد.

بنابراین اگر بتوان سیر زوال طبیعی تجهیز را با توجه به شرایط بهره‌برداری آن پیش‌بینی کرد چند هدف مهم برآورده می‌شود:

 • زمان پایان عمر مفید تجهیز با تقریب بسیار خوبی محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر با تقریب مناسبی خواهیم دانست که تجهیز چه زمانی دیگر کارکرد مورد انتظار ما را نداشته و باید با تجهیز جدیدی جایگزین شود. این موضوع از نظر برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری بسیار حیاتی است. چرا که می‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که سرمایه لازم برای جایگزینی تجهیزات دقیقا چه زمانی باید تامین شود.
 • از آنجایی که افت شاخص سلامت تجهیز ارتباط مستقیمی با افت کارکرد مورد انتظار آن دارد، می‌توان پیش‌بینی مناسبی از زمان خرابی تجهیز داشته و از این طریق ریسک‌های منتج از خرابی تجهیز را به شکل بهتری مدیریت کرد.
 • نمودار زوال طبیعی تجهیز ابزار بسیار مناسبی برای ارزیابی برنامه‌های نگهداشتی است که روی آن تجهیز پیاده می‌شود. به طور نمونه اگر شاخص سلامت دارایی های فیزیکی سریع‌تر از روند طبیعی پیش‌بینی‌ شده آن افت کند، یکی از دلایل آن می‌تواند عدم بهینگی برنامه‌های نگهداشت باشد.
 • در صورت برون‌سپاری نگهداری و تعمیرات، نمودار زوال طبیعی تجهیزات می‌تواند خط مبنایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکار در رابطه با نحوه نگهداری از تجهیزات باشد. به این صورت که عدد شاخص سلامت تجهیز در دوره‌های مشخصی محاسبه شده و با نمودار زوال طبیعی آن مقایسه شود. در صورتی که پیمانکار بهتر یا بدتر از نمودار زوال طبیعی، تجهیزات را نگهداری کرده باشد به وی پاداش یا جریمه تعلق گیرد.

چگونه شاخص سلامت تجهیز را محاسبه کنیم؟

دو چیز می‌تواند بیانگر سطح سلامت یک تجهیز باشد. اول سابقه‌ایست که آن تجهیز دارد و دوم وضعیت فعلی آن تجهیز. از این رو شاخص سلامت تجهیز با استفاده از دو نوع ارزیابی و ادغام نتایج آن محاسبه می‌شود:

 • ارزیابی کمی که سابقه‌ی ثبت شده تجهیز را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 • ارزیابی کیفی که وضعیت فعلی تجهیز را رصد می‌کند.


ارزیابی کمی

ارزیابی کمی یک ارزیابی داده‌محور است که به بررسی سوابق ثبت شده تجهیز در سامانه‌های اطلاعاتی می‌پردازد. در واقع ارزیابی کمی به ارزیابی شاخص‌هایی می‌پردازد که نشان می‌دهند تجهیز درگذشته خود تحت چه شرایطی بوده و چه سوابقی را از خود به جای گذاشته است. به طور نمونه تعداد تعمیرات اساسی انجام شده بر روی یک تجهیز داده مهمی است که می‌تواند در ارزیابی عمر باقیمانده آن تجهیز بسیار کلیدی باشد. برخی از شاخص‌های مهمی که در ارزیابی کمی می‌توانند مورد بررسی قرار ‌گیرند عبارتند از:

 • سن دارایی‌ها (‏تاریخ نصب)‏
 • چرخه‌های بهره‌برداری و بارگیری
 • میزان مطابقت شرایط بهره‌برداری با شرایط ایمن و استاندارد دارایی
 • تعداد توقف‌ها و دستگاه‌های حفاظتی فعال شده
 • ‏استانداردهای عملکرد بهره‌برداری
 • سوابق فعالیت‌های نگهداشت و انطباق
 • تعمیرات اساسی عمده در گذشته و آینده
 • اصلاحات و ارتقاء تجهیز

برای تدوین ساختار ارزیابی کمی و انجام آن لازم است گام‌های زیر عملی شود:

گام 1) استخراج فهرست مشخصی از شاخص‌های کمی و انتخاب مهم‌ترین آن‌ها؛

گام 2) وزن‌دهی هر کدام از شاخص‌ها با توجه به تاثیری که بر روی کارکرد مورد انتظار تجهیز دارند.

گام 3) درجه‌بندی شاخص‌ها. هر شاخص باید از 1 تا 5 درجه‌بندی شود به این صورت که نمره 1 به معنی بهترین وضعیت و نمره 5 به معنی بدترین وضعیت شاخص باشد. همچنین باید دقیقا مشخص باشد هر نمره‌ای که به شاخص داده می‌شود به چه معنی بوده و نشانگر چه وضعیتی است. به طور نمونه دقیقا باید مشخص باشد که نمره 1 به چه وضعیتی در آن شاخص تعلق می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود انجام ارزیابی توسط افراد مختلف نتایج تقریبا یکسانی داشته باشد.

گام 4) تدوین پرسشنامه ارزیابی کمی بر اساس شاخص‌های منتخب.

گام 5) انجام ارزیابی کمی تجهیز با استفاده از پرسشنامه تدوین شده. به این صورت که با بررسی داده‌های ثبت شده، به هر شاخص نمره مشخصی مطابق با درجه‌بندی تعریف شده داده می‌شود. در نهایت نمره ارزیابی کمی، میانگین وزنی نمراتی است که به هر شاخص داده شده است.


ارزیابی کیفی

فرآیند ارزیابی کیفی وضعیت حال حاضر تجهیزات را با استفاده از بازرسی فیزیکی و ظاهری آن‌ها بررسی می‌کند. شاخص‌هایی که در ارزیابی کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرند در سه دسته می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

 • شاخص‌های ظاهری (مشهود) (شامل هر گونه علائم بدیهی اعم از نشتی، خوردگی، آسیب فیزیکی و …)
 • شاخص‌های مربوط به نحوه عملکرد دارایی (ارتعاش، صدای غیر طبیعی و …)
 • تاثیرات قرارگیری در معرض محیط بهره‌برداری (رطوبت، دما، نور خورشید و …)

شاخص‌های ارزیابی کیفی باید با توجه به کارکرد مورد انتظار تجهیز و خرابی‌های کارکردی تجهیز استخراج شوند.

