خرابی های رایج در دیزل ژنراتور

نوامبر 28, 13980
close-uffp-car-engine.jpg


خرابی های رایج در دیزل ژنراتورامروزه در صنایع مختلف نیاز روز افزون به انرژی الکتریکی بصورت دائم باعث شده است که تجهیزات مولد انرژی الکتریکی (خصوصا در شرایط اضطراری و یا کاربرد های خاص)، مانند دیزل ژنراتور (که جزو تجهیزات پر کاربرد در این زمنیه است) از اهمیت بالایی برخوردار باشند. پیرو همین امر،  نقش نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتور نیز بسیار پر رنگ تر می گردد به همین منظور در این مقاله به عیب یابی دیزل ژنراتور پرداخته شده است.

تعدادی حالت خرابی وجود دارد که معمولا در عیب یابی دیزل ژنراتور باید در نظر گرفته شود زیرا که بیشترین خرابی ها در دیزل ژنراتور در این حالات خرابی ( مانند خرابی باتری، نبود سوخت) اتفاق می افتد. برای پیشگیری از بروز این خرابی نیز بکارگیری نگهداشت پیشگیرانه بسیار موثر بوده و عملا  بدون برنامه نگهداشت پیشگیرانه، جلوگیری از این خرابی ها ناممکن است.جهت عیب یابی دیزل ژنراتور معمولا به 7 آیتم باید دقت کرد زیرا این موارد معمولا باعث از کار افتادن کلی ژنراتور می شود(و به طبع  تدوین برنامه نگهداشت برای این 7 آیتم در پیشگیری از خرابی و افزایش راندمان دیزل ژنراتور بسیار موثر است. این 7 آیتم شامل موارد زیر است:

  • تمام شدن سوخت دیزل ژنراتور

اولین مورد در عیب یابی دیزل ژنراتور کمبود سوخت است. کمبود سوخت می تواند به دلایل زیر باشد:

  • کمبود سوخت همچنین می تواند نشانه از نشتی سوخت در دیزل ژنراتور باشد که در اثر خطای انسانی یا خطای سیستم پمپ سوخت اتفاق می افتد.
  • همیشه این احتمال وجود دارد که نشانگر سوخت به درستی عمل نکند.
  • به دلیل ایستا بودن دیزل ژنراتور احتمال غلیظ شدن سوخت نیز وجود دارد بنابراین بهتر است سوخت دیزل ژنراتور بصورت روتین  بررسی گردد.
  • خرابی هیتر در سیستم خنک سازی دیزل

در سیستم خنک سازی دیزل ژنراتور معمولا از روغن استفاده می شود واین روغن در سرتاسر موتور جریان دارد و نقس سیال خنکساز را اجرا می کند.  برای جلوگیری از غلیظ شدن این روغن  در هوای سرد در دیزل ژنراتورها معمولا از یک هیتر استفاده می شود. از آنجایی که این هیتر دائما در مدار است امکان خرابی آن بالاست و می تواند یکی از مواردی باشد که در عیب یابی دیزل ژنراتور باید مورد بررسی قرار گیرد. این هیتر ها اکثرا در هوای سرد برای کمک به استارت دیزل ژنراتور بکار برده می شوند اما در هوای گرم نیز با تبیت دما در سیستم خنک سازی دیزل از خرابی های بیشتر جلوگیری می کند.

  • عملکرد نامناسب سیستم خنک سازی دیزل ژنراتور

خرابی هیتر در سیستم خنک سازی باعث کاهش دمای روغن و تلغیظ روغن می شود. در نتیجه این امر سیستم ختک سازی در دیزل ژنراتور بخوبی کار نکرده و افزایش دما در دیزل ژنراتور اتفاق می افتد.نشتی داخلی و یا خارجی در در سیستم خنک سازی نیز عملکرد این سیستم را کاهش می دهد. نشتی ها معمولا در شیلنگ هیتر اتفاق می افتد. بعضی از دیزل ژنراتور ها به دلیل خنک سازی نامناسب آلارم مخصوص این خطا را به صدا در آورده یا خاموش می شوند.

  • خرابی باتری

باتری دیزل ژنراتور ها معمولا چهار سال (کمتر یا بیشتر) عمر می کنند. نگهداشت روتین معمولا به تشخیص زمان تعویض باتری کمک شایانی می کند.

  • NOT ON AUTO

در صورت آلارم خرابی “NOT IN AUTO” در دیزل ژنراتور یا بریکر دستگاه قطع است و یا شاسی قطع اضطراری فعال شده است. برای رفع این آلارم باید دستگاه بصورت فیزیکی ریست شود ( یعنی بریکر وصل و یا دکمه قطع اضطراری غیرفعال گردد).

  • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی

از مواردی که حتام ددر عیب یابی دیزل ژنراتور باید در نظر گرفته شود، وجود هرگونه حباب هوا در انژکتورها باعث می گردد که تا احتراق بصورت کامل اتفاق نیفتد. این اختلال در انژکتورها دیزل ژنراتور حتی باعث استارت نخوردن دیزل می گردد. در دیزل ژنراتور های قدیمی بروز چنین اتفاقی به معنی نشتی در سیستم سوخت رسانی است. در دیزل ژنراتورهای جدید نیز با توجه به کالیبراسیون سیستم سوخت رسانی تاثیر منفی هوای بسیار بیشتر است. برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی بهتر است هر هفته به مدت 5 دقیقه دیزل ژنراتور استارت خورده و کارکند.

  • اثرات محیطی و آب و هوایی

معمولا دیزل ژنراتورها در شرایط بد آب و هوایی که شبکه برق دچار قطعی شده است به کار برده می شوند، بنابراین برای مکان قرار گیری دیزل ژنراتور باید در مقابل تاثیرات آب و هوایی مقاوم باشد.

وجود آفت و حیوانات موزی نیز در محل نگهداری دیزل ژنراتور خطرناک است و اثرات کثیفی، جویدن و … را به همراه خواهد داشت. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی محل نگهداری دیزل ژنراتور باید بصورت روتین بازرسی شود.

در این مقاله 7 آیتم از خرابی ها رایج و مشترک در دیزل ژنراتور ها  که باعث عدم راه اندازی این تجهیز می شود به همراه علل آن بیان شد. این 7 آیتم در بروز خرابی در دیزل ژنراتور بسیار پر اهمیت بود و در عیب یابی دیزل ژنراتور باید در نظر گرفته شود. همانطور که پیشتر نیز بیان شد بهترین راه کار برای جلوگیری از این خرابی ها تنظیم برنامه نگهداشت روتین برای دیزل ژنراتور است.