افتتاحیه دفتر منطقه‌ای شرکت پمکو در شهر مشهد

افتتاحیه دفتر منطقه‌ای شرکت پمکو در شهر مشهد

Title:

Description:


در مراسم افتتاحیه دفتر منطقه‌ای شرکت پمکو در شهر مشهد که با حضور آقای دکتر علی زواشکیانی، آقای مهندس سعیدی مدیرعامل شرکت برق مشهد و مدیران ارشد بهره برداری و نگهداشت شرکت برق مشهد برگزار شد، گزارشی از اهداف و برنامه‌های این دفتر توسط مشاوران شرکت پمکو ارائه شد و در ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت برق مشهد در حوزه بهره برداری و نگهداشت توسط مدیران ارشد این شرکت تشریح شد.

در فرایند پیاده سازی موفق سیستم مدیریت دارایی فیزیکی، پس از انجام ارزیابی، برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای پروژه‌های پایلوت، به مرحله بسیار مهم نهادینه کردن سیستم مدیریت دارایی و حرکت به سمت تعالی می رسیم. در این مرحله یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌بایست مدنظر سازمان باشد مسئله نظارت دقیق بر پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی است. تنها از این طریق است که از حرکت درست سازمان به سمت تعالی و حصول نتایج مثبت پیاده سازی این سیستم برای سازمان اطمینان پیدا می‌کنیم. از طرفی فرایند نظارت کار بسیار پیچیده و حساسی است که لزوم بهره‌گیری از خدمات مشاوران خبره سیستم مدیریت دارایی فیزیکی را دوچندان می‌کند.

در این پروژه، تیم نظارت شرکت پمکو متشکل از مشاوران سیستم مدیریت دارایی فیزیکی و کارشناسان خبره شبکه‌های توزیع برق، تمامی فرایندها، دستورکارها و اقدامات اجرایی در راستای استقرار سیستم مدیریت دارایی را نظارت و پایش خواهد نمود تا اطمینان لازم از پیاده سازی درست سیستم مدیریت دارایی فیزیکی حاصل شود.