تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

آوریل 6, 201548

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

آوریل 6, 201548

AIM-1280x853.jpg

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

بخش اول: معرفی ابزارها

قبل از بحث دربارهٔ تعاملات بین مؤلفه‌های چرخهٔ عمر دارایی‌ها و یکپارچگی و اطمینان‌پذیری‌شان بهتر است چند تعریف پایه ارائه شود. در سال ۲۰۰۷، سازمان بهداشت و ایمنی انگلستان یکپارچگی دارایی را این‌گونه تعریف کرد: «توانایی دارایی‌ها در انجام مؤثر و کارامد عملکرد مورد نیازشان ضمن حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست.» مدیریت یکپارچگی دارایی نیز توسط همین سازمان اینگونه تعریف می شود: «روشی برای اطمینان از این‌که کارکنان، سیستم‌ها، فرایندها و منابع، که یکپارچگی را فراهم می‌سازند، در طول کل چرخهٔ عمر دارایی آماده، در حال استفاده و متناسب با هدف هستند.» برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) تضمین می کند که یکپارچگی مکانیکی ارزیابی شده است و در طول کل چرخهٔ عمر دارایی حفظ می‌شود.

چرخهٔ عمر دارایی شامل مؤلفه‌های زیر است: طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، اصلاحات و از رده خارج کردن. هر یک از  مؤلفه ها یکپارچگی دارایی را تضمین می‌کند و اصول یکپارچگی کنترل‌کنندهٔ طراحی و پیاده‌سازی هر مرحله است. چشم‌انداز دستیابی به یکپارچگی مؤثر دارایی از طریق شش مرحلهٔ حیاتی چرخهٔ عمر، مستلزم بکارگیری مجموعه‌ای از ابزارها است که در ادامه به اختصار معرفی می شوند.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله طراحی

مدیریت و بهینه‌سازی یکپارچگی دارایی در اولین مرحلهٔ از چرخهٔ عمر دارایی یعنی طراحی شروع می‌شود. شروع در مرحلهٔ طراحی مؤثرترین روش در بهبود یکپارچگی آتی دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های کلی در عمر مفید دارایی‌ها است. مدیریت و بهبود یکپارچگی دارایی‌ها در مرحلهٔ طراحی با استفاده از استانداردها و ارزیابی‌های کیفی، خیلی مؤثرتر و کارامدتر از انجام آن در مراحل بعدی چرخه عمر است. نمونه‌های ارزیابی‌های مرحلهٔ طراحی شامل موارد زیر می‌شود:

مطالعات انتخاب مواد با استفاده از دستورالعمل‌های طراحی، استانداردها و شیوه‌های توصیه‌شده برای ساخت.

مطالعات خواص سیالات برای کمک به انتخاب مواد.

مطالعات سایش و لرزش‌های سیستم لوله‌کشی باید برای پیکربندی فیزیکی و هندسهٔ سیستم‌های لوله‌کشی در نظر گرفته شود که می‌تواند مشکلات بالقوهٔ لرزش را کاهش دهد.

مد نظر قرار دادن سیستم مدیریت یکپارچگی تجهیزات تحت فشار.

مدیریت یکپارچگی خطوط لوله.

راهبرد مدیریت یکپارچگی زیر دریا. برنامه بازرسی و نگهداری و تعمیرات.

مدیریت یکپارچگی ناهنجاری‌ها، نواقص و تعمیرات.

ارزیابی ریسک ایمنی

مطالعات کنترل خوردگی.

کاهش ریسک و بهبود یکپارچگی دارایی در طول مرحلهٔ بهره‌برداری به شیوه‌ها و آموزش محدود می‌شود، که از پرداختن به این مسائل بالقوه در طول مرحلهٔ طراحی به جای اعمال راه‌حل‌ها و جایگزین‌های مهندسی گران‌قیمت در طول بهره‌برداری تأثیر خیلی کمتری دارد.

مد نظر قرار دادن اصول یکپارچگی در مرحلهٔ طراحی می‌تواند به کاهش یا حتی حذف مشکلات معین بازرسی و بهبود عملکرد تجهیزات کمک کند، که تأثیر مثبتی روی هزینهٔ کلی عملیات در سراسر چرخهٔ عمر دارایی خواهد داشت.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله ساخت

در مرحلهٔ ساخت، ریسک‌ها و مسائل یکپارچگی باید از طریق سیاست، دستورالعمل‌ها، استانداردها، راهبردها و مشخصات یکپارچگی مدیریت شوند. قابل ذکر است که مسائل موجود از مرحلهٔ طراحی ممکن است تأثیری منفی بر اجراپذیری مرحلهٔ ساخت داشته باشند. برای اطمینان از اینکه دارایی تولیدشده مشخصات طراحی را برآورده کرده و قابلیت اطمینان مورد انتظار را ارائه می کند، فرایندQA/QC ضروری است.

