بایگانی‌های پایش وضعیت و نگهداشت پیشگیرانه - پمکو

IMG_0082.jpg
سپتامبر 9, 1399

نگهداری و تعمیرات دیجیتال یکی از روش‌های نوینی است که در بحث نگهداری و تعمیرات نوین مطرح شده است. این روش تأثیر به سزایی در بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات و کل سیستم دارد.

business-finance-man-calculating-budget-numbers-invoices-financial-adviser-working-1.jpg
می 1, 1399

در سازمان‌های تجهیز محور درصد قابل توجه­ ای از هزینه‌های عملیاتی مربوط به هزینه­ های نگهداری و تعمیرات است. این عدد در صنایع مختلف بین ۵ تا ۵۰ درصد است. با مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات، افزایش سودآوری برای سازمان محقق می‌شود. اولین قدم در این راه شیوه درست نحوه محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیرات است.

electrician-installing-socket-new-house-electrician-working-safely-switches-sockets-residential-electrical-system.jpg
دسامبر 20, 13982720

یکی از پرتکرارترین پرسش‌هایی که همراه توسط مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات پرسیده می‌شود، تعریف دقیق مفاهیمی چون Reactive Maintenance ، Preventive Maintenance ، Predictive Maintenance ، Proactive Maintenance و تمایز بین آن‌هاست. قصد داریم تا در این نوشته به دور از بررسی تعاریف پیچیده، یک تصویر ساده و شفاف از تفاوت بین این تعاریف ارائه کنیم.

hand-with-support-gears-isolated.jpg
نوامبر 29, 1398

توقف یک تجهیز می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از تولید یک کارخانه یا واحد صنعتی شود. بنابراین برای جلوگیری از توقف تجهیزات باید متناسب با نوع و حساسیت تجهیزات، تاکتیک‌های متنوعی اتخاذ کرد. گزینه‌های تاکتیکی نگهداشت تجهیزات می‌تواند شامل اقدامات متنوعی از جمله نگهداشت واکنشی، نگهداشت پیش‌کنشی (پیشگیرانه و پیش‌ بینانه) و نگهداشت بازطراحی باشد.

air-conditioner-technician-mechanic-wearing-mask-helmet-prevent-disease-covid-19-currently-install-dust-filter-air-conditioner.jpg
اکتبر 7, 13985837

تاکتیک‌های نت پیشگیرانه (PM) اقدامی پذیرفته شده در تمام صنایع برای پیشگیری از وقوع خرابی هستند. به طور متوسط بیش از 60 درصد (حتی نزدیک به 70 درصد) از فعالیت‌های نگهداشت در صنایع مختلف اقدامات نت پیشگیرانه هستند. اما این اقدامات در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند آنچنان که باید از تجهیزات حفاظت کنند. نکته اینجاست که اگر تاکتیک‌های نت پیشگیرانه با شناخت درست از الگوهای خرابی تدوین نشوند جز هزینه اضافی برای سازمان چیزی نخواهند داشت.

TPM-PMddd-1280x853-1.jpg
آگوست 5, 1395192

بدون شک یکی از چالش‌های صنایع و سازمان­‌ها تعاملات بین واحدهای درگیر در سازمان به خصوص واحدهای نگهداشت و بهره‌برداری است. سازمان‌ها همواره به دنبال افزایش بهره‌وری تعاملات افراد در سازمان­‌های خود هستند. بدون شک نگهداری و تعمیرات بهره‌ورفراگیر Total Productive Maintenance(TPM) یکی از راهکارهای افزایش سطح کارتیمی در سازمان است.