پروژه ارزیابی نقشه راه نیروگاه قم

پروژه ارزیابی نقشه راه نیروگاه قم

Title:

Description:


نیروگاه قم با توجه به فعالیت های گوناگون در زمینه مدیریت از دارایی ها در سال 1395 موفق به اخذ جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی شد. این نیروگاه در سال 1396 توسط کارشناسان خبره شرکت پمکو بنا به درخواست پژوهشگاه نیرو به عنوان نیروگاه پایلوت مورد ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی قرار گرفت و تعداد 66 پرسشنامه خودارزیابی از کارکنان مجموعه در سطوح مختلف جمع آوری گردید. پس از آن جلسه نقشه راه برای نیل به تعالی در نیروگاه با حضور مالکان محترم مجموعه و مدیریت شرکت پمکو برگزار شد.

نيروگاه قم به عنوان دومين نيروگاه سيكل تركيبي كشور، يكي از صدها پروژة عظيم ملي است كه بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران در دوران سازندگي به بهره‌برداري رسيده است. اين نيروگاه شامل دو بخش توربين‌هاي گازي و بخاري (سيكل تركيبي) با ظرفيت اسمي 714 مگاوات¬است.
در راستاي سياستهاي وزارت نيرو و بمنظور افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از نيروهاي كارآمد در قالب شركتهاي مستقل و خودگردان، شركتهاي مديريت توليد برق با رسالت مديريت و بهره‌برداري از نيروگاهها تأسيس شدند. بهره‌برداري از نيروگاه سيكل تركيبي قم نيز به نیروگاه سیکل ترکیبی قم واگذار گرديد.
هدف از تأسيس نيروگاه در اين منطقه، تأمين بخشي از انرژي الكتريكي كشور و اصلاح و تثبيت ولتاژ در ناحية مركزي شبكه سراسري برق و كاهش تلفات انرژي است.
نیروگاه سیکل ترکیبی قم در روند برقراري سيستم مكانيزه در اجراي امور مربوط به فعاليتهاي اداري و تعمير و نگهداري واحدها اقدام به ايجاد سيستم مكانيزه در سطح كلية واحدهاي نيروگاه نموده است.