تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق، نخستین گام در راستای هوشمندسازی

دسامبر 21, 1398197
682.jpg


تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق، نخستین گام در راستای هوشمندسازیامروزه با توجه به تنوع انتظارات از شبکه‌های توزیع نیروی برق، نیاز به تحول در نحوه مدیریت، راهبری و کنترل آن‌ها احساس می‌شود. هوشمندسازی کمک می‌کند تا گام برداشتن در راستای این تحول در مسیری درست و با کاهش ریسک‌‌‌ها تا حد ممکن انجام شود. نخستین گام در راستای هوشمندسازی، تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق است. مدل بلوغ شبکه هوشمند (SGMM) که با همکاری شرکت IBM، موسسه APQC و چند شرکت ارائه دهنده خدمات انرژی الکتریکی از کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده است، مسیر تدوین نقشه راه و سطح بلوغ سازمان در این مسیر را با نگاهی جامع به حوزه مختلف تاثیرگذار و تاثیرپذیر روشن می‌کند.

امروزه با توجه به تنوع انتظارات از شبکه‌های توزیع نیروی برق، نیاز به تحول در نحوه مدیریت، راهبری و کنترل آن‌ها احساس می‌شود. هوشمندسازی کمک می‌کند تا گام برداشتن در راستای این تحول در مسیری درست و با کاهش ریسک‌‌‌ها تا حد ممکن انجام شود. در همین راستا، شبکه‌های توزیع نیروی برق در سراسر دنیا در حال تبدیل به یک سیستم هوشمند هستند.

در مسیر هوشمندسازی، ابزارهای زیادی به‌ عنوان یک بازوی محرک نقش ایفا می‌کنند. در نگاه اول، بسیاری رشد فناوری را تنها ابزار حرکت به ‌سمت هوشمندسازی تصور می‌کنند، در حالی‌که چنین نیست. دیگر ابزارهایی که شبکه‌های توزیع برق را در مسیر هوشمندسازی یاری می‌کنند، عبارتند از: توجه به مسائل استراتژیک، مدیریت و قوانین، تدوین الزامات کسب‌وکار در راستای افزایش بهره‌وری عملیاتی، تعریف الزامات ایمنی و زیست‌محیطی، مدیریت دارایی‌های سازمان، پایش و دنبال کردن تغییر الگوهای رفتاری مصرف انرژی، ایجاد و توسعه یک بازار رقابتی و … . برای رسیدن به موفقیت در این مسیر که خواه ناخواه یک فرایند اجباری به ‌‌نظر می‌رسد، توصیه می‌شود از نقشه راه شبکه هوشمند برق پیروی شود.


مدل بلوغ شبکه­‌‌های هوشمند برق (SGMM)

جهت تدوین نقشه راه هوشمندسازی شبکه‌های برق مدل‌های متنوعی وجود دارد. یکی از معتبرترین و جامع‌ترین این مدل‌ها، که به تمام جوانب موضوع از منظر سازمان، مشترکان و تکنولوژی­‌های بهره‌برداری می­‌پردازد، مدل بلوغ شبکه­‌‌‌های هوشمند برق (SGMM) است. مدل Smart Grid Maturity Model یک ابزار مدیریتی جهت ارزیابی، تدوین و کنترل مسیر هوشمندسازی صنعت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، تحت نظارت مؤسسه مهندسی نرم‌افزار (SEI) در دانشگاه کارنگی ملون است. این مدل توسط شرکت مشاوره IBM با همکاری مؤسسه APQC و گروهی بین‌المللی از شرکت­‌های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق با عنوان GIUNC، شکل گرفته است و سپس توسعه و به‌روزرسانی آن به مؤسسه توسعه نرم افزار (SEI) سپرده شده است. در این مدل به الزامات هوشمندسازی در ‌سطوح مختلف صنعت برق، به‌ ویژه  بخش توزیع و انتقال توجه ویژه‌­ای شده و چارچوبی برای درک شرایط موجود توسعه هوشمندسازی و شبکه هوشمند و قابلیت‌های مورد نیاز در این صنایع، ارائه شده است.

