Effectus SPM

Effectus SPM

این نرم افزار ابزاری جهت کمک به تصمیم گیری در رابطه با میزان موجودی قطعات کم مصرف با قیمت بالاو حساسیت بسیار زیاد و همچنین قطعات پر مصرف و با گردش مالی بالا برای سازمان است. با استفاده از این نرم افزار می‌توان نقطه و تعداد سفارش اقتصادی برای قطعات تعمیرپذیر(وهمچنین غیر قابل تعمیر) را بر اساس میزان سطح دسترسی درخواستی، هزینه و حساسیت قطعه پیش بینی کرد.تحلیل های کاربردی شامل پارامتر هایی مانند میزان سطح موجودی، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری، ریسک و هزینه و همچنين تعیین میزان سفارش قطعات در شرایط خرید اضطراری، از دیگر قابلیت های این نرم افزار است.

Effectus SPM

این نرم افزار ابزاری جهت کمک به تصمیم گیری در رابطه با میزان موجودی قطعات کم مصرف با قیمت بالاو حساسیت بسیار زیاد و همچنین قطعات پر مصرف و با گردش مالی بالا برای سازمان است. با استفاده از این نرم افزار می‌توان نقطه و تعداد سفارش اقتصادی برای قطعات تعمیرپذیر(وهمچنین غیر قابل تعمیر) را بر اساس میزان سطح دسترسی درخواستی، هزینه و حساسیت قطعه پیش بینی کرد.تحلیل های کاربردی شامل پارامتر هایی مانند میزان سطح موجودی، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری، ریسک و هزینه و همچنين تعیین میزان سفارش قطعات در شرایط خرید اضطراری، از دیگر قابلیت های این نرم افزار است.

150,000,000 

تعداد کاربران:

توضیحات محصول

دستاوردهای استفاده از Effectus SPM  :
  • بهبود تصمیم گیری و کاهش هزینه قطعات یدکی
  • ادغام محاسبات ریسک و هزینه
  • تعیین سطوح موجودی قطعات یدکی مورد نیاز برای برآورده کردن سناریو های مختلف تعویض و درصدقابلیت اطمینان موردنیاز
  • ارائه محاسبات هزینه برای قطعات یدکی تعمیرپذير و غیر تعمیرپذير
  • مکمل سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
  • خواندن آسان خروجی گرافیکی نتایج در یک نگاه

خدمات پس از فروش:

آموزش نیم روزه رایگان