پانزدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی به صورت مجازی

پانزدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی به صورت مجازی

Title:

Description:


با توجه به شرایطی که امروزه بر جهان حاکم است، قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های تجهیزمحور و مجتمع‌های صنعتی در راستای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری عملیاتی، رعایت سختگیرانۀ پروتکل‌های بهداشتی و دورکاری و حفظ فاصلۀ اجتماعی گام بر می‌دارند. همایش بین‌ المللی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی نیز برای پانزدهمین سال پیاپی، اما به شکلی جدید، فضایی فراهم می‌کند تا مدیران و خبرگان این حوزه از سراسر جهان کنار هم جمع شوند و با جدیدترین راهکارها و ایده‌ها برای ارتقای مدیریت تجهیزاتشان آشنا شوند. شما هم به جمع هزاران مدیر ارشد سازمان‌های بزرگ ایرانی بپیوندید که در 18 و 19 اسفند 99 برای آشنایی با آخرین پیشرفت‌ها گرد هم جمع خواهند شد. پانزدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی توسط شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر(پمکو) و گروه پژوهشی صنعتی آریانا به صورت مجازی برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر وارد سایت همایش مدیریت دارایی های فیزیکی شوید.


برخی از کارگاه‌هایی که در همایش پانزدهم برگزار خواهند شد

 • کارگاه نقشۀراه مدیریت دارایی‌های فیزیکی (نگاه ویژه به اسناد IAM در وزارت نفت و توانیر)
 • کارگاه انبار و قطعات یدکی؛ (نگاه ویژه به کالاهای بیمه ای-حیاتی و کالاهای راکد)
 • کارگاه تحلیل علل ریشه‌ای (RCA)؛ (نگاه ویژه مطالعه موردی صنعت نفت و فولاد)
 • کارگاه نت مبتنی بر قابلیت‌اطمینان (RCM)؛ (نگاه ویژه مطالعه موردی صنعت برق و نفت)
 • کارگاه ارتقای فرهنگ واحدهای نگهداری و تعمیرات؛ (نگاه ویژه به تشکیل کمیته های تغییر فرهنگ در سازمان)
 • کارگاه مهارت‌های مدیریتی برای مدیران فنی؛
 • کارگاه برنامۀ کار استاندارد (Job Plan)؛
 • کارگاه ساختار سازمانی و شرح وظایف در مدیریت دارایی‌های فیزیکی (نگاه ویژه به اسناد IAM در وزارت نفت و توانیر)

محورهای پانزدهمین همایش مدیریت دارایی‌ های فیزیکی  

 • بررسی اسناد IAM و ارتباط با مدل های تعالی اجرا شده
 • تحلیل سند مدیریت دارایی های فیزیکی توانیر
 • برونسپاری عملکرد محور و برونسپاری O&M
 • شاخص سلامت تجهیزات و اثرات آن در مدیریت دارایی های فیزیکی
 • پایش آنلاین تجهیزات، تأسیسات و دارایی‌های فیزیکی؛
 • مدیریت داده‌ها و اطلاعات دارایی‌های فیزیکی؛
 • تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر مدیریت دارایی‌های فیزیکی؛
 • نظارت بر پیمان در نگهداری و تعمیرات؛
 • آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت عملکرد دارایی‌ها؛
 • ارتباط دوسویۀ مدیریت ایمنی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی؛
 • رفع گلوگاه‌های تولید با بهره‌گیری از تحلیل علل ریشه‌ای؛
 • استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات؛
 • مدیریت چرخۀعمر دارایی‌های فیزیکی؛
 • مدیریت یکپارچگی دارایی‌های فیزیکی؛
 • ارزیابی، مدیریت عملکرد و شاخص‌های نگهداری و تعمیرات؛
 • ارزیابی صلاحیت کارکنان تعمیراتی و توانمندسازی نیروی انسانی؛
 • رویکردها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای نگهداری و تعمیرات؛
 • برون‌سپاری و مدیریت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات؛
 • مدیریت پروژه‌های اصلاحِ طراحی، نوسازی و تعمیرات اساسی؛ و
 • تحلیل و مدیریت جایگزینی تجهیزات و متوسط عمر دارایی‌ها.