تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

آوریل 6, 2015328

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

آوریل 6, 2015328

AIM-1280x853.jpg

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

بخش اول: معرفی ابزارها

قبل از بحث دربارهٔ تعاملات بین مؤلفه‌های چرخهٔ عمر دارایی‌ها و یکپارچگی و اطمینان‌پذیری‌شان بهتر است چند تعریف پایه ارائه شود. در سال ۲۰۰۷، سازمان بهداشت و ایمنی انگلستان یکپارچگی دارایی را این‌گونه تعریف کرد: «توانایی دارایی‌ها در انجام مؤثر و کارامد عملکرد مورد نیازشان ضمن حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست.» مدیریت یکپارچگی دارایی نیز توسط همین سازمان اینگونه تعریف می شود: «روشی برای اطمینان از این‌که کارکنان، سیستم‌ها، فرایندها و منابع، که یکپارچگی را فراهم می‌سازند، در طول کل چرخهٔ عمر دارایی آماده، در حال استفاده و متناسب با هدف هستند.» برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) تضمین می کند که یکپارچگی مکانیکی ارزیابی شده است و در طول کل چرخهٔ عمر دارایی حفظ می‌شود.

چرخهٔ عمر دارایی شامل مؤلفه‌های زیر است: طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، اصلاحات و از رده خارج کردن. هر یک از  مؤلفه ها یکپارچگی دارایی را تضمین می‌کند و اصول یکپارچگی کنترل‌کنندهٔ طراحی و پیاده‌سازی هر مرحله است. چشم‌انداز دستیابی به یکپارچگی مؤثر دارایی از طریق شش مرحلهٔ حیاتی چرخهٔ عمر، مستلزم بکارگیری مجموعه‌ای از ابزارها است که در ادامه به اختصار معرفی می شوند.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله طراحی

مدیریت و بهینه‌سازی یکپارچگی دارایی در اولین مرحلهٔ از چرخهٔ عمر دارایی یعنی طراحی شروع می‌شود. شروع در مرحلهٔ طراحی مؤثرترین روش در بهبود یکپارچگی آتی دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های کلی در عمر مفید دارایی‌ها است. مدیریت و بهبود یکپارچگی دارایی‌ها در مرحلهٔ طراحی با استفاده از استانداردها و ارزیابی‌های کیفی، خیلی مؤثرتر و کارامدتر از انجام آن در مراحل بعدی چرخه عمر است. نمونه‌های ارزیابی‌های مرحلهٔ طراحی شامل موارد زیر می‌شود:

مطالعات انتخاب مواد با استفاده از دستورالعمل‌های طراحی، استانداردها و شیوه‌های توصیه‌شده برای ساخت.

مطالعات خواص سیالات برای کمک به انتخاب مواد.

مطالعات سایش و لرزش‌های سیستم لوله‌کشی باید برای پیکربندی فیزیکی و هندسهٔ سیستم‌های لوله‌کشی در نظر گرفته شود که می‌تواند مشکلات بالقوهٔ لرزش را کاهش دهد.

مد نظر قرار دادن سیستم مدیریت یکپارچگی تجهیزات تحت فشار.

مدیریت یکپارچگی خطوط لوله.

راهبرد مدیریت یکپارچگی زیر دریا. برنامه بازرسی و نگهداری و تعمیرات.

مدیریت یکپارچگی ناهنجاری‌ها، نواقص و تعمیرات.

ارزیابی ریسک ایمنی

مطالعات کنترل خوردگی.

کاهش ریسک و بهبود یکپارچگی دارایی در طول مرحلهٔ بهره‌برداری به شیوه‌ها و آموزش محدود می‌شود، که از پرداختن به این مسائل بالقوه در طول مرحلهٔ طراحی به جای اعمال راه‌حل‌ها و جایگزین‌های مهندسی گران‌قیمت در طول بهره‌برداری تأثیر خیلی کمتری دارد.