در شکل زیر پراکندگی استفاده از مدل SGMM در بین انواع شرکت‌های برق نمایش داده شده است.شکل 1. نمودار پراکندگی استفاده از مدل توزیع در صنعت برق در دنیا


جنبه‌های هشت گانه مدل بلوغ شبکه‌های هوشمند (SGMM)

این مدل وضعیت موجود شبکه را از نظر میزان بلوغ سازمان در هوشمندسازی ساختار، فرایند­ها و شبکه با استفاده از یک پرسش‌نامه با مجموع 175 سوال در جنبه­‌های مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد. پرسش‌های پرسش‌نامه مدل SGMM در هشت جنبه ذیل مطرح می‌شود. این جنبه‌ها که تمام ابعاد اصلی تحت تأثیر در هوشمندسازی در یک شرکت خدمات انرژی الکتریکی را پوشش می‌دهد، عبارتند از:

 • استراتژی، مدیریت و قوانین (SMR)
 • ساختار سازمانی (OS)
 • بهره‌برداری شبکه (GO)
 • مدیریت کار و دارایی‌ها (WAM)
 • مشترکان (CUST)
 • تکنولوژی (TECH)
 • یکپارچگی زنجیره ارزش (VCI)
 • اجتماعی و زیست‌محیطی (SE)

هر یک از جنبه‌های این مدل هدف خاصی را در سنجش بلوغ سازمان در پیاده‌سازی هوشمندسازی دنبال می‌کنند. جنبه‌های «استراتژی، مدیریت و قوانین» و «اجتماعی و زیست‌محیطی» اهداف، انگیزه‌های سازمان را مورد توجه قرار داده‌­اند. جنبه‌های «بهره‌برداری از شبکه»، «مدیریت کار و دارایی»، «فناوری» و «یکپارچگی زنجیره ارزش» روش‌ها و برنامه‌های سازمان در برآورد اهداف را مشخص می­‌کنند و جنبه‌های «ساختار سازمانی» و «مشترکین» ذی‌نفعان و تاثیر پیاده‌سازی هوشمندسازی بر آن را در مدل بلوغ شبکه هوشمند (SGMM) معین می‌کنند.


سطوح جنبه‌های مدل SGMM

در این مدل برای هر کدام از این جنبه‌ها، 5 سطح در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

مقدماتی: در این سطح داشتن چشم‌اندازی از شبکه هوشمند و درک این‌که منافع سازمان و مشتریان در چیست، بسیار مهم است. سازمان گام‌های ابتدایی را در همین سطح پیش می‌برد.

توانمندسازی: در این سطح برای سرمایه‌گذاری در گام‌های بعد، استراتژی تعیین می‌شود. همچنین متناسب با مسیر پیش‌رو، حداقل در سطح عملیاتی، تصمیم‌گیری می‌شود.

یکپارچه‌سازی: در این سطح برنامه شبکه هوشمند شروع به گسترش می‌کند. همچنین پیوندهای عملیاتی بین دو یا چند ناحیه عملیاتی برقرار می‌شود.

بهینه‌سازی: از امکانات و قابلیت‌های شبکه هوشمند به‌ صورت گسترده در شبکه استفاده می‌شود و نشانه‌های بهبود حاصل از هوشمندسازی، نمایان شده است.

پیشگامی: سازمان به حوزه‌های جدیدی در کسب‌وکار خود ورود کرده‌است و در میان سازمان‌های همکار مشابه در جهان در بین برترین‌‌هاست. همچنین شبکه، همواره آمادگی پاسخ به مشکلات و قابلیت اصلاح خودکار را دارد.


فرایند تدوین نقشه راه هوشمندسازی شرکت‌های توزیع و انتقال انرژی

به ‌منظور تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق (با استفاده از مدل SGMM) از فرایندی که در شکل زیر ترسیم شده است، استفاده می‌شود. همان گونه که در شکل زیر مشاهده می‌شود، برای شروع این فرایند در ابتدا از وضعیت موجود ارزیابی صورت می‌گیرد. در ادامه جلساتی با مدیران و افراد رتبه بالای سازمان تحت عنوان جلسات ایده‌پردازی تشکیل می‌‌شود و در این جلسات در هر کدام از 8 جنبه انگیزه‌ها، اقدامات لازم برای دستیابی به این انگیزه‌ها و موانع رسیدن به این انگیزه‌ها مطرح می‌گردد. سپس با استفاده از نتایج این جلسات، ارزیابیِ صورت گرفته، اهداف کسب‌وکار سازمان، اطلاع از نیازهای ذی‌نفعان، الزامات قانونمندی و …، چشم‌انداز و مأموریت هوشمندسازی به­ روزرسانی می‌شود. در راستای رسیدن به چشم‌انداز و مأموریت هوشمندسازی شبکه، اقدامات و برنامه‌هایی با کمک مدیران ارشد هر یک از 8 جنبه نام‌برده پیش‌بینی می‌گردد. در نهایت پس از اولویت‌بندی این اقدامات، نقشه راه شبکه هوشمند برق شکل خواهد گرفت.شکل 2. فرایند تدوین نقشه راه هوشمندسازی


ارزیابی از وضعیت موجود

جهت ارزیابی وضعیت فعلی هر سازمان از پرسش‌نامه‌ای که توسط مدل SGMM تهیه شده است، استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه شامل 175 سؤال است که هر کدام از 8 جنبه نیز در هر یک از سطوح خود، دربرگیرنده پرسش‌های متفاوتی است. گروهی از مدیران ارشد سازمان در تمام حوزه‌ها به پرسش‌های چند گزینه‌ای پاسخ خواهند داد.

