5 عادت مهندسان برتر قابلیت اطمینان

مارس 18, 13940
the-5-habit-of-Great-Reliability-Engineers-1280x853-1.jpg


5 عادت مهندسان برتر قابلیت اطمینان (مقاله شماره1)


اول از همه، پنج “نباید”

این پنج عادت، موفقیت­ های بزرگی هستند که از بسیاری از شکس ت­ها سرچشمه می­ گیرند. با این حال، برای درک این عادت های خوب، ابتدا باید عادت­ های بدی که این عادات را از بین می ­برند درک کنید.

ندانستن – بسیاری از مشکلاتی که در حال تجربه آن هستید، آن هایی هستند که حتی از آن آگاه نیستید. این مشکلات یا به اندازه کافی نامرئی هستند که نمی دانید چه مقدار وقت و هزینه برای کارخانه یا سازمانتان در بر دارند و یا در نهایت در بدموقع ­ترین زمان­ ها ظاهر می ­شوند. مهندسان خوب قابلیت اطمینان، مشکلات را در زمان ظاهر شدنشان برطرف می­ کنند، اما مهندسان برتر قابلیت اطمینان مشکلات را پیش از وقوعشان کشف و برطرف می­ کنند.

نفهمیدن – پذیرفتن یک مشکل و درک کردن آن ممکن است در ظاهر شبیه باشند، اما آنها کاملاً متفاوت هستند. اغلب، مهندسان یک راه حل را بدون درک مشکل به طور دقیق، به کار می ­بندند. درست مانند یک بانداژ که برای درمان نیش زهردار یک مار بی­اثر است، باید تعجب کرد که چرا برخی از مهندسان با مشکلات اساسی همانند زخم­ هایی سطحی برخورد می­ کنند. هنگامی که فکر می­ کنید یک مشکل را حل کرده ­اید، آن مسئله یک بار دیگر در رادار شما نامرئی می ­شود، با این حال، زمانی که دوباره احیا شد ، می­تواند هزینه ­های بیشتری برای شرکت شما در بر داشته باشد. به همین دلیل درک کردن یک مشکل بسیار مهم است، چرا که اغلب به یک راهکار مشخص و سفارشی برای آن مشکل نیاز است.

نپرسیدن – یکی از چیزهای قابل توجه در مورد مهندسان قابلیت اطمینان این است که آن ها با قوانین ثابت و غیر قابل تغییر خو گرفته­ اند. حتی اگر آن ها مشکل را درک کرده باشند، یک راه­حل از مجموعه راه­ حل­ های سابق را انتخاب خواهند کرد. هیچ کدام از این راه­ حل ­ها در واقع نمی تواند مسئله را حل کند، اما آن ها سابقاً توانسته ­اند همه چیز را حل کنند، درست است؟ اشتباه. مهندسان قابلیت اطمینان باید روال معمول را رد کنند. اصول پایه­ گذاری شده مانع انجام کار به بهترین نحو و با حداکثر توان آن ها می­شود. این اصول آن ها را از جستجوی جاهای دیگر برای جایگزین­ هایی که می تواند نتایج فوق العاده ­ای را به ارمغان بیاورد، دلسرد می­ کند.

استفاده نکردن از داده­ ها – کسب وکارها بر پایه داده­ ها ساخته شده­ اند. شما مشکلی را کشف کرده ­اید، یک راه ­حل پیدا کرده ­اید اما با مقاومت مدیران و همکارانتان روبه ­رو شده ­اید، چرا که به آن ها دلیلی برای باور کردن راه ­حل بی­نظیرتان برای وضعیت موجود، ارائه نداده ­اید. چرا آ نها باید به حرف شما اعتماد کنند؟ شما حقایق را به آن ها ارائه نداده­ اید. شما از داده­ ها استفاده نکرده ­اید.

تغییر نکردن – در هر کارخانه یا سازمان، ایجاد تغییر یک تلاش تیمی است. اگر قرار باشد تغییرات شما بر روی دیگران تأثیر بگذارد، غیر ممکن است که تغییر را خودتان ایجاد کنید. همکاران شما ممکن است بر این باور باشند که راه­ حل شما می تواند کار کند، اما آن ها به اندازه کافی برای تلاش کردن اهمیت نمی­ دهند. شور و شوق، همکاری را تقویت می ­کند، بنابراین این وظیفه شما است که اشتیاق را در محل کار خود ایجاد کنید تا بتوانید آنها را قانع کنید که این تغییرات برای همه افراد مثبت است.


منبع: Uptime Magazine: The 5 Habits of Great Reliability Engineers by Peter Horsburgh