وبینار مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات صنعتی

وبینار مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات صنعتی

Title:

Description:


در وبینار مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات به پرسش‌های زیر می‌پردازیم:

استفاده از نرم افزارهایی مانند اکسل چرا در نگاه اول برای مدیریت اطلاعات و پشتیبانی از تجهیزات منطقی به نظر می رسد؟ و انتظار چه پیامدهایی را باید داشت؟

چرا و در کجا توصیه می شود که بجای اکسل از یک نرم افزار CMMS / EAM استفاده شود؟

استفاده از اکسل برای چه کاربردهایی توصیه می شود؟


سخنران: رضا آزادگان

دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹ – ساعت ۱۸ تا ۱۹