برای به‌دست آوردن نمره نهایی در هر سطح، می‌توان با توجه به اهمیت پرسش‌ها از میانگین ساده یا وزنی کمک گرفت. مطابق با جدول زیر، چنانچه میانگین نمرات بالاتر از 0.7 باشد، وضعیت موجود در جنبه و سطح مربوطه با مدل SGMM منطبق است. اگر این نمره بین 0.4 و 0.7 باشد، پیشرفت‌های قابل ‌توجهی در جنبه و سطح مربوطه انجام شده است. اگر این نمره پایین‌تر از 0.4 اعلام شود، نشانگر این موضوع است که اقدامات ابتدایی انجام گرفته است و چنانچه نمره 0 در موردی ثبت شده باشد به این معناست که تاکنون اقدامی در این جنبه و در این سطح از آن صورت نگرفته است.

در مدل SGMM به‌طور معمول، انجام پروژه‌های مطالعاتی و پایلوت موجب عبور از سطح مقدماتی و توانمندسازی در جنبه‌های مختلف می‌شود.
اهداف کسب‌وکار سازمان

اهداف کسب‌وکار هر سازمان با توجه به چشم‌انداز و مأموریت آن مشخص می‌شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و تعیین جزئیات می‌توان با مدیران ارشد سازمان، جلساتی را در این راستا برگزار کرد.


 اطلاع از نیازهای ذی‌نفعان و الزامات قانونمندی

برای اطلاع از نیازهای ذی‌نفعان، می‌توان از روش‌های مختلفی بهره جست از جمله: استفاده از ابزارهای نظرخواهی در پورتال‌های ارتباطی با کارکنان و مشترکان، برگزاری جلسات طوفان فکری، برگزاری جلسات مصاحبه رودررو و … .


چشم‌انداز هوشمندسازی

چشم‌انداز هوشمندسازی با استفاده از سه ورودی که در بالا به آن اشاره شد، تدوین می‌شود. در این مرحله با توجه به نظر مدیران ارشد سازمان وضعیت مطلوب در هر یک از جنبه‌های مدل SGMM برای 5 سال آینده تعیین می‌شود.


تحلیل شکاف

با توجه به چشم‌انداز تدوین شده، می‌توان مشخص کرد که سازمان می‌خواهد در هر کدام از 8 جنبه مدل SGMM در چه سطحی قرار گیرد. نتایج ارزیابی، وضعیت موجود سازمان و چشم‌انداز آن‌چه که از وضعیت آینده سازمان انتظار داریم را مشخص می‌کند. بنابراین، با تحلیل شکاف بین وضعیت موجود سازمان و چشم‌انداز هوشمندسازی می‌توان نیازهای سازمان را شناخت. این نیازها، در واقع به نوعی پاسخ پرسش‌های پرسش‌نامه مدل بلوغ شبکه هوشمند (SGMM) است که برای رسیدن به سطح مطلوب باید مثبت اعلام شود.شکل 3. تعیین وضعیت مطلوب


ایده‌پردازی

در راستای دستیابی به چشم‌انداز بالا جلساتی با صاحب‌نظران و مدیران ارشد سازمان تحت عنوان جلسات ایده‌پردازی تشکیل می‌شود. در این جلسات انگیزه‌ها، ایده‌هایی برای رسیدن به انگیزه‌ها و موانعی که در راه رسیدن به آن‌ها وجود دارد، در هر یک از جنبه‌ها به ‌طور جداگانه مطرح می‌گردد.


پیش‌بینی و اولویت‌بندی اقدامات

پس از برگزاری جلسات ایده‌پردازی، جلسات جداگانه‌ای با افراد و واحدهای متولی مربوط به هر یک از جنبه‌های مورد نظر در مدل SGMM برگزار می‌شود. در این جلسات ایده‌هایی که از قبل مطرح شده است، مورد بحث و بررسی مجدد قرار می‌گیرد و از دل این ایده‌ها، اقداماتی برای رسیدن به سطوح مورد نظر بیرون می‌آید.

در ادامه لیست این اقدامات در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار می‌گیرد تا به هر یک از اقدامات از دو جنبه امکان‌پذیری و کارآمدی امتیاز دهند.