فرایند ارزیابی کیفی کاملا شبیه به ارزیابی کمی است با این تفاوت که ماهیت شاخص‌ها متفاوت است. بنابراین لازم است گام‌های 5 گانه در ارزیابی کمی برای ارزیابی کیفی نیز تکرار شود. در نهایت ارزیابی کیفی تجهیز نیز توسط پرسشنامه کیفی آن انجام شده و نمره ارزیابی کیفی تجهیز محاسبه می‌شود.


ترکیب ارزیابی کمی و کیفی و محاسبه عدد شاخص سلامت تجهیز

در نهایت باید نمره ارزیابی کمی و کیفی تجهیز با یکدیگر ادغام شده و نمره شاخص سلامت تجهیز محاسبه شود. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که نمره ارزیابی کیفی اولویت و وزن بالاتری دارد یا نمره ارزیابی کمی؟ از آنجایی که ارزیابی کمی با داده‌های واقعی ثبت شده سروکار دارد تا جای ممکن باید وزن بالایی به آن اختصاص داده شود.

اما وزن ارزیابی کمی وابسته به اعتبار داده‌هایی است که در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت شده است. اگر داده‌های ثبت شده از اعتبار بالایی برخوردار نباشند وزن ارزیابی کیفی بیشتر از ارزیابی کمی است.

تجربه کارشناسان پمکو نشان می‌دهد استفاده از روش‌های ارزیابی پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت نگهداشت (CMMS) راهکار مطلوبی برای اعتبارسنجی داده‌های ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی از جمله CMMS است. خروجی این اعتبار ‌سنجی وزن ارزیابی کمی و به دنبال آن ارزیابی کیفی را مشخص می‌کند.

بعد از تعیین وزن هر کدام از ارزیابی‌ها نمره شاخص سلامت تجهیز به سادگی با میانگین وزنی نمره ارزیابی کمی و نمره ارزیابی کیفی محاسبه می‌شود.


تخمین عمر باقیمانده با استفاده از شاخص سلامت تجهیز

عدد شاخص سلامت تجهیز مبنایی برای تخمین عمر باقیمانده تجهیز است. روش‌های متعددی برای تخمین عمر باقیمانده بر اساس نمره شاخص سلامت دارایی های فیزیکی وجود دارد اما روشی که پایه و اساس مابقی روش‌ها بوده و به کرات توسط بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود آن چیزی است که در جدول 1 نشان داده شده است.

همانگونه که بیان شد تمامی شاخص‌ها از 1 تا 5 درجه‌بندی می‌شوند. بنابراین نمره شاخص سلامت عددی بین 1 تا 5 خواهد بود. جدول 1 بیان می‌کند اگر نمره شاخص سلامت تجهیز 1 به دست آمده باشد به این معنی است که تجهیز به خوبی نگه داشته شده است و عمر باقی مانده آن معادل با ۹۵ % عمر طراحی اولیه (بر اساس توصیه سازنده اصلی تجهیز) است. به همین صورت عمر باقیمانده متناظر با هر نمره از جدول استخراج می‌شود.


جدول 1: عمر باقیمانده تجهیز بر اساس نمره شاخص سلامت تجهیز

عدد شاخص سلامت تجهیزوضعیت تجهیزدرصد عمر باقیمانده
1وضعیت خیلی خوب

تنها نگهداشت روتین و معمولی مورد نیاز است.

95%
2تنها عیب‌های جزئی در تجهیز وجود دارد.

نگهداشت جزئی نیاز دارد (5 درصد از تجهیز نیازمند نگهداشت است)

75%
3مقداری نگهداشت عقب افتاده نیاز است تا تجهیز را به سطح خدمت طبیعی و مورد انتظار آن بازگرداند

نگهداشت قابل توجهی نیاز دارد (10 تا 20 درصد از تجهیز نیازمند نگهداشت است)

50%
4نیاز به بازسازی وجود دارد

بازسازی و ارتقاء قابل توجهی نیاز است (20 تا 50 درصد از تجهیز نیازمند بازسازی است)

30%
5تجهیز خارج از دسترس است

بیش از 50 درصد از تجهیز نیازمند جایگزینی است.

5%
برگرفته از منبع [1] و [2]

اگر نمره شاخص سلامت تجهیز عددی اعشاری باشد، عمر باقیمانده آن با استفاده از توابع ریاضی مشخصی میزان برآورد می‌شود. این توابع در نظر می‌گیرند که قسمت اعشاری عدد شاخص سلامت تجهیز چه درصدی از محدوده بین دو سطح از جدول 1 را در بر می‌گیرد و از این طریق درصد عمر باقیمانده تجهیز را به کمک این جدول محاسبه می‌کنند.


ترسیم نمودار زوال طبیعی تجهیز

پس از تخمین عمر باقیمانده تجهیز لازم است نمودار زوال طبیعی تجهیز ترسیم شود. این نمودار با توجه به نتایج ارزیابی کمی و کیفی و مقدار عمر باقیمانده برآورد شده، پیش‌بینی می‌کند که عدد شاخص سلامت آن تجهیز در طول عمر تجهیز به صورت طبیعی چگونه باید افت کند. این نمودار با توجه به چند عامل ترسیم می‌شود:

1- نتایج ارزیابی کمی و کیفی و عدد فعلی شاخص سلامت؛

2- عمر باقیمانده برآورد شده؛

3- نوع تجهیز و الگوی خرابی آن؛

4- میزان بار کاری تجهیز در دوره برون‌سپاری؛

5- کیفیت، گستره و بازه زمانی تعمیرات اساسی؛

6- محدوده‌ای از شاخص سلامت که تجهیز دیگر کارکرد مورد انتظار بهره‌بردار را ندارد.