بازرسی مناسب تجهیزات به‌عنوان بخشی از راه‌اندازی در این مرحله حیاتی است، زیرا پایبندی به دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط را تضمین می‌کند و همچنین اطمینان حاصل می‌کند که تجهیزات برای خدمات عملیاتی تناسب دارند. این بازرسی‌ها باید تأیید کنند که همهٔ داده‌های عملیاتی لازم جمع‌آوری شده‌اند و سیستم عملیات از روز اول مد نظر قرار گرفته است.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله بهره برداری

هدف مرحله بهره برداری حصول اطمینان از این است که دارایی مورد نظر، با وجود محدودیت‌های طراحی، به‌طور مؤثر و ایمن عمل می‌کند. همان‌طور که در بخش مرحلهٔ طراحی توضیح داده شد، تلاش برای بهبود یکپارچگی تجهیزات در مرحلهٔ عملیات (بهره‌برداری) اغلب محدود است، که باعث تأثیرگذاری کمتر این فرایند می‌شود. ایجاد نوعی سیستم پشتیبانی عملیاتی، مثل شیوه‌های عملیاتی تحت کنترل محدودیت‌های طراحی، منجر به بهبود در فرهنگ ایمنی و فرایند عملیاتی می‌شود که سازمان را قادر به تصمیم‌گیری‌های بهتر می‌کند. این‌گونه به‌طور مستقیم بر یکپارچگی و اطمینان‌پذیری دارایی‌های عملیاتی تأثیر گذاشته می‌شود.

ابزارهای نگهداشت، بازرسی و ممیزی

برای تضمین سلامت، ایمنی و حفظ محیط زیست، یکپارچگی تجهیزات کارخانه باید حفظ شود. بنابراین، سازمان ها باید نوعی سیستم مدیریت نگهداشت ایجاد کنند که یک نظام بازرسی و نگهداری و تعمیرات مؤثر ارائه می‌کند. بدین ترتیب، از طریق این نظام درکی بهتر از شرایط دارایی فراهم می‌شود، قابلیت اطمینان دارایی بهبود می‌یابد، مکانیزم‌های خرابی شناسایی می‌شود و نواحی مورد نظر برای تعمیر مشخص می‌گردد. هدف این برنامه‌ها باید بهبود یکپارچگی و قابلیت اطمینان دارایی‌ها و تضمین تطابق با ایمنی فرایند و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست باشد.

ممیزی‌های دوره‌ای موانع محافظتی مهمی هستند، چرا که عملکرد سیستم مدیریت یکپارچگی به‌کاررفته در مقابل ویژگی‌های تعیین‌شده را تأیید و ارزیابی می‌کنند. ممیزی مؤثر جنبه‌های زیادی شامل موارد زیر را پوشش می‌دهد:

تضمین انسجام پیاده‌سازی فرایند و شیوه‌ها.

بررسی شایستگی کارکنان.

تعریف هر نوع عدم تطابق با سیستم.

ارائهٔ ابزاری برای بهبود پیوسته، که برای بهبود تأثیرگذاری و کارامدی برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی ضروری است.

ابزار مدیریت تغییر (MOC)

اصلاحات و تغییرات در دارایی‌ها اتفاقاتی معمول در چرخهٔ عمر دارایی‌ها محسوب می‌شوند. مؤسسهٔ انرژی بریتانیا (۲۰۱۵) توضیح می‌دهد که ایجاد تغییر و عدم مدیریت مناسب آن تغییر می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر سایر حوزه‌های عملیاتی داشته باشد که ریسک‌های جدید یا ناشناخته‌ای را بر دارایی ها تحمیل کرده و باعث افزایش مشکلات یکپارچگی می‌شود. بنابراین، همهٔ تغییرات باید از طریق فرایند قدرتمند MOC شناسایی، ارزیابی و مدیریت شوند. نمونه‌هایی از تغییراتی که سیستم MOC قادر به مدیریت آنها است عبارتند از: تغییرات تجهیزات، تغییرات عملیات و رویه های عملیاتی، تغییرات مواد و محصولات، تغییرات کارکنان و مهارت ها، تغییرات سازمان و ساختار مدیریت، تغییرات نرم افزاری، طراحی ها و مشخصات، تغییرات کدها و استانداردها، و تغییرات برنامه های بازرسی و نگهداشت. در بخش دوم نمونه ای از تاثیر فقدان ابزارهای فوق بر یکپارچگی یک تجهیز واقعی ارائه خواهد شد.