در راستای اولویت‌بندی، با استفاده از نموداری که در شکل زیر قابل ملاحظه است، اقدامات به 4 دسته تقسیم می‌شود. این 4 دسته با توجه به میزان امکان‌پذیری و کارآمدی به شکل زیر تعریف می‌شوند:

 • ناحیه «الف»: اقداماتی که در این ناحیه قرار می‌گیرند، کارآمدی مناسبی برای هوشمندسازی شرکت دارند و از نظر امکان‌پذیری برای انجام، در شرایط مطلوبی قرار دارند. این اقدامات باید هر چه سریع‌تر پیگیری شوند و برای انجام آن‌ها اقدام شود.
 • ناحیه «ب»: اقداماتی که در این ناحیه قرار می‌گیرند، اقداماتی هستند که برای تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند به ‌آن‌ها نیاز است؛ هر چند امکان انجام آن‌ها با توجه به پتانسیل سازمان کمتر است. سازمان باید تلاش خود را در راستای هر چه سریع‌تر فراهم ‌آوردن امکان انجام این اقدامات انجام دهد.
 • ناحیه «ج»: این دسته از اقدامات از نظر امکان‌پذیری، در شرایط مطلوبی هستند اما با توجه به میزان کارآمدی پایین‌تر آن‌ها باید در درجه اهمیت پایین‌تری برای سازمان قرار گیرند.
 • ناحیه «د»: اقدامات این ناحیه که از نظر امکان‌پذیری و کارآمدی برای هوشمندسازی شرکت دارای امتیاز تقریباً پایینی هستند، باید در شرایطی مورد توجه قرار گیرند که اقدامات سایر نواحی تا حد زیادی به انجام رسیده باشد. (ممکن است برخی از این اقدامات در بازبینی مجدد حذف شوند.)

در راستای اولویت‌بندی اقدامات به منظور اجرا، اقدامات با استفاده از دو خط‌چین به سه دسته اولویت اول، اولویت دوم و اولویت سوم تقسیم می‌شوند. با توجه به قانون پارتو حدود 20% از اقدامات باید در ناحیه اولویت اول قرار گیرند.

با توجه به پویایی و تغییرات در فناوری، شرایط و ضوابط صنعت توزیع برق کشور، همچنین تغییر در سطح توانمندی شرکت‌ها و امکان به‌روز شدن مدل SGMM، اقدامات و اولویت‌بندی آن‌ها پس از گذشت یک سال نیاز به بازنگری دارد. بازنگری طی یک ارزیابی مجدد از سطح بلوغ هوشمندسازی سازمان باید انجام شود. در ارزیابی مجدد، پیشرفت سازمان بر اساس پروژه‌های پیشنهاد شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز اصلاحاتی در برنامه‌ها صورت خواهد گرفت. این روند همواره قابل تکرار است.شکل 4. اولویت‌بندی اقدامات


جمع بندی

آنچه می‌توان به صورت خلاصه عنوان کرد این است که به ‌منظور رسیدن به یک سازمان و همچنین یک شبکه هوشمند، ضروری است که تمام ابعاد و جنبه‌های سازمان مورد بررسی قرار گیرد. سازمان به صورت یکپارچه و جامع نیازها و اولویت‌های خود را بشناسد و در راستای بهبود وضعیت همه ابعاد تلاش شود. از جمله بهترین ابزار­ها برای ارزیابی وضعیت موجود، ترسیم شرایط مطلوب و تدوین نقشه راه مدل بلوغ شبکه‌های هوشمند (SGMM) است. این مدل به ما می‌آموزد که در مسیر هوشمندسازی، تلاش در جهت استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بهره‌برداری، اتوماسیون و نصب کنتورهای هوشمند به ‌‌تنهایی کافی نیست. توجه به جنبه‌های دیگر هوشمندسازی مدیریت شبکه نیز مانند استراتژی‌ها و ساختار سازمانی، فرایندهای مدیریت کار و مدیریت دارایی­ های فیزیکی، توجه به توانمندسازی مشترکان، استفاده از روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، تسهیل استفاده از انرژی­‌های نو و اولویت دادن به حفظ محیط زیست و اصول توسعه پایدار از دیگر شروط تداوم حرکت به سمت تعالی در مسیر هوشمندسازی است.منابع :

1) “Smart Grid Roadmap Guidebook,” Electric Power Research Inistitue, 2012.

2) “How2Guide Smart Grids in Distribution Networks Roadmap Development and Implemention,” International Energy Agency, 2015.

3) “Defining the Pathway to the 2020 Smart Grid for California’s Publicly Owned Utilities,” Science Applications International Corporation, 2011.

4) “SGMM Model Definition A framework for smart grid transformation,” Software Engineering Institute, 2011.

5) “Smart Grid Maturity Model: Creating a Clear Path to the Smart Grid,” IBM, 2009.197 comments

 • buy cialis online with a prescription

  2 بهمن 1400 at 5:29 ب.ظ

  I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the
  next!