در ساده‌ترین حالت نمودار زوال طبیعی تجهیز خط مستقیمی است که از نقطه فعلی شاخص سلامت در سال صفر تا نقطه پیش‌بینی شده آن در انتهای عمر مفید برآورد شده، ترسیم می‌شود. به طور نمونه اگر اندازه شاخص سلامت تجهیزی در ابتدای دوره برون‌سپاری 2 بوده و عمر مفید آن توسط سازنده اصلی تجهیز 20 سال اعلام شده باشد. در نتیجه 75 درصد از عمر این تجهیز (یعنی 15 سال) باقیمانده است. بنابراین نمودار زوال طبیعی آن در ساده‌ترین حالت مطابق شکل زیر خواهد بود:اما در واقعیت ممکن است تجهیز در طول عمر خود چندین بار تعمیرات اساسی شود. طبیعتا بعد از تعمیرات اساسی، سلامت تجهیز مقداری افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل نمودار زوال طبیعی تجهیز می‌تواند به شکل زیر تغییر کند.همچنین در واقعیت ممکن است نمودار زوال شاخص سلامت یک نمودار خطی نباشد. این نمودار با توجه به نوع تجهیز و نوع الگوی خرابی آن می‌تواند از حالت خطی خارج شده و مطابق با شکل زیر حالتی غیرخطی به خود بگیرد.بنابراین تعیین تابع زوال طبیعی تجهیز نیازمند بررسی جامع تجهیز، بررسی نتایج ارزیابی کمی و کیفی و مهم‌تر از همه شناخت دقیق الگوی خرابی آن تجهیز است. به طور نمونه خرابی تجهیزات مکانیکی بیشتر وابسته به عمر بوده و احتمال شرطی خرابی آن‌ها با افزایش عمر افزایش پیدا می‌کند. اما خرابی تجهیزات الکتریکی کاملا تصادفی بوده و احتمال شرطی خرابی آن‌ها رابطه مستقیمی با طول عمر آن‌ها ندارد. برای مطالعه الگو‌های خرابی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.


لزوم داشتن نقشه راه برای ارزیابی سلامت تجهیزات

تجربه مشاورین پمکو در پرو‌ژه‌های اجرایی این حوزه نشان داده است که محاسبه شاخص سلامت تجهیز و ترسیم نمودار زوال طبیعی دارای حساسیت‌ها و جزئیات فراوانی است که اجرای دقیق آن نیازمند صرف زمان و هزینه نسبتا زیادی است. بنابراین انجام آن با نهایت جزئیات برای تمامی تجهیزات توجیه‌پذیر نخواهد بود. از این رو لازم است پیش از هر چیز تجهیزات اولویت‌بندی شده و فرایند ارزیابی، متناسب با هر دسته از تجهیزات با جزئیات مشخصی طراحی شود. همچنین لازم است ارزیابی وضعیت تجهیزات در وهله اول تنها برای تجهیزات حیاتی‌ انجام شده و رفته رفته به سایر تجهیزات نیز تعمیم داده شود. بنابراین اولین گام در این مسیر، داشتن یک نقشه راه بلندمدت برای پیاده‌سازی ساختار ارزیابی وضعیت متناسب با تجهیزات هر شرکت است.


منابع:

 1. Ingenium, Ipwea. “International infrastructure management manual, version 4.0.” Association of Local Government Engineering NZ Inc (INGENIUM) and the Institute of Public Works Engineering of Australia (IPWEA) (2011).
 2. Aladon Condition Assessment Methodology

مطالب مرتبط

تحلیل هزینه چرخه عمر ؛ تکنیکی برای گرفتن تصمیمات حساس
تحلیل هزینه چرخه عمر ؛ تکنیکی برای گرفتن تصمیمات حساس
نظارت بر عملكرد پيمانكاران
نظارت بر عملكرد پيمانكاران
تصمیماتی حیاتی در مورد نرم افزار های نگهداری و تعمیرات
تصمیماتی حیاتی در مورد نرم افزار های نگهداری و تعمیرات

389 comments

 • Loyatuh

  15 دی 1400 at 2:53 ب.ظ

  free viagra prescription chicago viagra Buy Cialis Bangkok

 • Arbinex

  16 دی 1400 at 3:15 ب.ظ

  does healthcare reform pay for cialis cialis daily lilly cares cialis

 • Encably

  17 دی 1400 at 1:43 ب.ظ

  furosemide water pill lasix drug 100 mg lasix from canada

 • Edgexia

  27 دی 1400 at 7:05 ب.ظ

  [url=http://www.apriligyn.com]where to buy priligy usa[/url] Propecia Fegato Leggi

 • EscothE

  30 دی 1400 at 4:26 ب.ظ

  comprar levitra 10 mg [url=http://www.alevitrasp.com]levitra 10 mg precio en farmacia[/url]

 • lymnPooni

  4 بهمن 1400 at 11:27 ب.ظ

  Adxocz Prednisone PubMed Boolell M GepiAttee S Gingell JC Allen MJ.

 • EscothE

  5 بهمن 1400 at 2:47 ق.ظ

  [url=https://www.alevitrasp.com]levitra rachat[/url] hokaddit

 • Zoscoms

  11 بهمن 1400 at 2:11 ب.ظ

  Unfortunately neither levaquin nor ciprofloxacin were found more effective than placebo in a randomized controlled trial in men with CPPS Nickel et al a Alexander et al Lihhag Plaquenil

 • Zoscoms

  11 بهمن 1400 at 4:54 ب.ظ

  Plaquenil Amoxicillin Chewable Peppermint Tablets Ingredients Lofqvr

 • Montepuddy

  10 اردیبهشت 1401 at 4:36 ق.ظ

  [url=http://cheapdrugs.store/#]ed in young men[/url]

 • Montepuddy

  13 اردیبهشت 1401 at 6:44 ب.ظ

  [url=http://cheapdrugs.store/#]ed treatment pills[/url]

