بایگانی‌های مدیریت یکپارچگی دارایی ها - پمکو

-new.jpg
دسامبر 25, 1400

ارزیابی آنالیزهای علت شکست و تخریب (RCFA) در صنایع گوناگون از جمله نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد که ریشه اصلی وقوع بسیاری از تخریب‌ها و شکست‌ها، وجود مکانیزم‌های تخریبی همچون انواع خوردگی و ترک خوردن ناشی از خوردگی، ترک خوردن و یا آسیب‌های ناشی از دمای بالا و یا پایین و... در حین بهره برداری است...

5.jpg
ژانویه 17, 13943239

قبل از بحث دربارهٔ تعاملات بین مؤلفه‌های چرخهٔ عمر دارایی‌ها و یکپارچگی و اطمینان‌پذیری‌شان بهتر است چند تعریف پایه ارائه شود. در سال ۲۰۰۷، سازمان بهداشت و ایمنی انگلستان یکپارچگی دارایی را این‌گونه تعریف کرد: «توانایی دارایی‌ها در انجام مؤثر و کارامد عملکرد مورد نیازشان ضمن حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست.»...