بایگانی‌های انقلاب صنعتی چهارم - صفحه 2 از 2 - پمکو

Lvvveadership-industry4.0.jpg
فوریه 3, 13995916

فناوری‌های دیجیتال و پیشرفت‌های کنونی، انقلابی را در صنعت رقم زده‌اند که مستلزم اعمال تغییراتی در شیوۀ رهبری شده است. در مقالۀ پیش رو که مدرسۀ کسب‌وکار سعید (Said Business School) وابسته به دانشگاه آکسفورد منتشر کرده است – جان استکوس (Jon Stokes) و سو داپسن (Sue Dopson) – دو استاد این مدرسه، این تغییرات در رهبری را تحت نام «نسل چهارم رهبری» توضیح می‌دهند و می‌گویند که هدف از اصلاح سبک رهبری، افزایش اثر‌بخشی رهبران در محیط حاصل از انقلاب صنعتی چهارم است.

industryvv-4.0.jpg
دسامبر 28, 1398305

از زمان آغاز انقلاب صنعتی، پیشرفت‌های فناورانه به‌طرز چشم‌گیری در صنایع در حال افزایش بوده‌اند. استفاده از ماشین‌های بخار در قرن نوزدهم، استفاده از انرژی الکتریسیته برای سرعت‌بخشیدن به تولید انبوه از اوایل قرن بیستم و ظهور اتوماسیون از سال 1970 به بعد همه نقاط عطفی در انقلاب‌های صنعتی جوامع بوده‌اند.

682.jpg
دسامبر 21, 1398141

امروزه با توجه به تنوع انتظارات از شبکه‌های توزیع نیروی برق، نیاز به تحول در نحوه مدیریت، راهبری و کنترل آن‌ها احساس می‌شود. هوشمندسازی کمک می‌کند تا گام برداشتن در راستای این تحول در مسیری درست و با کاهش ریسک‌‌‌ها تا حد ممکن انجام شود. نخستین گام در راستای هوشمندسازی، تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق است...