48 comments

 • Rosaline

  سپتامبر 10, 2020 at 12:28 ب.ظ

  Hi, i believe that i noticed you visited my website so i
  came to ?go back the choose?.I’m attempting to find issues to enhance my web site!I
  assume its good enough to use a few of your ideas!!

 • bon tieu nam caesar

  سپتامبر 10, 2020 at 12:46 ب.ظ

  Great info and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you folks have any thoughts
  on where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 • http://board.nanospy.cc/profile.php?id=95547

  سپتامبر 10, 2020 at 1:20 ب.ظ

  What i don’t understood is in fact how you are now
  not really much more neatly-liked than you may be now. You’re
  very intelligent. You know thus considerably
  in terms of this subject, made me individually consider it from numerous various angles.

  Its like women and men are not interested unless it is something to do with
  Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the
  time maintain it up!

 • sen cay inax gia bao nhieu

  سپتامبر 10, 2020 at 5:18 ب.ظ

  I visit daily a few blogs and blogs to read articles or reviews, except this website presents feature based articles.

 • game24h.co

  سپتامبر 10, 2020 at 6:23 ب.ظ

  Very energetic article, I liked that a lot. Will
  there be a part 2?

 • sen tam toto

  سپتامبر 10, 2020 at 7:25 ب.ظ

  I pay a quick visit day-to-day some websites and blogs to read articles or reviews,
  but this webpage gives quality based content.

 • Gia bon tieu nam cam ung inax

  سپتامبر 10, 2020 at 10:11 ب.ظ

  I enjoy the efforts you have put in this, appreciate it for all
  the great posts.

 • inthehiddenwiki.net

  سپتامبر 10, 2020 at 10:50 ب.ظ

  Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It’s always helpful to read articles from other writers and
  practice a little something from their sites.

 • Felipe

  سپتامبر 11, 2020 at 4:15 ق.ظ

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble
  finding one? Thanks a lot!

 • 34.65.72.247

  سپتامبر 11, 2020 at 5:16 ق.ظ

  Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a leisure
  account it. Glance advanced to far introduced agreeable from you!

  However, how can we keep in touch?

 • Miriam

  سپتامبر 11, 2020 at 6:32 ق.ظ

  Having read this I believed it was really informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put this
  article together. I once again find myself spending way too much time both
  reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 • sen tam cay hang nao tot

  سپتامبر 11, 2020 at 7:24 ق.ظ

  Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire
  in fact loved account your weblog posts. Anyway I
  will be subscribing to your feeds and even I fulfillment
  you get admission to constantly rapidly.

 • cach lap bon tieu nam caesar

  سپتامبر 11, 2020 at 9:33 ق.ظ

  Awsome post and straight to the point. I am not sure if this is really the best place
  to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional
  writers? Thanks 🙂

 • apejd.ch

  سپتامبر 11, 2020 at 12:25 ب.ظ

  Simply wanna comment that you have a very decent website,
  I enjoy the style it really stands out.

 • https://fun138.org

  سپتامبر 11, 2020 at 1:07 ب.ظ

  Having read this I believed it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put this informative article
  together. I once again find myself spending a significant amount of
  time both reading and posting comments. But so what,
  it was still worth it!

 • Raymon

  سپتامبر 11, 2020 at 3:04 ب.ظ

  Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told used to be
  a entertainment account it. Look complicated to more brought agreeable from you!
  However, how could we be in contact?

 • https://chuyennhuong.co

  سپتامبر 11, 2020 at 6:27 ب.ظ

  Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 • Laimian City

  سپتامبر 11, 2020 at 6:45 ب.ظ

  Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the
  web the simplest thing to be aware of. I say to you, I
  certainly get irked while people think about worries that
  they just don’t know about. You managed to hit the
  nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be
  back to get more. Thanks

 • cach lap bon tieu nam caesar

  سپتامبر 11, 2020 at 8:17 ب.ظ

  Very nice article and right to the point. I am not sure if this is in fact
  the best place to ask but do you people have any thoughts on where to get some professional
  writers? Thx 🙂

 • Loretta

  سپتامبر 11, 2020 at 10:19 ب.ظ

  Only wanna input that you have a very decent internet site, I like the style it really stands out.

 • Fawn

  سپتامبر 11, 2020 at 10:54 ب.ظ

  Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring?
  I miss your tremendous writings. Past few
  posts are just a bit out of track! come on!