مد نظر قرار دادن اصول یکپارچگی در مرحلهٔ طراحی می‌تواند به کاهش یا حتی حذف مشکلات معین بازرسی و بهبود عملکرد تجهیزات کمک کند، که تأثیر مثبتی روی هزینهٔ کلی عملیات در سراسر چرخهٔ عمر دارایی خواهد داشت.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله ساخت

در مرحلهٔ ساخت، ریسک‌ها و مسائل یکپارچگی باید از طریق سیاست، دستورالعمل‌ها، استانداردها، راهبردها و مشخصات یکپارچگی مدیریت شوند. قابل ذکر است که مسائل موجود از مرحلهٔ طراحی ممکن است تأثیری منفی بر اجراپذیری مرحلهٔ ساخت داشته باشند. برای اطمینان از اینکه دارایی تولیدشده مشخصات طراحی را برآورده کرده و قابلیت اطمینان مورد انتظار را ارائه می کند، فرایندQA/QC ضروری است.

بازرسی مناسب تجهیزات به‌عنوان بخشی از راه‌اندازی در این مرحله حیاتی است، زیرا پایبندی به دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط را تضمین می‌کند و همچنین اطمینان حاصل می‌کند که تجهیزات برای خدمات عملیاتی تناسب دارند. این بازرسی‌ها باید تأیید کنند که همهٔ داده‌های عملیاتی لازم جمع‌آوری شده‌اند و سیستم عملیات از روز اول مد نظر قرار گرفته است.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله بهره برداری

هدف مرحله بهره برداری حصول اطمینان از این است که دارایی مورد نظر، با وجود محدودیت‌های طراحی، به‌طور مؤثر و ایمن عمل می‌کند. همان‌طور که در بخش مرحلهٔ طراحی توضیح داده شد، تلاش برای بهبود یکپارچگی تجهیزات در مرحلهٔ عملیات (بهره‌برداری) اغلب محدود است، که باعث تأثیرگذاری کمتر این فرایند می‌شود. ایجاد نوعی سیستم پشتیبانی عملیاتی، مثل شیوه‌های عملیاتی تحت کنترل محدودیت‌های طراحی، منجر به بهبود در فرهنگ ایمنی و فرایند عملیاتی می‌شود که سازمان را قادر به تصمیم‌گیری‌های بهتر می‌کند. این‌گونه به‌طور مستقیم بر یکپارچگی و اطمینان‌پذیری دارایی‌های عملیاتی تأثیر گذاشته می‌شود.

ابزارهای نگهداشت، بازرسی و ممیزی

برای تضمین سلامت، ایمنی و حفظ محیط زیست، یکپارچگی تجهیزات کارخانه باید حفظ شود. بنابراین، سازمان ها باید نوعی سیستم مدیریت نگهداشت ایجاد کنند که یک نظام بازرسی و نگهداری و تعمیرات مؤثر ارائه می‌کند. بدین ترتیب، از طریق این نظام درکی بهتر از شرایط دارایی فراهم می‌شود، قابلیت اطمینان دارایی بهبود می‌یابد، مکانیزم‌های خرابی شناسایی می‌شود و نواحی مورد نظر برای تعمیر مشخص می‌گردد. هدف این برنامه‌ها باید بهبود یکپارچگی و قابلیت اطمینان دارایی‌ها و تضمین تطابق با ایمنی فرایند و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست باشد.

ممیزی‌های دوره‌ای موانع محافظتی مهمی هستند، چرا که عملکرد سیستم مدیریت یکپارچگی به‌کاررفته در مقابل ویژگی‌های تعیین‌شده را تأیید و ارزیابی می‌کنند. ممیزی مؤثر جنبه‌های زیادی شامل موارد زیر را پوشش می‌دهد:

تضمین انسجام پیاده‌سازی فرایند و شیوه‌ها.

بررسی شایستگی کارکنان.

تعریف هر نوع عدم تطابق با سیستم.

ارائهٔ ابزاری برای بهبود پیوسته، که برای بهبود تأثیرگذاری و کارامدی برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی ضروری است.