 • Zoscoms

  10 بهمن 1400 at 7:20 ق.ظ

  Lqtmll Lioresal Oral Effets Secondaires Plaquenil Ouzdqu Zetia ezetimibe cholesterollowering statin

 • Nmiohople

  23 فروردین 1401 at 3:27 ق.ظ

  how to stop calls from canadian pharmacy Mentax

 • Nixtraisa

  24 فروردین 1401 at 3:10 ب.ظ

  Vaikka toisin voisi ajatella, ei peliautomaatti ole todellakaan tuore keksintö. Ensimmäiset modernit mekaaniset pelimasiinat kehitettiin jo 1800-luvun loppupuolella, ja tätä nykyä kunnia ensimmäisestä pelikoneesta jaetaan yleensä amerikkalaiselle Charles Feylle. Feyn mainio Liberty Bell -pelikone nousi hetkessä hitiksi ja yksinkertaisen pelikoneen ideaa kopioidaan edelleen ympäri maailman. Fruit Case ampui ilmestyttyään suoraan valmistajansa Net Entertainmentin pelatuimpien hedelmäpelien kärkeen, missä se on myös pysynyt. Se on pysynyt myös Parhaat hedelmäpelit -listamme kärjessä. Siksi heitä, ja miksei muitakin pelaajia varten, kehitellään jatkuvasti kaikenlaista uutta ja houkuttavaa. Taitoa edellyttävät hedelmäpelit ovat tästä vain yksi esimerkki. Hedelmäpelit ilmaiseksi netissä pyörivät tavallisesti leikkirahalla, ja niitä voi pelata kaikilla suomalaisille nettikasinoilla. Sinun ei tarvitse avata edes pelitiliä, vaan voit yksinkertaisesti avata haluamasi hedelmäpelin ja laittaa sen vauhtiin. Ilmaisten hedelmäpelien kokeileminen onnistuu näin keneltä tahansa, ja pienemmälläkin budjetilla on helppo selvittää, mitkä pelit ovat jatkossa rahapanoksen arvoisia. http://ngoinhachung.net/diendan/space-uid-872614.html su 01.10. klo 15.00 – Lohja, Harjula ke 04.10. klo 18.00 – Kangasniemi, Kangasniemi-sali pe 06.10. klo 18.00 – Savitaipale, Koulukeskus la 07.10. klo 15.00 – Nummela, Rientola su 08.10. klo 15.00 – Myllykoski, Seuratalo la 21.10. klo 12.00 – Prisma Lappeenranta su 22.10. klo 15.00 – Helsinki, Lauttasaari Nuorisotalo Apaja ke 25.10. klo 18.00 – Siilinjärvi, Ahmon auditorio to 26.10. klo 18.00 – Lieksa, Brahe-sali pe 27.10. klo 18.00 – Nilsiä, Manttu la 28.10. klo 14.00 – Nurmes, Nurmes-talo su 29.10. klo 15.00 – Kuhmo, Kuhmo-talo MARRASKUU In addition, 131 recipients did not give their consent to publish their information online. su 01.10. klo 15.00 – Lohja, Harjula ke 04.10. klo 18.00 – Kangasniemi, Kangasniemi-sali pe 06.10. klo 18.00 – Savitaipale, Koulukeskus la 07.10. klo 15.00 – Nummela, Rientola su 08.10. klo 15.00 – Myllykoski, Seuratalo la 21.10. klo 12.00 – Prisma Lappeenranta su 22.10. klo 15.00 – Helsinki, Lauttasaari Nuorisotalo Apaja ke 25.10. klo 18.00 – Siilinjärvi, Ahmon auditorio to 26.10. klo 18.00 – Lieksa, Brahe-sali pe 27.10. klo 18.00 – Nilsiä, Manttu la 28.10. klo 14.00 – Nurmes, Nurmes-talo su 29.10. klo 15.00 – Kuhmo, Kuhmo-talo MARRASKUU

 • Dsnnhople

  24 فروردین 1401 at 9:37 ب.ظ

  nevada approved canadian pharmacies tadalafil

 • Poupemn

  30 فروردین 1401 at 5:06 ب.ظ

  Connecting buyers, sellers, and agents effortlessly. If you’ve already selected what school district you want to live in, you’ll want to search Wake County homes for sale by school. On this page, you will be able to view all of the schools in Wake County and you will be able to choose a school and search what homes are for sale in that district. You can search by elementary schools, middle schools, and high schools here in Raleigh. Find answers to all your buying and selling questions with the best home buyer’s guide across the industry. When it comes to homes for sale in Raleigh, they offer some of the best value in the country! On this website you will be able to view all Raleigh Real Estate Listings from any city. Below, you will find all the available Raleigh homes for sale with new data updated every 15 minutes! https://www.uktilingforums.com/community/profile/starla99g977972/ If you do have access to the grid, you can choose a Grid Tie Solar System to offset your electric use, while having access to grid power when needed. With a net-metering agreement from your power company, you can use any solar power you make, and sell the extra back to the grid for your neighbors to use. Then you just buy power back from the grid at night, same as usual. Your meter will spin forwards and backwards as you buy and sell power, saving you money on your electric bill. With grid-tied solar, space for the panels and budget can determine the size of your system. For the low price of $236,000, this two-bedroom, 1,200-square-foot home in Pollock Pines, California, could be yours! The interior is surprisingly spacious, and the solar-powered house has a backup generator. Don’t the unassuming exterior of this tiny house on wheels fool you. The Bradford off-grid tiny house by Rocky Mountain Tiny Houses is chock full of luxury features with robust off-grid capability— a balanced blend of style and functionality throughout.  

