نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

ژانویه 17, 1394108
double-exposure-image-business-profit-growth.jpg


نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی


قبل از بحث دربارهٔ تعاملات بین مؤلفه‌های چرخهٔ عمر دارایی‌ها و یکپارچگی و اطمینان‌پذیری‌شان بهتر است چند تعریف پایه ارائه شود. در سال ۲۰۰۷، سازمان بهداشت و ایمنی انگلستان یکپارچگی دارایی را این‌گونه تعریف کرد: «توانایی دارایی‌ها در انجام مؤثر و کارامد عملکرد مورد نیازشان ضمن حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست.» مدیریت یکپارچگی دارایی نیز توسط همین سازمان اینگونه تعریف می شود: «روشی برای اطمینان از این‌که کارکنان، سیستم‌ها، فرایندها و منابع، که یکپارچگی را فراهم می‌سازند، در طول کل چرخهٔ عمر دارایی آماده، در حال استفاده و متناسب با هدف هستند.» برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) تضمین می کند که یکپارچگی مکانیکی ارزیابی شده است و در طول کل چرخهٔ عمر دارایی حفظ می‌شود.

چرخهٔ عمر دارایی شامل مؤلفه‌های زیر است: طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، اصلاحات و از رده خارج کردن. هر یک از  مؤلفه ها یکپارچگی دارایی را تضمین می‌کند و اصول یکپارچگی کنترل‌کنندهٔ طراحی و پیاده‌سازی هر مرحله است. چشم‌انداز دستیابی به یکپارچگی مؤثر دارایی از طریق شش مرحلهٔ حیاتی چرخهٔ عمر، مستلزم بکارگیری مجموعه‌ای از ابزارها است که در ادامه به اختصار معرفی می شوند.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در مرحله طراحی

مدیریت و بهینه‌سازی یکپارچگی دارایی در اولین مرحلهٔ از چرخهٔ عمر دارایی یعنی طراحی شروع می‌شود. شروع در مرحلهٔ طراحی مؤثرترین روش در بهبود یکپارچگی آتی دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های کلی در عمر مفید دارایی‌ها است. مدیریت و بهبود یکپارچگی دارایی‌ها در مرحلهٔ طراحی با استفاده از استانداردها و ارزیابی‌های کیفی، خیلی مؤثرتر و کارامدتر از انجام آن در مراحل بعدی چرخه عمر است. نمونه‌های ارزیابی‌های مرحلهٔ طراحی شامل موارد زیر می‌شود:

مطالعات انتخاب مواد با استفاده از دستورالعمل‌های طراحی، استانداردها و شیوه‌های توصیه‌شده برای ساخت.

مطالعات خواص سیالات برای کمک به انتخاب مواد.

مطالعات سایش و لرزش‌های سیستم لوله‌کشی باید برای پیکربندی فیزیکی و هندسهٔ سیستم‌های لوله‌کشی در نظر گرفته شود که می‌تواند مشکلات بالقوهٔ لرزش را کاهش دهد.

مد نظر قرار دادن سیستم مدیریت یکپارچگی تجهیزات تحت فشار.

مدیریت یکپارچگی خطوط لوله.

راهبرد مدیریت یکپارچگی زیر دریا. برنامه بازرسی و نگهداری و تعمیرات.

مدیریت یکپارچگی ناهنجاری‌ها، نواقص و تعمیرات.

ارزیابی ریسک ایمنی.

مطالعات کنترل خوردگی.

کاهش ریسک و بهبود یکپارچگی دارایی در طول مرحلهٔ بهره‌برداری به شیوه‌ها و آموزش محدود می‌شود، که از پرداختن به این مسائل بالقوه در طول مرحلهٔ طراحی به جای اعمال راه‌حل‌ها و جایگزین‌های مهندسی گران‌قیمت در طول بهره‌برداری تأثیر خیلی کمتری دارد.

مد نظر قرار دادن اصول یکپارچگی در مرحلهٔ طراحی می‌تواند به کاهش یا حتی حذف مشکلات معین بازرسی و بهبود عملکرد تجهیزات کمک کند، که تأثیر مثبتی روی هزینهٔ کلی عملیات در سراسر چرخهٔ عمر دارایی خواهد داشت.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در مرحله ساخت

در مرحلهٔ ساخت، ریسک‌ها و مسائل یکپارچگی باید از طریق سیاست، دستورالعمل‌ها، استانداردها، راهبردها و مشخصات یکپارچگی مدیریت شوند. قابل ذکر است که مسائل موجود از مرحلهٔ طراحی ممکن است تأثیری منفی بر اجراپذیری مرحلهٔ ساخت داشته باشند. برای اطمینان از اینکه دارایی تولیدشده مشخصات طراحی را برآورده کرده و قابلیت اطمینان مورد انتظار را ارائه می کند، فرایند QA/QC ضروری است.

