ماژول اولویت‌بندی تجهیزات (APA)


ماژول اولویت‌بندی تجهیزات (APA)ماژول اولویت‌ بندی تجهیزات (APA: Asset Prioritization Analysis) به منظور تخصیص ارزش به تجهیز یا دارایی برای رتبه‌بندی اهمیت آن در سایت، مجتمع، یا فرایند و درنتیجه اولویت بندی تجهیزات و تحلیل حساسیت با توجه به معیارهای موردنظر سازمان مورداستفاده قرار می‌گیرد. درنتیجه برای استفاده از این سرویس، ثبت تجیهزات و دارایی‌ها در ماژول تجهیز الزامی است.

ماژول اولویت بندی تجهیزات (APA) یکی از ماژول‌های مدیریت عملکرد تجهیزات (APM: Asset Performance Management) است که با ارزیابی دارایی‌ها، مشخص می‌کند که کدام دارایی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار و بر روی کدام اهداف و استراتژی‌های سازمان مانند تولید، ایمنی و محیط زیست، نگهداری و تعمیرات، اعتبار سازمانی و غیره تاثیرگذار است. تمامی این تحلیل‌ها بر روی برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و بلندمدت، تا تصمیمات میان‌مدت، و حتی امور روزمره‌ای مانند اولویت‌بندی دستور کارها و مدیریت انبار و قطعات یدکی نیز تاثیرگذار خواهد بود.اهمیت ماژول اولویت‌ بندی تجهیزات

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مسیر تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی این است که اطمینان حاصل شود که روند بررسی و تدوین استراتژی‌های مدیریت دارایی بر روی تمام تجهیزات و سیستم‌های حیاتی سازمان انجام می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از موارد این موضوع تبدیل به پروژه‌ای می‌شود که پارامترهای مبهمی همراه داشته و در بسیاری از سازمان‌ها مشاهده می‌شود که اولویت بندی تجهیزات بدون اثربخشی کافی، نیمه تمام باقی مانده است. بدین منظور استفاده از ابزاری که گام به گام تحلیل حساسیت و اولویت بندی تجهیزات را هدایت نماید، بی‌نهایت مفید خواهد بود.

برای دستیابی به این مهم، در این ماژول اطلاعات سلسله مراتب تجهیزات به طور مستقیم از تاکسونومی ایجاد شده در ماژول Asset Registry وارد می‌شود، معیارهای اولویت بندی تجهیزات تعریف و امتیازدهی شده و درنهایت تجهیزات رتبه‌بندی می شوند.

ارتباط یکپارچه ماژول اولویت بندی تجهیزات با سایر قسمت‌های APM باعث می‌شود که به روزسازی ناشی از تغییرات، به راحتی انجام شده و اثر هرگونه تغییر در معیارها نیز به سرعت قابل بررسی باشد و از طرف دیگر خروجی‌های این اولویت بندی در تمامی ماژول‌های دیگر قابل استفاده باشد.ویژگی‌های زیر در طراحی ماژول اولویت بندی تجهیزات APA لحاظ شده اند:

  • امکان تعریف دو سطح از معیارهای مورد نظر سازمان، ضمن امکان استفاده از معیارها و زیرمعیارهای پیش فرض
  • ابزار آنالیز مبتنی بر متد AHP
  • مقایسه و رتبه‌بندی مطلق دارایی‌های فیزیکی
  • ابزار آنالیز حساسیت

Effectus نخستین بسته نرم‌افزاری مدیریت عملکرد تجهیزات و ارائه کننده سرویس‌های نسل چهارمی برای مدیریت تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی است. نسل جدیدی از نرم افزارهای CMMS/EAM که ماژول‌های گسترده‌تری نسبت به آن‌ها داشته و در بسته نرم افزاری مدیریت عملکرد تجهیزات Effectus توسعه یافته است، علاوه بر اینکه نیاز به ماژول‌های CMMS و EAM های متداول در بازار از قبیل مدیریت تجهیزات، مدیریت دستورکارها، مدیریت انبار و غیره را برآورده می‌کند، داده‌های تولید شده و در گردش در این ماژول‌ها را آماده تحلیل‌های موثر می‌نماید و در محیطی یکپارچه، استراتژی‌ها و فعالیت‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که در بهبود دسترس پذیری تجهیزات و قابلیت اطمینان و در عین حال کاهش هزینه و ریسک، نقش بی رقیبی دارد.

در کمتر از 24 ساعت می‌توانید استفاده از ماژول اولویت‌بندی تجهیزات (Asset Prioritization Analysis) را آغاز و تجهیزاتتان را براساس معیارهای سازمانتان اولویت‌بندی و حساسیت آن‌ها را در هر زمان و مکانی در نرم افزار Effectus محاسبه کنید.