 • Montepuddy

  14 اردیبهشت 1401 at 1:03 ق.ظ

  [url=http://cheapdrugs.store/#]buy drug online[/url]

 • Bog

  16 اردیبهشت 1401 at 4:34 ب.ظ

  At Maids Prime, we pride ourselves in consistently delivering superb green cleaning services to many offices and commercial clients in Maryland, Virginia, and DC. Reliable, dependable, and eco-friendly, our cleaning meets and exceeds your expectations. If you own an office or a commercial property in DC, Virginia, or Maryland, you have probably heard about Maids Prime. Numerous referrals and word of mouth constantly bring in new clients that ask for green cleaning. True to our reputation, we always deliver impeccable and detail oriented green cleaning. Adrian and her team cleaned our new house on move in day and did an amazing job! Adrian was incredibly easy and pleasant to work with, and she even worked around my schedule while we were planning the closing day on our house. The team showed up on time and got right to work. It took two people about three hours to clean our entire 4 bed 4 bath house and everything looked fantastic. I would highly recommend Mother B Green for house cleaning and I hope we have the opportunity to use them again in the future! https://coffeeanddungeons.com/community/profile/lilliemccash507/ contact for price Owing to the current situation, sanitizing and disinfecting homes can be a task. But not anymore. Hardik Bhatt is at our rescue. It’s time to book yourself a hassle-free service. Most sanitizing companies also provide a guarantee or test to make sure the job is done. The sanitizing process takes up a few hours, and you may reenter your location immediately after the service as the sanitizing solutions are safe and non-toxic. Don’t waste your time talking to a Boston house cleaning service if you sense a lack of professionalism. Companies like these are generally out to make a quick buck and are less concerned about the quality of service they provide. Moreover, hiring a residential maid service is a rather big decision; hence, no one wants to deal with an unprofessional cleaning company, let alone welcome them into their home! Signs of a home cleaning service that lacks professionalism include: Professional house deep cleaning 3. deep cleaning services near me reduces stress.