ابزار مدیریت تغییر (MOC)

اصلاحات و تغییرات در دارایی‌ها اتفاقاتی معمول در چرخهٔ عمر دارایی‌ها محسوب می‌شوند. مؤسسهٔ انرژی بریتانیا (۲۰۱۵) توضیح می‌دهد که ایجاد تغییر و عدم مدیریت مناسب آن تغییر می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر سایر حوزه‌های عملیاتی داشته باشد که ریسک‌های جدید یا ناشناخته‌ای را بر دارایی ها تحمیل کرده و باعث افزایش مشکلات یکپارچگی می‌شود. بنابراین، همهٔ تغییرات باید از طریق فرایند قدرتمند MOC شناسایی، ارزیابی و مدیریت شوند. نمونه‌هایی از تغییراتی که سیستم MOC قادر به مدیریت آنها است عبارتند از: تغییرات تجهیزات، تغییرات عملیات و رویه های عملیاتی، تغییرات مواد و محصولات، تغییرات کارکنان و مهارت ها، تغییرات سازمان و ساختار مدیریت، تغییرات نرم افزاری، طراحی ها و مشخصات، تغییرات کدها و استانداردها، و تغییرات برنامه های بازرسی و نگهداشت. در بخش دوم نمونه ای از تاثیر فقدان ابزارهای فوق بر یکپارچگی یک تجهیز واقعی ارائه خواهد شد.


328 comments

 • Schill

  ژوئن 10, 2020 at 7:06 ب.ظ

  Thanks a lot for the post.Really thank you! Much obliged.

 • Viagra

  ژوئن 11, 2020 at 4:28 ق.ظ

  Thank you for your blog post.Really thank you! Awesome.viagra

 • Buy viagra

  ژوئن 12, 2020 at 9:32 ب.ظ

  Thank you ever so for you post.Much thanks again.buy viagra

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 9:07 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Новый вид пауков-скакунов был назван по имени писателя в честь юбилея его самой известной книги о гусенице.
  Мама и четверо детей снимают фильмы о своей жизни во время войны.
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.
  Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
  Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.

  arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 9:14 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Каждая шестая яркая галактика во Вселенной очень сильно испускает газы.
  Битву русских дружин и монголо-татар возле леса отмечают сразу в трёх селениях.
  Среди клиентов древнеримского афериста был император Марк Аврелий.
  Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.
  Карьера не помешала фарерскому футболисту играть в гандбол, записать три музыкальных альбома, издать пять книг и сняться в восьми фильмах.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 9:38 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Жену Генриха VIII на суде защищал посол Священной Римской империи.
  Новый вид пауков-скакунов был назван по имени писателя в честь юбилея его самой известной книги о гусенице.
  После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
  «Бикини» для лица помогает китаянкам уберечь кожу от медуз и загара.
  Крейсер «Берик» на рейде в Девонпорте

  http://arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 9:41 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Мама и четверо детей снимают фильмы о своей жизни во время войны.
  Альбом «Битлз», признанный одним из величайших в истории музыки, ругали за искусственность и «перепродюсированность».
  Акадийка много раз становилась первой.
  Персонажу французской комедии о Фантомасе советские подростки подражали всерьёз.
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.

  arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 10:17 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Издательство «Шиповник» было задумано для публикации сатиры, однако вместо неё печатало Лагерлёф, Бунина и Джерома Джерома.
  Герои украинского сериала о школьниках с трудом изъясняются по-украински.
  Первая абсолютная чемпионка турнира Большого шлема похоронена в могиле для бедняков.
  Карьера не помешала фарерскому футболисту играть в гандбол, записать три музыкальных альбома, издать пять книг и сняться в восьми фильмах.
  Плата за проезд в последний путь у древних была скорее символической.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 10:25 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.
  Биограф русского художника романтизировала историю его французской прародительницы вслед за Герценом.
  Потомок наполеоновского генерала стал Героем Советского Союза.
  Американский лейтенант из конвоя PQ-17 был спасён советским танкером и наладил его оборону от авианалётов.
  Бывший министр финансов удостоился высшей государственной награды за распространение знаний о психических расстройствах.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 10:44 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Один из старейших музеев Амстердама находится в церкви на чердаке.
  Андрогинный псевдоним не спас автора от расшифровки.
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Возможно, что американцы уже в 1872 году вмешались в канадские выборы.
  «Бикини» для лица помогает китаянкам уберечь кожу от медуз и загара.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 10:47 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Бывший министр финансов удостоился высшей государственной награды за распространение знаний о психических расстройствах.
  Водитель ледового комбайна стал звездой единственного матча НХЛ, в котором принял участие.
  Американский лейтенант из конвоя PQ-17 был спасён советским танкером и наладил его оборону от авианалётов.
  Первый футбольный трофей после начала пандемии коронавируса был разыгран в Таджикистане.
  Согласно мифу, Марута Сар пыталась примирить Арарат и Арагац, но не смогла.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 10:59 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Во время немецкой оккупации Украины радио на украинском языке вещало из Саратова и Москвы.
  Зелёный чай может быть розовым.
  Художник-карикатурист известен пародией на мунковский «Крик».
  Издательство «Шиповник» было задумано для публикации сатиры, однако вместо неё печатало Лагерлёф, Бунина и Джерома Джерома.
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 11:08 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Рассказ английского писателя был экранизирован в СССР раньше, чем опубликован его английский оригинал.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
  Персонажу французской комедии о Фантомасе советские подростки подражали всерьёз.
  Хотя ареал белизского геккона состоит из нескольких крохотных островов, IUCN не считает его раздробленным.
  Акадийка много раз становилась первой.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 11:29 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Убийца с руками-клешнями избежал тюрьмы, но позже сам был убит.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Биограф русского художника романтизировала историю его французской прародительницы вслед за Герценом.
  Бразильский дипломат принимал непосредственное участие в создании государства Восточный Тимор.
  На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 11:30 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  «Голова крестьянина» хранилась в доме у немецкой актрисы.
  Сооснователь и глава Социал-демократической партии Великобритании стал бароном.
  Акадийка много раз становилась первой.
  В игре про выгорание отражён печальный личный опыт главного разработчика.
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.

  arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 11:46 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Герои украинского сериала о школьниках с трудом изъясняются по-украински.
  Мама и четверо детей снимают фильмы о своей жизни во время войны.
  Синим цветом своих футболок «Скуадра адзурра» обязана Савойе.
  Вместо Плещеева озера Пётр I мог построить потешный флот на озере Неро.
  Картина парада Победы, где руководство страны смещено на задний план, получила Сталинскую премию.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 20, 2020 at 11:56 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.
  В 1941 году в московскую «Писательскую роту» пришли добровольцами бывший вор и следователь ЧК.
  Рассказ английского писателя был экранизирован в СССР раньше, чем опубликован его английский оригинал.
  Акадийка много раз становилась первой.
  Битву русских дружин и монголо-татар возле леса отмечают сразу в трёх селениях.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 12:21 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Молнию можно не только увидеть, но и съесть.
  Потомок наполеоновского генерала стал Героем Советского Союза.
  Согласно мифу, Марута Сар пыталась примирить Арарат и Арагац, но не смогла.
  Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
  Крейсер «Берик» на рейде в Девонпорте

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 12:33 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Англичане купили заказанную португальцами рукопись голландца и бельгийца с изображениями монархов десяти королевств.
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.
  Молнию можно не только увидеть, но и съесть.
  Крейсер «Берик» на рейде в Девонпорте
  Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 12:49 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Вместо Плещеева озера Пётр I мог построить потешный флот на озере Неро.
  Один из старейших музеев Амстердама находится в церкви на чердаке.
  Предок вождя революции участвовал в управлении долгами Российской империи.
  Первый в мире короткоствольный револьвер (англ.)русск. с откидным барабаном стал символом кинонуара.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 12:50 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Художник-карикатурист известен пародией на мунковский «Крик».
  Владелец вернул похищенную картину Пикассо почтой, не найдя покупателей.
  Первая абсолютная чемпионка турнира Большого шлема похоронена в могиле для бедняков.
  После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
  Плата за проезд в последний путь у древних была скорее символической.

  http://arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 1:07 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.
  Ливийский диктатор пытался спасти от казни премьер-министра Пакистана.
  Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
  Бывший наркокурьер, став премьер-министром Юкона, принимал законы против наркомании и наркоторговли.
  Врач на карантине спел созданную для фильма песню Высоцкого «Давно смолкли залпы орудий».

