معرفی کتاب مدیریت دارایی‌ ها PAS 55معرفی کتاب مدیریت دارایی‌ ها PAS 55ورود مفهوم «مدیریت دارایی های فیزیکی» به ایران به حدود سال 1378 برمی‌گردد، زمانی که گروه پژوهشی‌صنعتی آریانا با حمایت علمی مرکز مهندسی قابلیت‌اطمینان و بهینه‌سازی نگهداشت دانشگاه تورنتو برای اولین بار اقدام به برگزاری دورۀ جامع چندروزۀ مدیریت دارایی‌های فیزیکی کرد. این دوره شامل همان سرفصل‌هایی بود که بعدها مؤسسۀ مدیریت دارایی‌ها به‌عنوان چارچوب اصلی کتاب مدیریت دارایی‌ ها PAS 55  به کار گرفت. در واقع «مدیریت دارایی ‌های فیزیکی» ادامۀ روند تکاملی نگهداری و تعمیرات است که به مرور زمان رشد کرده و امروزه به صورت یک شاخۀ مدیریتی پویا در آمده است. مدیریت دارایی‌های فیزیکی سعی دارد با بهره‌گیری از استراتژی‌های کلان، روش‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت خرید تجهیزات، بهره‌برداری، نگهداشت، تأمین قطعه، اندازه‌گیری عملکرد، مدیریت ریسک و…، حداکثر ارزش ممکن را در بلندمدت از دارایی‌های سازمان به‌دست آورد. این حوزه چنان اهمیتی یافته است که امروزه شرکت‌های مشاورۀ استراتژیک برتر دنیا مانند مکنزی به‌طور مجزا به ارائۀ مشاوره در این زمینه می‌پردازند. کتاب مدیریت دارایی ‌ها PAS 55  نخستین استاندارد این حوزه است که در بریتانیا منتشر شده است و در شرکت بین المللی پمکو ترجمه شده است. اکنون می‌توانید هر دو نسخۀ فارسی و انگلیسی آن را دانلود کنید.

مدیریت دارایی‌ ها (PAS 55)، مؤسسۀ استانداردهای بریتانیا، ترجمۀ علی زواشکیانی و محسن ربیعی، تهران: آریاناقلم، 1392.

دانلود رایگان نسخۀ فارسی و انگلیسی (PDF)