 • RogerPharo

  22 اردیبهشت 1401 at 2:19 ق.ظ

  what is the best ed pill online ed medications male ed pills

 • RogerPharo

  22 اردیبهشت 1401 at 8:40 ب.ظ

  gapeworm treatment ivermectin ivermectin for maggots ivermectin half life

 • RogerPharo

  24 اردیبهشت 1401 at 4:52 ب.ظ

  gnc ed pills best otc ed pills medications for ed

 • RogerPharo

  25 اردیبهشت 1401 at 7:52 ق.ظ

  ivermectin covid19 ivermectin 50mg/ml ivermectin for ringworm

 • Normanram

  26 اردیبهشت 1401 at 1:28 ب.ظ

  buy stromectol online stromectol price usa stromectol price usa

 • Normanram

  28 اردیبهشت 1401 at 9:52 ق.ظ

  non prescription ed drugs best ed pill gnc ed pills

 • JohnnyJancy

  30 اردیبهشت 1401 at 2:48 ق.ظ

  tadalafil 20 mg buy online cialis 20mg cialis 20 mg price

 • JohnnyJancy

  30 اردیبهشت 1401 at 5:57 ب.ظ

  stromectol 3 mg tablets price prescribing stromectol stromectol for sale

 • JohnnyJancy

  31 اردیبهشت 1401 at 9:21 ق.ظ

  online purchase of tadalafil in india tadalafil tadalafil

 • JohnnyJancy

  1 خرداد 1401 at 12:19 ق.ظ

  clomid clomid clomid tablets for sale

 • JohnnyJancy

  1 خرداد 1401 at 3:09 ب.ظ

  cialis pills cialis 20mg cialis pills

 • JohnnyJancy

  2 خرداد 1401 at 3:59 ق.ظ

  price for viagra price for viagra viagra

 • Austinbrorb

  2 خرداد 1401 at 4:39 ب.ظ

  Free online casino games are fairly new and a growing market for players at online gaming sites. Social media, such as Facebook, is a big part of the social casino lure. Players love to hang out to try spins with games at free social casinos like Pulsz, Chumba Casino, LuckyLand, and Funzpoints. With many states still keeping actual real money gambling illegal, sites like Chumba Casino are in prime position to provide players with a chance to experience the kind of gameplay they desire. Despite not offering actual real money play, the sweeps coins system comes very close and provides an interesting work around for players unable to play at actual real money casinos. Sweepstakes casinos offer players the opportunity to enjoy the online casino experience, including winning cash prizes, without risking going to illegal real-money online slots with sketchy reputations. https://lgbtqsaints.com/forum/profile/bettinagatliff/ These casinos offer a special promotion where they award you free casino chips just for registering a new account! Take advantage of the highly sought after no deposit bonuses listed here! However, DraftKings Casino offers players a no deposit bonus of 100 credits for blackjack. The casino offer is one of it’s kind, because no other online casinos offer no deposit bonuses for table games. This is the online gaming arm of MGM Resorts, the casino giant that operates popular casinos like Aria and Bellagio in Las Vegas and the Borgata in Atlantic City. BetMGM launched in 2016 and offers plenty of casino gaming action just like you’d find in those classic MGM casinos – only with smaller limits available as well as other fun features. These casinos offer a special promotion where they award you free casino chips just for registering a new account! Take advantage of the highly sought after no deposit bonuses listed here!

 • MichaelTop

  5 خرداد 1401 at 4:41 ق.ظ

  buy generic 100mg viagra online viagra viagra over the counter

 • MichaelTop

  5 خرداد 1401 at 7:36 ب.ظ

  best place to buy viagra online viagra tablets for men viagra cost per pill

 • HomerNig

  6 خرداد 1401 at 11:05 ق.ظ

  cialis overnight tadalafil 20mg where to get the best price on cialis

 • HomerNig

  7 خرداد 1401 at 2:15 ق.ظ

  generi cialis buy tadalafil cialis funny

 • HomerNig

  7 خرداد 1401 at 3:58 ب.ظ

  can i buy cialis in malaysia tadalafil cialis without pres

 • HomerNig

  8 خرداد 1401 at 8:01 ق.ظ

  free trial cialis tadalafil cialis 200 mg what is it

 • HomerNig

  8 خرداد 1401 at 10:31 ب.ظ

  new cialis commercial 2010 cialis pills cialis trial pack

 • HomerNig

  9 خرداد 1401 at 11:47 ق.ظ

  goodrx cialis tadalafil cialis overnight online

 • Hom

  1 تیر 1401 at 4:14 ق.ظ

  eChecks have to provide the receiver with your banking information. However, they are strictly verified and have no transaction fees. Banking options include Banking options include Visa cards may be easy to trace back to a real person, but the trusted provider has top security technology and allows almost instant payments and withdrawals. eChecks have to provide the receiver with your banking information. However, they are strictly verified and have no transaction fees. Banking options include Our Top Recommended Casinos Visa cards may be easy to trace back to a real person, but the trusted provider has top security technology and allows almost instant payments and withdrawals. Our Top Recommended Casinos eChecks have to provide the receiver with your banking information. However, they are strictly verified and have no transaction fees. https://www.calefaccionchile.cl/community/profile/alejandroscrugg/ 223 off-plan apartments for sale in Leeds city centre SlotGard Casino No Deposit Bonus 50 Free Spins! Slotgard is an excellent casino for players who enjoy playing slot games. This guide includes its deposit bonus, no deposit bonus, player… Online casino signup bonus no deposit is also available for players who want to be able to play right after they make an account but without depositing any money. Sign up bonus casino no deposit is among the most popular type of bonus available. While no deposits are no risk, making them the safest casino bonuses, we tend to prefer free cash bonuses over free spins, simply because you can (usually) do more with cash. Spins will only allow you to play on free slots with no deposit. Even better if you don’t need a code, but not too different in the grand scheme of things.

 • galiNaifs

  12 مرداد 1401 at 12:36 ق.ظ

  Doxycycline 40 Mg Online [url=https://buycialikonline.com]buy cheap generic cialis uk[/url]

 • galiNaifs

  13 مرداد 1401 at 9:49 ق.ظ

  [url=http://buycialikonline.com]buy cialis online india[/url] Viagra Levitra Together

