شروع به کار پروژه طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان (Reliability Centered Design) شرکت توزیع برق مشهد

شروع به کار پروژه طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان (Reliability Centered Design) شرکت توزیع برق مشهد

Title:

Description:


شرکت توزیع برق مشهد در راستای خط‌مشی و دستیابی به اهداف کلان خود در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی تاکنون اقدامات موثری انجام داده است. این شرکت پس از اجرای موفق پروژه تعالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی با همکاری شرکت PAMCO، به منظور بهبود وضعیت خود در زمینه طراحی شبکه توزیع برق خود، تصمیم به اجرای پروژه RCD با همکاری شرکت PAMCO گرفته است. شرکت PAMCO فعالیت‌های خود را برای اجرای این پروژه از اردیبهشت ماه شروع کرده است. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان از بازدید و مصاحبه با خبرگان حوزه‌های طراحی، نظارت، کنترل پروژه و …، برگزاری جلسه طوفان فکری با خبرگان حوزه‌های مختلف در راستای پی بردن به مشکلات موجود فرایندهای پیرامون طراحی و … نام برد.