Effectus Professional

Effectus Professional

جهت شرکت های کوچک و متوسطی که میخواهند در دنیای دیجیتال از امکانات بیشتری برای مدیریت نگهداری و تعمیرات و تجهیزات صنعتی شان استفاده نمایند
Placeholder

Effectus Professional

جهت شرکت های کوچک و متوسطی که میخواهند در دنیای دیجیتال از امکانات بیشتری برای مدیریت نگهداری و تعمیرات و تجهیزات صنعتی شان استفاده نمایند

11,880,000 

تعداد کاربران:

توضیحات محصول

تعداد نا محدود دستور کار
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM
فرایند های کار اختصاصی
پرتال درخواست کار
آپلود فایل (هر کاربر 10 گیگ)
تجهیزات نا محدود
رابطه سلسه مراتبی بین تجهیزات
لوکیشن های نا محدود (شامل رابطه سلسه مراتبی)
بارکد دسترسی سریع QR-Code
آموزش و نصف روزه (تماس بگیرید)