 • bak

  17 مرداد 1401 at 5:00 ب.ظ

  Absolutely. Simply select ‘Play for free’ and try the games for as long as you would like without depositing any real money. Almost all games are available with a ‘Play for free’ mode. Play your first day risk free, up to $1,000 If you’ ve certainly not played across the internet blackjack before, this guide has to be your holy grail when you are about to find out everything you need to recognise the real dollars online african american jack game. A high level00 seasoned baccarat player, you’ ll get something you just read as we’ ve prepared some instead interesting advice that will transform anyone right into a blackjack ally. On this site, you’ lmost all find: Real money casinos are the games of choice for Japanese players who want to earn money while playing. In Japan, you can enjoy casino games only at online casinos. In Japan, where there are no in-store casinos, casinos where you can win big prizes are gaining popularity as games that can be converted into cash. Games that can be converted to cash can be compared at Mr.casinova JP. https://rafaelfyod198653.blogunok.com/12569771/playamo-22-free-spins If you have never played a slot game before, you must have lived a sheltered life. Everyone knows about slot machines, and they are, therefore, the most simple of gambling games. Of course, some are more involved than others, but how hard can it be to click a start button? Let the ball bounce your way with the leader in sports entertainment tech. Bet inside. Bet outside. Bet all sides. From anywhere and everywhere. It hooks up to your DraftKings account and is super easy to play. Slots free games casino french Open to allow fans in stands at the tournament, such as Aladdin’s Wishes. If an item is marked as Special Order this means that we do not currently have this item on our shelves, Aztec’s Treasure. Nevertheless, grand wild casino and the Cash Bandits slots. You could set up a shop on Etsy, slots free games casino dans ce post. With thousands of casinos to choose from, je vais vous guider pour installer Lucky Slots – Casino gratuit pour PC. The Sittman and Pitt Company started manufacturing these machines later that decade, deposit 10 play with 40 slots j’espère que cela vous sera utile tout en faisant la même chose sur votre ordinateur.

 • Alvenfed

  21 مرداد 1401 at 3:01 ق.ظ

  Lovely content, Kudos. [url=https://canadapharmacies-24h.com/#]overseas no rx drugs online[/url] overseas pharmacies shipping to usa https://canadapharmacies-24h.com/

 • Alvenfed

  22 مرداد 1401 at 12:48 ق.ظ

  Fantastic write ups. Regards. [url=https://canadapharmacies-24h.com/#]canada pharmacy estrogen without prescription[/url] discount prescription drugs https://canadapharmacies-24h.com/

 • Rudolphbus

  22 مرداد 1401 at 5:17 ق.ظ

  Valuable stuff. With thanks. canadian drug stores [url=https://canadianpharmacies-24h.com/#]canadian pharmacy in canada[/url] legitimate canadian pharmacy https://canadianpharmacies-24h.com/

 • Alvenfed

  22 مرداد 1401 at 2:07 ب.ظ

  Regards. I like it! [url=https://canadapharmacies-24h.com/#]canada drug pharmacy[/url] canadian pharmacy certified canada pharmacy online https://canadapharmacies-24h.com/

 • Alvenfed

  22 مرداد 1401 at 8:42 ب.ظ

  Wonderful content. Many thanks. [url=https://canadapharmacies-24h.com/#]canadian drugs without prescription[/url] trust online pharmacies https://canadapharmacies-24h.com/

 • Alvenfed

  23 مرداد 1401 at 9:59 ق.ظ

  You actually suggested this adequately! [url=https://canadapharmacies-24h.com/#]canadian medications[/url] canadian pharmacies that ship to us https://canadapharmacies-24h.com/

 • Rudolphbus

  23 مرداد 1401 at 2:05 ب.ظ

  Cheers! I like it. reputable canadian mail order pharmacies [url=https://canadianpharmacies-24h.com/#]publix pharmacy online ordering[/url] best online canadian pharmacy https://canadianpharmacies-24h.com/

 • Alvenfed

  24 مرداد 1401 at 6:00 ق.ظ

  Kudos, An abundance of write ups!
  [url=https://canadapharmacies-24h.com/#]canadian online pharmacies legitimate[/url] canadian pharcharmy online fda approved https://canadapharmacies-24h.com/

 • Alvenfed

  24 مرداد 1401 at 12:38 ق.ظ

  Nicely put. Cheers. [url=https://canadapharmacies-24h.com/#]best mail order pharmacies[/url] canadian pharmacies online prescriptions https://canadapharmacies-24h.com/

 • Leroythest

  24 مرداد 1401 at 8:53 ب.ظ

  Perfectly expressed certainly. . order prescriptions [url=https://canadianpharmaceuticalsonlineus.com/]legal online pharmacies[/url] online pharmacies no prescription required pain medication https://canadianpharmaceuticalsonlineus.com/

 • Rudolphbus

  26 مرداد 1401 at 6:20 ب.ظ

  Amazing write ups. Many thanks! canadian drugstore [url=https://canadianpharmacies-24h.com/#]canadian prescriptions online[/url] best non prescription online pharmacies https://canadianpharmacies-24h.com/

 • Rudolphbus

  27 مرداد 1401 at 10:23 ق.ظ

  You actually revealed that fantastically. mexican pharmacies shipping to usa [url=https://canadianpharmacies-24h.com/#]cialis from canada[/url] canadian online pharmacies not requiring a prescription https://canadianpharmacies-24h.com/

نظرات

Your email address will not be published.