بایگانی‌های مدیریت کار و کالا - پمکو

MAINTENANCvvggE-PLANNING.jpg
ژانویه 16, 1399315

برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات را می‌توان سنگ بنای یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کارآمد دانست چرا که به ما این اطمینان را می‌دهد که تکنسین‌ها و استادکاران ما در بهترین زمان و مکان و با بهترین ابزار ممکن برای انجام فعالیت نگهداشت حاضر خواهند بود. برنامه ریزی و زمانبندی کارآمد را می‌توان مجموعه اقداماتی که برای اولویت‌بندی و سازماندهی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات انجام می‌شود دانست به نحوی که فعالیت‌های تعمیراتی به موثرترین روش ممکن انجام شوند.

businessmen-working-with-laptop-smartphone-open-space-office-meeting-report-progress.jpg
دسامبر 20, 1398271

برای داشتن یک برنامه‌ ریزی و زمان‌ بندی نگهداری و تعمیرات خوب، نیاز است تا شناخت دقیقی از منابع موجود و منابع موردنیاز خود داشته باشیم. برای شناخت منابع موجود می‌توانیم از اطلاعات انبار، اطلاعات مربوط به ابزارها و نیروی انسانی موجود استفاده کنیم ...

RvOP.jpg
دسامبر 20, 1398193

جمع شدن کالاها در انبار و راکد ماندن سرمایه‌ های هنگفت سازمان که می‌ تواند در فرصت ‌های دیگری سرمایه ‌گذاری شود یا مواجه با کمبود موجودی، شرایط دشواری را برای سازمان پدید خواهد آورد. برای ایجاد یک سیستم کنترل موجودی کارا و اجتناب از موجودی های مازاد یا کسری موجودی باید زمان مناسب سفارش کالا در شرایط متفاوت تعیین گردد.

car-repairman-wearing-a-white-uniform-standing-and-holding-a-wrench-that-is-an-essential-tool-for-a-mechanic.jpg
مارس 18, 1394229

بر اساس گزارش‌های عملکرد شرکت‌های کلاس جهانی، تکنسین‌های نت فقط بین 25% تا 35% از وقت خود را صرف انجام کار تعمیراتی می‌کنند و 65% تا 75% از زمان خود را در روز صرف کارهای غیر بهره‌ور می‌کنند! این درحالی است که بر اساس ارزیابی‌ها و پروژه‌های انجام گرفته در سال‌های اخیر، این شاخص در بین شرکت‌های بزرگ ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است!