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 1:20 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Копенгагенский собор пришлось выстроить заново после визита англичан в 1807 году.
  Убийца с руками-клешнями избежал тюрьмы, но позже сам был убит.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.
  Советский разведчик-нелегал создал в Европе разведгруппу, успешно проработавшую всю войну.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 1:29 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Двое капитанов первого кругосветного плавания были казнены, следующего высадили на необитаемый остров.
  Предок вождя революции участвовал в управлении долгами Российской империи.
  Преподаватель нескольких университетов, попавший в сталинские лагеря, и там умудрился обучать математике на куске мыла.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 1:42 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Андрогинный псевдоним не спас автора от расшифровки.
  Первый в мире короткоствольный револьвер (англ.)русск. с откидным барабаном стал символом кинонуара.
  Бразильский дипломат принимал непосредственное участие в создании государства Восточный Тимор.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.
  Альбом «Битлз», признанный одним из величайших в истории музыки, ругали за искусственность и «перепродюсированность».

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 1:52 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Владелец вернул похищенную картину Пикассо почтой, не найдя покупателей.
  Новый вид пауков-скакунов был назван по имени писателя в честь юбилея его самой известной книги о гусенице.
  Советский разведчик-нелегал создал в Европе разведгруппу, успешно проработавшую всю войну.
  Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.
  Молнию можно не только увидеть, но и съесть.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 2:04 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
  Двое капитанов первого кругосветного плавания были казнены, следующего высадили на необитаемый остров.
  100-летний ветеран внёс уникальный вклад в борьбу со смертельной угрозой.
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.
  Убийца с руками-клешнями избежал тюрьмы, но позже сам был убит.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 2:14 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Английский крейсер ценой четырёх попаданий защитил конвой от немецкого рейдера.
  Андрогинный псевдоним не спас автора от расшифровки.
  Англичане купили заказанную португальцами рукопись голландца и бельгийца с изображениями монархов десяти королевств.
  Бразильский дипломат принимал непосредственное участие в создании государства Восточный Тимор.
  Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 2:26 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Свадьба английского рыцаря стала причиной войны между двумя могущественными родами.
  Новый вид пауков-скакунов был назван по имени писателя в честь юбилея его самой известной книги о гусенице.
  По выбору Утёсова дорога на Берлин шла то через Минск, то через Киев.
  Предок вождя революции участвовал в управлении долгами Российской империи.
  Среди клиентов древнеримского афериста был император Марк Аврелий.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 2:59 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
  Водитель ледового комбайна стал звездой единственного матча НХЛ, в котором принял участие.
  Свадьба английского рыцаря стала причиной войны между двумя могущественными родами.
  Американский лейтенант из конвоя PQ-17 был спасён советским танкером и наладил его оборону от авианалётов.
  Жизненный путь абсолютного большинства звёзд известен заранее.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 3:11 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  В 1941 году в московскую «Писательскую роту» пришли добровольцами бывший вор и следователь ЧК.
  В роскошном болонском фонтане горожане стирали бельё и справляли нужду.
  «С любимыми не расставайтесь…» автор написал после того, как чуть не погиб в железнодорожной катастрофе.
  «Голова крестьянина» хранилась в доме у немецкой актрисы.
  На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.

  http://arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 3:21 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Двое капитанов первого кругосветного плавания были казнены, следующего высадили на необитаемый остров.
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
  Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.
  Рассказ английского писателя был экранизирован в СССР раньше, чем опубликован его английский оригинал.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 3:34 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  В 1941 году в московскую «Писательскую роту» пришли добровольцами бывший вор и следователь ЧК.
  Команды тренера года АБА и НБА ни разу не стали в них финалистками.
  Издательство «Шиповник» было задумано для публикации сатиры, однако вместо неё печатало Лагерлёф, Бунина и Джерома Джерома.
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
  Копенгагенский собор пришлось выстроить заново после визита англичан в 1807 году.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 3:45 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Российских легкоалетов могут сурово наказать за действия чиновников от спорта.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
  Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
  Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.

