نهمین کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی در آذرماه 1398 با حضور شرکت پمکو

نهمین کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی در آذرماه 1398 با حضور شرکت پمکو

Title:

Description:


هدف از برگزاری این کنفرانس گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و فنی در زمینه‌ شبکه‌های هوشمند بود. این کنفرانس با حضور بیش از 200 نفر از نخبگان دانشگاهی و متخصصان حوزه صنعت و با ریاست دکتر محمود فتوحی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. از مهم‌ترین محورهای این همایش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • امنیت فیزیکی و سایبری شبکه­ های هوشمند؛
 • پایش، کنترل و حفاظت شبکه­ های هوشمند؛
 • منابع انرژی تجدیدپذیر، تولیدات پراکنده و هاب انرژی؛
 • برنامه ریزی و بهره برداری ریز شبکه های الکتریکی؛
 • زیرساخت اندازه­ گیری هوشمند و پاسخگویی بار؛
 • خانه و ساختمان هوشمند؛
 • شهر هوشمند و اینترنت اشیاء؛
 • حمل و نقلو وسایل نقلیه الکتریکی و اتصال آنها به شبکه؛
 • قابلیت اطمینان و تاب­ آوری در شبکه­ های هوشمند؛
 • سیستم­ های اتوماسیون و مدیریت انرژی در شبکه­ های هوشمند؛
 • سیستم­ های مخابراتی، فناوری اطلاعات و داده کاوی در شبکه­ های هوشمند؛
 • فرهنگ سازی، قانون گذاری و تدوین استانداردها و نظام نامه های شبکه های هوشمند.

شرکت پمکو با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «تدوین نقشه راه هوشمندسازی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با استفاده از مدل Smart Grid Maturity Model» در این کنفرانس دو روزه شرکت کرد. این مقاله حاصل پروژه‌ای مشترک با شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد است که به معرفی مدل به کار رفته در تدوین نقشه راه هوشمندسازی شبکه توزیع برق مشهد به همراه نتایج حاصل از به‌کارگیری این مدل می‌پردازد.