 • Jebnhople

  14 اردیبهشت 1401 at 11:00 ق.ظ

  what time does cvs pharmacy inside target store open today? publix pharmacy

 • Bog

  20 اردیبهشت 1401 at 6:16 ق.ظ

  Maggie Overby Studios Thanks, Amber! KDI offers custom installed kitchen countertops at a price you can afford. Come into our showroom and compare granite, quartz, acrylic and laminate samples. Our huge selection of colors and designs ensure you’ll find the best counter to complement your cabinets, flooring, and backsplash. After you choose your favorite, we’ll measure your space and schedule our crew to install it. You’ll get a great kitchen design and installation from Michigan’s most trusted residential remodeling company. HomeAdvisor puts the average kitchen remodel price in the $12,567 to $34,962 range. A small kitchen remodel can cost as little as $4,000 and a lavish remodel can cost as much as $50,000+. For the many people out there who know that they want a kitchen remodel but have no clue where to start, please start by establishing a budget for your project. Here are a few different kitchen remodels that meet different price points. http://www.ttunnel.it/community/profile/carmonthwaites4/ Solid surfaces, comprised of a combination of mineral dust and plastic resins, are least pricey compared to natural stones of quartz or granite, but still have a fresh aesthetic. Laminate surfaces come in an array of colors as well as styles and, according to Carson, are more cost-effective. But with that comes a con: Laminate countertops damage easily. Thankfully they can be protected with the right care, lasting up to 10 to 12 years. When damaged, they can't be repaired, but can easily be replaced and reinstalled. Professional kitchen remodelers usually charge $100 to $200 per hour and the National Kitchen and Bath Association suggests 4% of your budget will go to design fees. Furthermore, this shoots up to 10% if you decide to hire a certified professional on-site. The cost to demo a kitchen can vary depending on how much of the space you’re demolishing. A full kitchen demolition, including plumbing moving costs, can cost anywhere from $1,205 to $2,160. But if you are only demolishing part of your kitchen, or keeping your plumbing as-is, your costs may be much lower. The following table provides a breakdown of how much a partial kitchen demolition might cost:  

 • RogerPharo

  23 اردیبهشت 1401 at 5:22 ب.ظ

  ed treatments treatment for ed buying ed pills online

 • RogerPharo

  24 اردیبهشت 1401 at 11:56 ب.ظ

  finasteride 5 mg prices propecia buy online generic propecia

 • Jebnhople

  25 اردیبهشت 1401 at 7:39 ق.ظ

  business plan for pharmacy store Adalat

 • RogerPharo

  26 اردیبهشت 1401 at 2:09 ق.ظ

  propecia online pharmacy how do i get propecia propecia hair

 • Normanram

  26 اردیبهشت 1401 at 8:30 ب.ظ

  india pharmacy india pharmacies online best online international pharmacies india

 • Normanram

  27 اردیبهشت 1401 at 11:44 ق.ظ

  ed pills for sale natural ed remedies cheap erectile dysfunction pills

 • Normanram

  28 اردیبهشت 1401 at 4:35 ب.ظ

  best drug for ed new ed treatments ed pill

 • auuuwvkq

  29 اردیبهشت 1401 at 4:32 ق.ظ

  provigil 100mg oral modafinil pill provigil 200mg without prescription

 • JohnnyJancy

  30 اردیبهشت 1401 at 9:33 ق.ظ

  stromectol 12 mg tablets stromectol price usa ivermectin without a doctor prescription

 • Austinbrorb

  30 اردیبهشت 1401 at 2:32 ب.ظ

  May 21, 2019В·4 min read We have over 7300 HD channels and 9600 VOD 1080p, of more than 38 countries with many sports, entertainment and movie channels. I want to restream the channel for free This is a very reasonable price and lowest in the IPTV market. The higher package you buy, the greater discount you will get. For more detail: Iptv Streaming Server Hospital Community Hotel IPTV Solution With IPTV Streaming Server Broadcasting System Hi, I would try to re-stream a paid IPTV service. More specific, at present, all IPTV providers are using the same form of portal for mag devices like domain.com:portal c . Hackers or any someone are able to realize this notice and constantly use this mac without fee. i4stream IPTV is the best IPTV service, provider. We offer a genuine, reliable, and stable IPTV service to the United Kingdom, Sweden, Norway, Denmark, France, Germany, and worldwide. Crystal clear pictures in HD, with no buffering! https://colossaltech.com.sg/forums/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=112819 I hooked this up to the Orby dish I bought and got my brother to watch the signal while I moved the antenna around. Took a few minutes but was able to get the signal locked in and so far everything is working good. Happy customer. Answered 2 years ago by Bubba88 Verified purchase: Yes Condition: New OTOH, not having to deal with carriage disputes, and maybe being able to pick up LP stations that the satellite companies aren’t required to carry are plusses. Talk about inexpensive TV. ORBY TV is it. Granted there are 0 sports channels. Great programming. Who needs sports? There is always something else to do. But curling up in bed watching (I’m sorry) benging on Blue Bloods Chicago and Chicago PD. Pretty cool stuff. The military Channel, there is something about wars that I knew absolutely nothing about, I have repented since then. But pennies on the dollar, compared to Direct TV and Dish Network. $27.00 a month. Can you beat that?

 • JohnnyJancy

  31 اردیبهشت 1401 at 1:01 ق.ظ

  tadalafil without a doctor’s prescription tadalafil 20 mg buy online generic tadalafil 20mg india

 • JohnnyJancy

  31 اردیبهشت 1401 at 3:21 ب.ظ

  buy clomid 50mg online clomid tablets for sale clomid tablets for sale

 • EddieDep

  2 خرداد 1401 at 4:01 ب.ظ

  stromectol tea tree oil stromectol for sale ivermectin apple flavored horse paste

