تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

مسابقه مدیریت دارایی های فیزیکی

مسابقه مدیریت دارایی های فیزیکی

تا 5 آبان 99 فرصت دارید که در مسابقه مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت کنید. پرسش‌های این مسابقه از بین منابع اصلی حوزۀ مدیریت دارایی‌ های فیزیکی انتخاب و طراحی شده‌اند...

مسابقه مدیریت دارایی های فیزیکی

Title:

Description:مسابقۀ بزرگ مدیریت دارایی ‌های فیزیکی

5 سؤال، 5 جایزۀ 500هزار تومانی به 5 نفر، تا 5 آبان!
سازمان‌ها و صنایع بزرگ و پرتجهیز هرساله هزینه‌های گزافی را صرف نگهداری و مدیریت دارایی ‌های فیزیکی خود می‌کنند؛ این در حالی است که با بهره‌گیری از اصول و تکنیک‌های نوین می‌توان از این هزینه‌ها کاست و بر کارایی تجهیزات افزود. در همین راستا و برای ارزیابی میزان دانش و خبرگی فعالان حاضر در این عرصه در صنایع ایران، شرکت پمکو مسابقه‌ای را طراحی کرده است و شما تا 5 آبان فرصت دارید که به 5 سؤال چهارگزینه‌ای پاسخ دهید. پرسش‌های این مسابقه از بین منابع اصلی حوزۀ مدیریت دارایی‌های فیزیکی انتخاب و طراحی شده‌اند. همچنین در نهایت و برای قدردانی از مشارکت شما، از بین کسانی که به تمام پرسش‌ها درست پاسخ دهند، به قید قرعه به 5 نفر 5 کارت هدیۀ 500 هزار تومانی اهدا می‌شود.