 • You’re so awesome! I do not suppose I have read anything like that before.
  So wonderful to find someone with some original thoughts
  on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up.
  This website is something that is required on the web, someone with a little originality!

 • toothsie.tech

  سپتامبر 12, 2020 at 1:52 ق.ظ

  I must express my affection for your generosity supporting
  all those that should have help on your subject. Your very own dedication to passing the
  message around had become pretty helpful and have consistently empowered workers much like me to reach their endeavors.

  Your own warm and friendly publication can mean a whole lot
  to me and even more to my office workers. With thanks; from each one of us.

 • sen cay inax

  سپتامبر 12, 2020 at 3:19 ق.ظ

  Hello, i think that i saw you visited my site thus i got here to
  ?return the want?.I am trying to in finding things to enhance my site!I suppose its
  adequate to use a few of your concepts!!

 • Isidra

  سپتامبر 12, 2020 at 3:28 ق.ظ

  Thanks for the good writeup. It actually was a
  enjoyment account it. Look advanced to more delivered agreeable from you!
  However, how could we keep in touch?

 • gameduaxe.info

  سپتامبر 12, 2020 at 7:00 ق.ظ

  I consider something genuinely special in this internet site.

 • forum.makeover-yo.org

  سپتامبر 12, 2020 at 9:10 ب.ظ

  Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you spending some time
  and effort to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 • sen tam

  سپتامبر 12, 2020 at 9:20 ب.ظ

  Merely wanna input that you have a very nice site, I love the design it actually stands out.

 • lap voi lavabo nong lanh

  سپتامبر 13, 2020 at 12:16 ق.ظ

  Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a
  captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as
  yours and I’m having problems finding one?

  Thanks a lot!

 • Keeley

  سپتامبر 13, 2020 at 12:19 ق.ظ

  What i don’t realize is in reality how you’re now not really a lot more neatly-preferred
  than you might be right now. You are very intelligent.
  You realize thus considerably in the case of this matter, produced me individually consider it from so many varied angles.
  Its like men and women are not fascinated until it is something to accomplish with Girl gaga!
  Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

 • Kasha

  سپتامبر 13, 2020 at 12:32 ق.ظ

  Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your
  blog posts. Anyway I will be subscribing for your augment and even I fulfillment you get right of entry to persistently
  rapidly.

 • voi hoa sen bao nhieu tien

  سپتامبر 13, 2020 at 2:46 ق.ظ

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host
  are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours
  lol

 • online medicine order discount

  سپتامبر 13, 2020 at 3:46 ب.ظ

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly loved browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your feed and I’m hoping you
  write once more very soon!

 • van xa tieu

  سپتامبر 13, 2020 at 8:12 ب.ظ

  Hi, i feel that i saw you visited my website thus i got here to ?return the prefer?.I
  am trying to in finding issues to improve my web site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!

 • شركة خدمات سيو

  سپتامبر 15, 2020 at 3:12 ق.ظ

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a
  number of websites for about a year and am anxious
  about switching to another platform. I have heard great things about
  blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated! http://forum.geonames.org/gforum/user/profile/482058.page

 • خدمات سيو

  سپتامبر 15, 2020 at 5:27 ق.ظ

  I absolutely love your blog.. Pleasant colors & theme.
  Did you create this amazing site yourself? Please
  reply back as I’m planning to create my very own blog and would love to know where you got this
  from or just what the theme is called. Kudos! http://www.effecthub.com/user/1808718

 • tinycat99

  سپتامبر 15, 2020 at 11:46 ب.ظ

  I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you
  did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 • Rebekah

  سپتامبر 16, 2020 at 11:54 ق.ظ

  I’ve been surfing online greater than 3 hours nowadays, yet I by no means found any fascinating article like yours.
  It’s beautiful worth sufficient for me. In my view, if all webmasters
  and bloggers made good content as you did, the net will probably be a lot
  more helpful than ever before.

 • Barney

  سپتامبر 16, 2020 at 11:32 ب.ظ

  Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to ?return the favor?.I am trying to find things
  to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • Bebe

  سپتامبر 19, 2020 at 3:17 ق.ظ

  Keep this going please, great job!

 • tinycat99

  سپتامبر 19, 2020 at 8:48 ق.ظ

  It is perfect time to make some plans for the long run and
  it’s time to be happy. I’ve learn this publish and if I
  may I wish to counsel you few fascinating issues or advice.
  Perhaps you can write next articles relating to this article.
  I want to learn more things approximately it!

نظرات

Your email address will not be published.