 • Austinbrorb

  2 خرداد 1401 at 6:21 ب.ظ

  Please contact Support if you feel you need to Self Exclude your account There are thousands of free online games to play now for fun or to learn the rules. Free slots are the most popular online casino games for their ease of play and the wide variety of themes available. Online casino games such as craps, roulette or poker are also excellent options for improving strategic skills and confidence, before making the transition over to real money play. Sign up and get 5,000 free chips Where to play free slots online? This question often occurs to beginner gamblers. To date, free slots are available on different types of devices. This can be your PC, mobile phone, tablet, or laptop. Playing slots for free is more convenient because they are absolutely universal and can be played with any device, no matter where you are, at any time. Many USA online casinos are adapted to mobile phones so that users can play at any moment. This is really very cool because it greatly simplifies access to your favorite games and allows you to fully enjoy them. https://elthelpline.com/wp/community/profile/sherylhogarth22/ Online Casino With High Winnings Online casino with credit card All you need to do is just deposit the money in your TradaCasino.com account and you will receive this bonus instantly, including sale. It’s simple, transfer. The river rock casino sign up for an Island Club Card to begin earning exclusive rewards, barter. The river rock casino find a bitcoin casino usa or anywhere else, exchange. Inspired Entertainment has announced the arrival of Multi-Stream Matchday, the new V-Play Soccer game for online and retail players in Italy. The welcome bonus offered by Pink Casino consists of two parts. The first part is a ВЈ10 Free – No Deposit Bonus, which is offered to all newcomers of Pink Casino and means that only for signing up you will be rewarded with this bonus without any requirements regarding depositing. This bonus carries a 99x wagering requirement which we at Find Fair Casinos find considerably high. The bonus money must be wagered within 7 days or else the bonus will expire. It is also important to note that not all games can be played with these free pounds. New players can also choose to opt-out by pressing on the “No-thanks” button when registering but why would you say no to free money?

 • MichaelTop

  6 خرداد 1401 at 2:00 ق.ظ

  viagra discount viagra coupon viagra cost per pill

 • HomerNig

  7 خرداد 1401 at 11:13 ب.ظ

  generic cialis 7days tadalafil cheap name brand cialis

 • HomerNig

  8 خرداد 1401 at 3:06 ب.ظ

  buying cialis without a prescription tadalafil generic cialis fast shipping

 • SlonEmess

  15 خرداد 1401 at 5:06 ق.ظ

  ru9h6

  2is4r

  [url=http://novrazbb.com/#]choq[/url]

 • Stromdiawn

  15 خرداد 1401 at 9:08 ب.ظ

  [url=https://stromectolgf.com/#]buy ivermectin online[/url] buy stromectol online uk

 • Thomasamoum

  20 خرداد 1401 at 10:07 ب.ظ

  [url=https://drwithoutdoctorprescription.site/#]prescription drugs[/url] buy prescription drugs without doctor

 • Thomasamoum

  21 خرداد 1401 at 10:37 ب.ظ

  [url=https://drwithoutdoctorprescription.online/#]discount prescription drugs[/url] online prescription for ed meds

 • Michaelcraby

  22 خرداد 1401 at 10:57 ب.ظ

  [url=https://drwithoutdoctorprescription.online/#]buy prescription drugs without doctor[/url] how can i order prescription drugs without a doctor

 • cartia tablet

  26 خرداد 1401 at 12:42 ق.ظ

  viagra best prices [url=https://australiacialis.quest/#]generic tadalafil 20mg [/url] viagra without a doctor prescription australia what is better than viagra

 • MichaelMes

  27 خرداد 1401 at 8:58 ب.ظ

  [url=https://sildenafilmg.com/#]viagra for men[/url] order viagra online

 • MichaelMes

  29 خرداد 1401 at 4:32 ق.ظ

  [url=https://sildenafilmg.online/#]100mg viagra[/url] viagra price

 • zanaflex 5.2

  29 خرداد 1401 at 2:12 ب.ظ

  zithromax pneumonia [url=https://zithromax.guru/#]azithromycin for sale online canada [/url] can you drink while taking zithromax how to make azithromycin

 • MichaelMes

  30 خرداد 1401 at 1:34 ب.ظ

  [url=https://sildenafilmg.online/#]best place to buy viagra online[/url] mexican viagra

 • Hom

  1 تیر 1401 at 10:14 ق.ظ

  © 2021 X-Yachts A/S. Vse pravice pridrЕѕane. © 2021 X-Yachts A/S. Vse pravice pridrЕѕane. Payment processing to and from online casinos may be blocked in some countries for Skrill and Neteller users. Paysafecard, on the other hand, is widely accepted even in gray markets. Many players use it as a deposit method if they have another avenue for withdrawals, such as bank wires. Consumers in Canada and Australia use the voucher system frequently. Dlatego waЕјne jest, aby zabezpieczaД‡ siД™ w kaЕјdy moЕјliwy sposГіb. Jak to robiД‡? To bardzo proste! Nie moЕјesz zostawiaД‡ wЕ‚Д…czonego komputera z wЕ‚Д…czonym kontem Paysafecard. PamiД™taj rГіwnieЕј, aby nikomu nie przekazywaД‡ swoich danych do logowania. Istnieje rГіwnieЕј aplikacja Paysafecard direct, ktГіra rГіwnieЕј usprawnia caЕ‚y proces pЕ‚atnoЕ›ci. Paysafecard jest dostД™pny aЕј w 45 krajach na caЕ‚ym Е›wiecie. https://cesarcshv765319.sharebyblog.com/11872164/pokerstars-play-money-to-real-money Make a minimum qualifying deposit of $50 into your casino account and get 100 free spins that you can use on specific games. You can claim this bonus using the coupon code MON50. This promotion is, however, not open to all players: check with the Drake Club VIP program to see if you are eligible to claim this bonus. Your free buy-in tournament codes for $500 bi-weekly slots tournament are valid for Drake casino only. Bonus code will redeem for a free $5, which can be used to buy-in for the tournaments. Bonus Link: Drake Casino You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link included in our emails. 18+ only, Privacy policy. Read our review of Drake Casino Fairgocasino.com Fair Go Casino no deposit bonus codes 100 Free Spins An evaluation on Fair Go Casino operations, established the year 2017, allow transactions in most common fiat currencies, including…

 • Rickyges

  1 تیر 1401 at 11:37 ق.ظ

  [url=https://zithromaxforsale.shop/#]buy zithromax 1000 mg online[/url] buy azithromycin zithromax