  http://arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 3:56 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Ливийский диктатор пытался спасти от казни премьер-министра Пакистана.
  Первый футбольный трофей после начала пандемии коронавируса был разыгран в Таджикистане.
  Клирик-саксонец стать папой римским не захотел, а патриархом Севера не смог.
  Не удержавшись от писательства, Амалия Кахана-Кармон создала одну из важнейших книг в истории Израиля.
  Самцы косатки, обитающие в Британской Колумбии, всю жизнь живут с мамой.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 4:06 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  В игре про выгорание отражён печальный личный опыт главного разработчика.
  Перечень имён может быть самостоятельным поэтическим жанром.
  Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
  «Бикини» для лица помогает китаянкам уберечь кожу от медуз и загара.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 4:18 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Биограф русского художника романтизировала историю его французской прародительницы вслед за Герценом.
  Искусствоведы спорили, смирилась ли со скорой смертью неизлечимо больная женщина на картине русского художника, а она прожила ещё 37 лет.
  Русские мечтали о шапке-невидимке, а древние греки — о кольце невидимости.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Акадийка много раз становилась первой.

  http://arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 11:43 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Предок вождя революции участвовал в управлении долгами Российской империи.
  Персонажу французской комедии о Фантомасе советские подростки подражали всерьёз.
  Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.
  Мама и четверо детей снимают фильмы о своей жизни во время войны.

  http://arbeca.net

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 11:59 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  «Голова крестьянина» хранилась в доме у немецкой актрисы.
  Один из старейших музеев Амстердама находится в церкви на чердаке.
  Иракский физрук получил мировую известность под псевдонимом «ангел смерти».
  Бывший наркокурьер, став премьер-министром Юкона, принимал законы против наркомании и наркоторговли.
  Новый вид пауков-скакунов был назван по имени писателя в честь юбилея его самой известной книги о гусенице.

  arbeca

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 12:07 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Альбом «Битлз», признанный одним из величайших в истории музыки, ругали за искусственность и «перепродюсированность».
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Потомок наполеоновского генерала стал Героем Советского Союза.
  Среди клиентов древнеримского афериста был император Марк Аврелий.
  Художник-карикатурист известен пародией на мунковский «Крик».

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 12:17 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  17 бойцов остановили под Старым Осколом более 500 оккупантов.
  Видеоигру с простейшей графикой называли и шедевром, и троллингом.
  Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
  Первый в мире короткоствольный револьвер (англ.)русск. с откидным барабаном стал символом кинонуара.
  Убийца с руками-клешнями избежал тюрьмы, но позже сам был убит.

  http://www.arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 2:01 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Рассказ английского писателя был экранизирован в СССР раньше, чем опубликован его английский оригинал.
  После 50 черепно-мозговых травм регбист завершил карьеру, опасаясь получить синдром деменции.
  Российских легкоалетов могут сурово наказать за действия чиновников от спорта.
  Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.
  Андрогинный псевдоним не спас автора от расшифровки.

  http://arbeca.net/

 • Jerrydaw

  ژوئن 21, 2020 at 2:04 ب.ظ

  Знаете ли вы?
  Персонажу французской комедии о Фантомасе советские подростки подражали всерьёз.
  Вместо Плещеева озера Пётр I мог построить потешный флот на озере Неро.
  Издательство «Шиповник» было задумано для публикации сатиры, однако вместо неё печатало Лагерлёф, Бунина и Джерома Джерома.
  Рассказ Стивенсона о волшебной бутылке был опубликован почти одновременно на английском и самоанском языках.
  Свадьба английского рыцаря стала причиной войны между двумя могущественными родами.

