آغاز پروژه استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش گاز بیدبلند

آغاز پروژه استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش گاز بیدبلند

Title:

Description:


پالایشگاه گاز بیدبلند به عنوان اولین پالایشگاه گاز خاورمیانه برای تصفیه گازهای ترش از سال 1349 به بهره­برداری رسیده است. با توجه به قدمت این پالایشگاه و ضرورت مدیریت هرچه بهتر تجهیزات جهت پالایش پاک، ایمن، پایدار و بهره­ور گاز که مأموریت این سازمان است، پروژه استقرار مدیریت دارایی­های فیزیکی از تابستان سال 1395 کلید خورد. این پروژه که در ادامه پروژه ارزیابی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی­های فیزیکی در سازمان تعریف شده است، شامل فازهای گوناگونی از جمله آموزش، نظارت، مشاوره و تدوین اسناد و دستورالعمل­های لازم جهت استقرار هرچه بهتر مدیریت دارایی­های فیزیکی است. شرکت پمکو تاکنون فاز آموزش و قسمت اعظمی از دیگر فازها را اجرا کرده است و پیش­بینی می­شود این پروژه در سال 1398 به اتمام برسد.