 • zithromax tablet

  1 تیر 1401 at 2:37 ب.ظ

  azithromycin tab 500mg [url=https://zithromax.guru/#]where can i get zithromax over the counter [/url] side effects of zithromax z pak how much does azithromycin cost at walmart

 • Shelbydript

  1 تیر 1401 at 8:37 ب.ظ

  [url=https://clomidforsale.life/#]clomid canada cost[/url] best clomid

 • Raymondbar

  2 تیر 1401 at 5:35 ب.ظ

  purchase zithromax online zithromax buy

 • MilesgaM

  5 تیر 1401 at 7:14 ب.ظ

  электрический штабелер
  [url=https://elektroshtabeler-kupit.ru]http://elektroshtabeler-kupit.ru/[/url]

 • generique viagra

  6 تیر 1401 at 3:07 ق.ظ

  latisse during pregnancy [url=https://bimatoprost.xyz/#]lumigan 0.01% [/url] where to buy latisse at good price how much is latisse at cvs

 • Michealkaf

  7 تیر 1401 at 6:52 ق.ظ

  [url=https://gabapentin.icu/#]neurontin 300 600 mg[/url] neurontin

 • buy lasix uk

  8 تیر 1401 at 11:20 ب.ظ

  torsemide vs lasix lasix drug what is lasix used to treat “how do i know if my lasix needs to be upgraded?”

 • Williamepist

  10 تیر 1401 at 10:45 ق.ظ

  самоходные штабелеры
  [url=https://shtabeler-elektricheskiy-samokhodnyy.ru]https://shtabeler-elektricheskiy-samokhodnyy.ru[/url]

 • Michealkaf

  10 تیر 1401 at 9:56 ب.ظ

  [url=https://cipro.best/#]buy ciprofloxacin over the counter[/url] cipro for sale

 • cenforce mastercard

  11 تیر 1401 at 1:51 ب.ظ

  pharmacy online cialis [url=http://cialisfr.online/#]paypal cialis [/url] pharmacie en ligne fiable cialis acheter cialis ou levitra

 • viagra wikipedia

  11 تیر 1401 at 3:51 ب.ظ

  clomid increase testosterone clomid 50mg cost can you take clomid without a period how many days after clomid will i ovulate

 • Michealkaf

  14 تیر 1401 at 3:27 ق.ظ

  [url=https://gabapentin.icu/#]neurontin cap 300mg[/url] canada neurontin 100mg discount

 • IsiahWeive

  15 تیر 1401 at 1:15 ق.ظ

  ciprofloxacin buy cipro

 • JefferyDus

  15 تیر 1401 at 3:24 ق.ظ

  best ed medication ed pills gnc

 • chloroquine pills

  15 تیر 1401 at 7:56 ق.ظ

  ivermectin plus goats [url=http://ivermectin.beauty/#]how much is ivermectin [/url] horse health equine ivermectin paste how long does ivermectin work

 • Danielheani

  16 تیر 1401 at 7:09 ق.ظ

  [url=https://edpills.best/#]cheap erectile dysfunction[/url] buy ed pills online

 • Danielfrike

  17 تیر 1401 at 7:47 ق.ظ

  [url=https://clomidonline.icu/#]clomid for sale[/url] cheap clomid

 • baricitinib price

  17 تیر 1401 at 4:09 ب.ظ

  quetiapine and pregnancy [url=https://seroquel.top/#]buy quetiapine online mexico [/url] does seroquel build up in your system how to wean off quetiapine

 • DarrellAbome

  18 تیر 1401 at 9:54 ب.ظ

  clomid 100mg for sale clomid coupon

 • Danielheani

  19 تیر 1401 at 11:36 ق.ظ

  [url=https://doxycyclineonline.store/#]cost of doxycycline prescription 100mg[/url] 20 doxycycline

 • cheapest aralen

  19 تیر 1401 at 9:57 ب.ظ

  aralen normal dosage [url=https://aralen.shop/#]chloroquine 1mg [/url] why is aralen so expensive disease modifers and how to know when aralen is working

 • Michaelelodo

  20 تیر 1401 at 7:42 ق.ظ

  generic clomid for sale clomid for sale

 • DarrellAbome

  20 تیر 1401 at 11:54 ق.ظ

  buy stromectol stromectol

 • Danielfrike

  21 تیر 1401 at 9:33 ب.ظ

  [url=https://drugsonline.store/#]erectile dysfunction natural remedies[/url] best online canadian pharmacy

 • seroquel 800 mg

  22 تیر 1401 at 4:04 ق.ظ

  sheep drench ivermectin [url=http://ivermectin.beauty/#]stromectol canada [/url] ivermectin side effects in dogs how long for ivermectin to work

 • Michaelelodo

  22 تیر 1401 at 4:05 ق.ظ

  clomid cost in india cheap clomid

 • AnthonySculp

  22 تیر 1401 at 5:15 ق.ظ

  подъемник ножничный
  [url=https://nozhnichnyye-podyemniki-dlya-sklada.ru]http://nozhnichnyye-podyemniki-dlya-sklada.ru[/url]

 • Robertonut

  22 تیر 1401 at 2:50 ب.ظ

  [url=https://stromectoltrust.com/#]ivermectin toxicity in cats treatment[/url] stromectol 12 mg tablets

 • Robindiree

  22 تیر 1401 at 8:50 ب.ظ

  stromectol 3 mg tablets price stromectol

 • metformin 5

  24 تیر 1401 at 9:40 ق.ظ

  seroquel and prozac [url=https://seroquel.top/#]seroquel tablets [/url] what is quetiapine prescribed for how long does it take seroquel to kick in

 • Phillippeags

  24 تیر 1401 at 4:47 ب.ظ

  stromectol 3mg tablets stromectol

 • prednisone 5

  25 تیر 1401 at 5:57 ب.ظ

  aralen hyperpigmentation chloroquine 700 can you take aralen and viagra together what time should i take my prednisone and my aralen

 • Stevesmopy

  26 تیر 1401 at 11:13 ب.ظ

  [url=https://pharmacyizi.com/#]cheap erectile dysfunction pill[/url] mens erections