  http://www.arbeca.net/

 • UkeSar

  ژوئن 22, 2020 at 2:18 ق.ظ

  Usa deliveryOnline does tricare cover cialiscialis sydney pharmacy
  Online cialis
  taking cialis drunk

 • hkeSar

  ژوئن 22, 2020 at 8:21 ب.ظ

  Usa Online achat cialis fiablecialis online roma
  Online now cialis
  cialis what is it

 • hkeSar

  ژوئن 23, 2020 at 3:09 ق.ظ

  Usa Online generic drugs for cialiscialis samples free
  Online cialis daily
  cialis pharmacie mutualiste

 • hkeSar

  ژوئن 23, 2020 at 11:22 ب.ظ

  Usa Online cialis al femminilepmp steroids cialis 10
  Online cialis sale usa
  taking cialis with vyvanse

 • hkeSar

  ژوئن 24, 2020 at 1:13 ب.ظ

  Usa Online is cialis approved for bphcialis tablets benefits
  Online cialis daily
  cialis grupo terapeutico

 • iaSar

  ژوئن 26, 2020 at 3:38 ب.ظ

  GoCanadian USA canadian cialis
  manufacturer of generic cialis

 • Josefa

  ژوئن 28, 2020 at 7:51 ب.ظ

  Thank you for your blog post.Really thank you! Awesome.

 • Lauro

  ژوئن 28, 2020 at 11:20 ب.ظ

  Thanks! And thanks for sharing your great posts every week!

 • sie Stillstand

  ژوئن 29, 2020 at 5:59 ب.ظ

  Nach jüngsten Schätzungen der Weltbank wird die Wirtschaft in diesem
  Jahr um 3,5 Prozent schrumpfen – die erste derartige
  Schrumpfung seit 1990 – verglichen mit einer IWF-Schätzung von 2 Prozent Wachstum vor der Gesundheitskrise.

  LIVE: Indonesien meldet größten täglichen Anstieg der Coronavirus-Fälle

 • download lagu xname xname xname xname

  ژوئن 30, 2020 at 9:06 ق.ظ

  نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی
  – پمکو download lagu karaoke dangdut download lagu baby
  sharkhttps://www.xn—03-jed9e.xn--p1ai:443/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A%2F%2Fpresidentofabkhazia.org%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%253A%252F%252F1-profit.ru%252Fbitrix%252Fredirect.php%253Fevent1%253D%2526event2%253D%2526event3%253D%2526goto%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.elagu.org%252Fmusics%252F download
  lagu youtube mp4 download lagu nella kharisma

 • iaSar

  جولای 3, 2020 at 2:36 ب.ظ

  OrderCanadian USA get cialis
  cialis problemi dogana

 • iaSar

  جولای 3, 2020 at 10:41 ب.ظ

  GoCanadian USA canadian cialis
  when does cialis become generic

 • Jerrydaw

  جولای 4, 2020 at 10:30 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  В роскошном болонском фонтане горожане стирали бельё и справляли нужду.
  Индонезийской закуской начиняют пирожки, посыпают рис и кладут в лапшу и супы.
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Среди клиентов древнеримского афериста был император Марк Аврелий.
  Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.

  arbeca

 • Jerrydaw

  جولای 5, 2020 at 1:37 ق.ظ

  Знаете ли вы?
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.
  В 1941 году в московскую «Писательскую роту» пришли добровольцами бывший вор и следователь ЧК.
  Самцы косатки, обитающие в Британской Колумбии, всю жизнь живут с мамой.
  Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.
  Мама и четверо детей снимают фильмы о своей жизни во время войны.

  http://arbeca.net

 • https://project1009827.turbo.site

  جولای 7, 2020 at 3:19 ب.ظ

  розетка фитнес резинки
  одесса резинки для фитнеса
  фртнес резинки или зал
  фитнесс рещинки
  фитнес резинки б у
  резинка для фитнеса ціна

  My web sitte … фитнес резинка запорожье (https://project1009827.turbo.site)

 • child porn

  جولای 13, 2020 at 11:57 ب.ظ

  google buy hacklink and watch porn.

نظرات

Your email address will not be published.