بسته نرم افزاری Effectus Performance


بسته نرم افزاری Effectus Performance
بسته نرم افزاری Effectus Performance برای شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگی طراحی شده است که می‌خواهند در یک محیط داده‌ای یکپارچه هم‌راستا با انقلاب صنعتی چهارم تلاش کرده و عملکرد تجهیزات خود را به بالاترین سطح تعالی برسانند.

در این بسته امکان استفاده از پیچیده‌ترین تحلیل‌های RCM، RCA، LCC، RBS، APA و ACA وجود دارد که در مراحل مختلف چرخه عمر تجهیز تصمیم‌گیری‌های بهینه‌ای در خصوص افزایش دسترس‌پذیری تجهیز، قابلیت اطمینان و یا به‌عبارت دیگر عملکرد تجهیز را ممکن می‌سازد. این ماژول‌ها بصورت یکپارچه با سایر نیازمندی‌های پایه مدیریت و پشتیبانی از تجهیزات از ایجاد جزیره‌های نرم افزاری جلوگیری می‌کند که خود حتی باعث عدم امکان استفاده موثر از ماژول های پایه‌ای مانند Asset Register و Work Management می‌شوند.


توضيحات محصول

 • تعداد نامحدود دستور کار
 • چک لیست‌های تعاملی
 • کتابخانه Job Planهای استاندارد
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM
 • تقویم زمان‌بندی
 • فرایندهای کار اختصاصی
 • آپلود فایل (هر کاربر 10 گیگ)
 • تجهیزات نامحدود
 • رابطه سلسه مراتبی بین تجهیزات
 • کلاس‌بندی تجهیزات
 • لوکیشن‌های نامحدود (شامل رابطه سلسه مراتبی)
 • کلاس‌بندی لوکیشن‌ها
 • سیستم‌های نامحدود (شامل رابطه سلسه مراتبی)
 • کلاس‌بندی سیستم‌ها
 • مدیریت قطعات یدکی
 • مدیریت افراد و تیم‌ها
 • تعریف نامحدود سنجه‌ها

ماژول‌های APM

 • ماژول مدیریت قطعات یدکی ریسک محور (RBS: Risk Based Spares)
 • ماژول نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM: Reliability Centered Maintenance) (کمّی)
 • ماژول تحلیل علل ریشه‌ ای (RCA: Root Cause Analysis)
 • ماژول اولویت‌بندی تجهیزات (APA: Asset Prioritization Analysis)
 • ماژول ارزیابی وضعیت سلامت تجهیزات (ACA: Asset Condition Assessment)
 • ماژول هزینه ‏یابی چرخه عمر (LCC: Life Cycle Costing)

مطالب مرتبط


ماژول مدیریت کار نگهداشت در نرم افزار Effectus
ماژول مدیریت کار نگهداشت در نرم افزار Effectus
ماژول هزینه‏ یابی چرخه عمر در نرم افزار Effectus
ماژول هزینه‏ یابی چرخه عمر در نرم افزار Effectus
ماژول نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در نرم افزار Effectus
ماژول نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در نرم افزار Effectus
ماژول تحلیل علل ریشه ای در نرم افزار Effectus
ماژول تحلیل علل ریشه ای در نرم افزار Effectus