 • Richardhow

  27 تیر 1401 at 6:36 ب.ظ

  natural herbs for ed treat ed

 • ivermectin 1

  28 تیر 1401 at 1:26 ق.ظ

  when to start baricitinib in covid 19 baricitinib covid olumiant for rheumatoid arthritis treatment baricitinib trials

 • Stevesmopy

  28 تیر 1401 at 11:55 ق.ظ

  [url=https://pharmacyizi.com/#]male dysfunction[/url] erectile dysfunction remedies

 • Jamesjuigo

  28 تیر 1401 at 2:48 ب.ظ

  cheapest ed pills online drugs for ed

 • Stevesmopy

  29 تیر 1401 at 7:52 ب.ظ

  [url=https://pharmacyizi.com/#]male dysfunction[/url] best ed pill

 • buy baclofen online

  29 تیر 1401 at 8:32 ب.ظ

  tramadol and seroquel [url=https://seroquel.top/#]seroquel metabolism [/url] is seroquel good for sleep how to wake up from seroquel

 • online baclofen

  31 تیر 1401 at 9:12 ق.ظ

  ivermectin topical rosacea ivermectin cost ivermectin for dogs for sale why doesnt ivermectin require prescription

 • GeraldDrype

  31 تیر 1401 at 3:20 ب.ظ

  [url=https://erectionpills.shop/#]ed pills otc[/url] ed dysfunction treatment

 • bup

  1 مرداد 1401 at 3:39 ب.ظ

  Allerdings muss beim Ausarbeiten einer Book of Ra 6 Deluxe Strategie in Betracht gezogen werden, dass das Gamble Features wГ¤hrend der Autoplay Funktion deaktiviert ist. Das Autoplay Feature kann Гјbrigens auch beim Book of Ra 6 Deluxe kostenlos spielen ausprobiert werden. Eine MГ¶glichkeit besteht tatsГ¤chlich. Wer ein wenig im Internet Recherchiert findet Seiten, die diesen online Slot bewerben wollen und daher Book of Ra kostenlos im Demo-Modus anbieten. SelbstverstГ¤ndlich sind dann keine echten Geldgewinne mГ¶glich. Bereits einige Minuten reichen aus, um “Book of Ra” ohne kosten kennenzulernen. Slots mit Themen die Reichtum und SchГ¤tze hervorheben sind nicht selten. Aber die Slotmaschinen die, genau wie in echten Casinos, auch viele echte Gewinne hervorgeben kГ¶nnen, sind schon ein bisschen seltener. Book of Ra Demo ist hier die Ausnahme, da es sich hier um ein kostenloses Automatenspiel handelt, dass den Spieler in die Welt vom alten Г„gypten transportiert. Finde heraus welche Pyramiden die echten SchГ¤tze verbГ¤rgen, lГ¶se die RГ¤tsel der verlorenen ReichtГјmer des KГ¶nigreiches der Pharaonen und tauche ein in eine faszinierende Welt von Geldspielautomaten, die nie vorher gesehen wurde. https://stuffark.com/community/profile/noreendebavay6/ Wenn du im Online Casino Echtgeld einsetzen willst, solltest du dich vergewissern, dass es sich um einen seriГ¶sen Anbieter handelt, bei dem du Geld einzahlst. Mittlerweile ist die Auswahl der virtuellen Spielhallen ziemlich unГјbersichtlich geworden, zumal mit dem neuen deutschen GlГјcksspielstaatsvertrag 2021 bei einigen Casino-Betreibern auch noch Limitierungen bezГјglich der EinsГ¤tze, der Einzahlungen und des Spielangebots hinzu kamen. Wir lassen dich wissen, welche Online Spielangebote die besten sind und wo du am sichersten den hГ¶chstmГ¶glichen SpielspaГџ erleben kannst. Nein, das ist nicht mГ¶glich! Kostenlose Casinospiele sind im Grunde genommen die gleichen Spiele, die Sie in Online-Casinos mit echtem Geld spielen kГ¶nnen, jedoch ohne Ihr eigenes echtes Geld als Einsatz. Haben Sie ein bestimmtes Spiel geladen, dass Sie gratis spielen kГ¶nnen, so erhalten Sie eine bestimmten Betrag an virtueller WГ¤hrung, die jedoch absolut keinen realen Wert hat. Sie kГ¶nnen dann ungezwungen mit diesem kostenlosen Guthaben spielen und mit etwas GlГјck auch Ihren Spielkontostand erhГ¶hen. Sie werden jedoch niemals in der Lage sein, die im Spiel angesammelten gewonnenen „Credits” sich auszahlen zu lassen.

 • GeraldDrype

  2 مرداد 1401 at 12:13 ق.ظ

  [url=https://onlinepharmacy.men/#]canadian online pharmacy reviews[/url] canadian pharmacy no prescription needed

 • KeithBobia

  2 مرداد 1401 at 4:07 ب.ظ

  [url=https://erectionpills.shop/#]best male enhancement pills[/url] cheap erectile dysfunction pills online

 • GeraldDrype

  3 مرداد 1401 at 9:14 ق.ظ

  [url=https://erectionpills.shop/#]pills for ed[/url] ed pills that work

 • molnopiravir

  4 مرداد 1401 at 11:05 ق.ظ

  naltrexone fertility revia rx online bupropion / naltrexone people also search for how long does naltrexone stay in system

 • molnupiravir 400

  4 مرداد 1401 at 5:12 ب.ظ

  grapefruit and levothyroxine [url=https://synthroidus.com/#]synthroid 0.025 mg [/url] what is the highest dose of levothyroxine how do i wean myself off synthroid

 • KeithBobia

  5 مرداد 1401 at 4:54 ب.ظ

  [url=https://canadiandrugs.best/#]non prescription ed drugs[/url] best ed pills non prescription

 • GeraldDrype

  6 مرداد 1401 at 3:30 ق.ظ

  [url=https://allpharm.store/#]Risperdal[/url] online pharmacy without a prescription

 • JesseLaugs

  7 مرداد 1401 at 9:20 ق.ظ

  электророхли
  [url=https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru]https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru[/url]

