تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

وبینار «استفاده از اکسل برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات صنعتی؛ خوب یا بد؟ » توسط شرکت بین‌المللی پمکو

وبینار «استفاده از اکسل برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات صنعتی؛ خوب یا بد؟ » توسط شرکت بین‌المللی پمکو

استفاده از اکسل برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات

وبینار «استفاده از اکسل برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات صنعتی؛ خوب یا بد؟ » توسط شرکت بین‌المللی پمکو

Title:

Description:

در  این وبینار به بررسی پرسش های زیر می پردازیم:

استفاده از نرم افزارهایی مانند اکسل چرا در نگاه اول برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات منطقی به نظر می رسد؟ و انتظار چه پیامد هایی را باید داشت؟

چرا و در کجا  توصیه می شو دکه بجای اکسل از یک نرم افزار CMMS / EAM استفاده شود؟

استفاده از اکسل برای چه کاربردهایی توصیه می شود؟


سخنران: رضا آزادگان


دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹ – ساعت ۱۸ تا ۱۹