 • CharlesPanty

  7 مرداد 1401 at 4:10 ب.ظ

  http://stromectolbestprice.com/# stromectol 12mg online
  [url=http://stromectolbestprice.com/#]stromectol for scabies[/url] stromectol pill

 • doxycycline 50mg tablets price

  8 مرداد 1401 at 4:53 ق.ظ

  www plaquenil [url=http://plaquenilus.com/#]what is plaquenil [/url] how much does plaquenil cost what happens if you miss a dose of plaquenil

 • Careyrab

  8 مرداد 1401 at 11:55 ق.ظ

  [url=http://stromectolbestprice.com/#]how long does ivermectin last[/url] stromectol.4 mg pill

 • Careyrab

  10 مرداد 1401 at 2:47 ق.ظ

  [url=http://stromectolbestprice.com/#]ivermectin toxicity in cats treatment[/url] ivermectin 3 mg tablet dosage

 • Michaeldab

  11 مرداد 1401 at 6:59 ق.ظ

  https://drugsbestprice.com/# cheap drugs
  [url=https://drugsbestprice.com/#]erectile dysfunction remedies[/url] cvs prescription prices without insurance

 • buy revia nz

  11 مرداد 1401 at 1:12 ب.ظ

  plaquenil antiviral [url=https://plaquenilus.com/#]hydroxychloroquine 5 mg [/url] anti ccp value 94 methotrexate plaquenil how long to try plaquenil

 • MichaelZop

  11 مرداد 1401 at 9:01 ب.ظ

  рохля электрическая
  [url=https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru]https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru[/url]

 • Jamesembam

  12 مرداد 1401 at 12:36 ق.ظ

  [url=https://drugsbestprice.com/#]how to treat ed[/url] herbal remedies for ed

 • galiNaifs

  12 مرداد 1401 at 9:25 ق.ظ

  Comprar Cialis Nos Estados Unidos [url=http://buycialikonline.com]cialis online prescription[/url] Buy Zithromax 250 Mg Online

 • WilliamTievy

  12 مرداد 1401 at 8:36 ب.ظ

  https://medrxfast.com/# canadian drugstore online
  [url=https://medrxfast.com/#]pain meds online without doctor prescription[/url] pet antibiotics without vet prescription

 • DavidKic

  13 مرداد 1401 at 11:37 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]non prescription ed pills[/url] prescription drugs without doctor approval

 • buy doxycycline online 270 tabs

  14 مرداد 1401 at 2:26 ق.ظ

  test nolvadex cycle [url=http://nolvadexusa.com/#]buy nolvadex canada [/url] where can i buy nolvadex pct how long is nolvadex active in your system

 • DarnellIdosy

  14 مرداد 1401 at 9:00 ق.ظ

  prescription drugs online without doctor canadian drugs

 • DustinLeany

  14 مرداد 1401 at 9:34 ب.ظ

  https://medrxfast.com/# legal to buy prescription drugs without prescription

 • DavidKic

  15 مرداد 1401 at 1:02 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]buy prescription drugs online without[/url] п»їed drugs online from canada

 • Jrvxhople

  15 مرداد 1401 at 5:14 ب.ظ

  generic viagra canada pharmacy price viagra female viagra online buy

 • WilliamTievy

  16 مرداد 1401 at 11:13 ق.ظ

  https://medrxfast.com/# non prescription ed drugs
  [url=https://medrxfast.com/#]pain medications without a prescription[/url] buy prescription drugs online legally

 • cialis professional

  16 مرداد 1401 at 2:48 ب.ظ

  doxycycline probiotic [url=https://doxycyclineus.com/#]generic doxycycline [/url] doxycycline in dogs side effects when does doxycycline expire

 • DavidKic

  16 مرداد 1401 at 5:52 ب.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]non prescription ed drugs[/url] cvs prescription prices without insurance

 • DavidKic

  18 مرداد 1401 at 8:03 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]comfortis for dogs without vet prescription[/url] amoxicillin without a doctor’s prescription

 • Dennislig

  19 مرداد 1401 at 4:32 ق.ظ

  телескопический подъемник
  [url=https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru]http://www.podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru[/url]

 • DarnellIdosy

  19 مرداد 1401 at 4:45 ق.ظ

  pain medications without a prescription ed meds online canada

 • DavidKic

  19 مرداد 1401 at 9:10 ب.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]best non prescription ed pills[/url] cvs prescription prices without insurance

 • WilliamTievy

  20 مرداد 1401 at 1:39 ق.ظ

  https://medrxfast.com/# sildenafil without a doctor’s prescription
  [url=https://medrxfast.com/#]tadalafil without a doctor’s prescription[/url] pain medications without a prescription

 • EgwAvelm

  20 مرداد 1401 at 10:14 ق.ظ

  Penegra Frumil Cialis Oral Jelly

 • Richardrop

  21 مرداد 1401 at 3:27 ق.ظ

  телескопическая вышка
  [url=https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru]https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru[/url]

 • DavidKic

  23 مرداد 1401 at 12:52 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]legal to buy prescription drugs from canada[/url] prescription drugs without doctor approval

 • WilliamTievy

  23 مرداد 1401 at 3:18 ب.ظ

  https://medrxfast.com/# pain medications without a prescription
  [url=https://medrxfast.com/#]prescription drugs online without[/url] dog antibiotics without vet prescription

 • DarnellIdosy

  23 مرداد 1401 at 11:07 ب.ظ

  ed meds online without doctor prescription ed meds online canada

 • DavidKic

  24 مرداد 1401 at 1:36 ب.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]buy cheap prescription drugs online[/url] best ed pills non prescription

 • BrentHet

  25 مرداد 1401 at 11:52 ب.ظ

  гидравлический подъемный стол
  [url=https://gidravlicheskiye-podyemnyye-stoly.ru]https://www.gidravlicheskiye-podyemnyye-stoly.ru[/url]

 • Deshawngop

  27 مرداد 1401 at 6:53 ق.ظ

  [url=https://gabapentin.top/#]gabapentin 300[/url] neurontin capsule 400 mg

نظرات

Your email address will not be published.