بازرسی مناسب تجهیزات به‌عنوان بخشی از راه‌اندازی در این مرحله حیاتی است، زیرا پایبندی به دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط را تضمین می‌کند و همچنین اطمینان حاصل می‌کند که تجهیزات برای خدمات عملیاتی تناسب دارند. این بازرسی‌ها باید تأیید کنند که همهٔ داده‌های عملیاتی لازم جمع‌آوری شده‌اند و سیستم عملیات از روز اول مد نظر قرار گرفته است.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در مرحله بهره برداری

هدف مرحله بهره برداری حصول اطمینان از این است که دارایی مورد نظر، با وجود محدودیت‌های طراحی، به‌طور مؤثر و ایمن عمل می‌کند. همان‌طور که در بخش مرحلهٔ طراحی توضیح داده شد، تلاش برای بهبود یکپارچگی تجهیزات در مرحلهٔ عملیات (بهره‌برداری) اغلب محدود است، که باعث تأثیرگذاری کمتر این فرایند می‌شود. ایجاد نوعی سیستم پشتیبانی عملیاتی، مثل شیوه‌های عملیاتی تحت کنترل محدودیت‌های طراحی، منجر به بهبود در فرهنگ ایمنی و فرایند عملیاتی می‌شود که سازمان را قادر به تصمیم‌گیری‌های بهتر می‌کند. این‌گونه به‌طور مستقیم بر یکپارچگی و اطمینان‌پذیری دارایی‌های عملیاتی تأثیر گذاشته می‌شود.

ابزارهای نگهداشت، بازرسی و ممیزی

برای تضمین سلامت، ایمنی و حفظ محیط زیست، یکپارچگی تجهیزات کارخانه باید حفظ شود. بنابراین، سازمان ها باید نوعی سیستم مدیریت نگهداشت ایجاد کنند که یک نظام بازرسی و نگهداری و تعمیرات مؤثر ارائه می‌کند. بدین ترتیب، از طریق این نظام درکی بهتر از شرایط دارایی فراهم می‌شود، قابلیت اطمینان دارایی بهبود می‌یابد، مکانیزم‌های خرابی شناسایی می‌شود و نواحی مورد نظر برای تعمیر مشخص می‌گردد. هدف این برنامه‌ها باید بهبود یکپارچگی و قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین تطابق با ایمنی فرایند و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست باشد.

ممیزی‌های دوره‌ای موانع محافظتی مهمی هستند، چرا که عملکرد سیستم مدیریت یکپارچگی به‌کاررفته در مقابل ویژگی‌های تعیین‌شده را تأیید و ارزیابی می‌کنند. ممیزی مؤثر جنبه‌های زیادی شامل موارد زیر را پوشش می‌دهد:

تضمین انسجام پیاده‌سازی فرایند و شیوه‌ها.

بررسی شایستگی کارکنان.

تعریف هر نوع عدم تطابق با سیستم.

ارائهٔ ابزاری برای بهبود پیوسته، که برای بهبود تأثیرگذاری و کارامدی برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) ضروری است.

ابزار مدیریت تغییر (MOC)

اصلاحات و تغییرات در دارایی‌ها اتفاقاتی معمول در چرخهٔ عمر دارایی‌ها محسوب می‌شوند. مؤسسهٔ انرژی بریتانیا (۲۰۱۵) توضیح می‌دهد که ایجاد تغییر و عدم مدیریت مناسب آن تغییر می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر سایر حوزه‌های عملیاتی داشته باشد که ریسک‌های جدید یا ناشناخته‌ای را بر دارایی‌ها تحمیل کرده و باعث افزایش مشکلات یکپارچگی می‌شود. بنابراین، همهٔ تغییرات باید از طریق فرایند قدرتمند MOC شناسایی، ارزیابی و مدیریت شوند. نمونه‌هایی از تغییراتی که سیستم MOC قادر به مدیریت آن‌ها است عبارتند از: تغییرات تجهیزات، تغییرات عملیات و رویه های عملیاتی، تغییرات مواد و محصولات، تغییرات کارکنان و مهارت ها، تغییرات سازمان و ساختار مدیریت، تغییرات نرم افزاری، طراحی‌ها و مشخصات، تغییرات کدها و استانداردها، و تغییرات برنامه‌های بازرسی و نگهداشت. در بخش دوم نمونه ای از تاثیر فقدان ابزارهای فوق بر یکپارچگی یک تجهیز واقعی ارائه خواهد شد.


108 comments

 • Tisha

  29 مهر 1399 at 11:00 ب.ظ

  I think this is one of the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on few
  general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers Photo SEXY (Tisha)

 • rwbuck.net

  30 مهر 1399 at 12:49 ق.ظ

  Hello! I realize this is kind of off-topic however I had to
  ask. Does operating a well-established website such as yours
  take a massive amount work? I am brand new to writing a
  blog however I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience
  and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers.

  Thankyou! Naked Girls (rwbuck.net)

 • Steven

  30 مهر 1399 at 2:52 ق.ظ

  It is in reality a nice and helpful piece of information. I am happy that you
  just shared this useful info with us. Please stay us up to date like
  this. Thanks for sharing. Fucking Hot Videos (Steven)

 • http://www.martyhopp.com/

  30 مهر 1399 at 5:22 ق.ظ

  Have you ever considered creating an ebook or guest
  authoring on other blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail. Porn Girls (http://www.martyhopp.com/)

 • Desiree

  30 مهر 1399 at 8:18 ق.ظ

  I just could not go away your site before suggesting
  that I actually loved the usual info an individual provide on your guests?
  Is going to be again ceaselessly in order to check up on new posts Free Sex Pics (Desiree)

 • Hayley

  30 مهر 1399 at 10:29 ب.ظ

  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot! Hot Videos (Hayley)

 • купить переходы ссылки

  1 آبان 1399 at 12:13 ق.ظ

  Greetings! Very useful advice in this particular post!
  It’s the little changes that produce the most important changes.
  Many thanks for sharing!

 • ghicitoare despre emotii

  1 آبان 1399 at 2:24 ق.ظ

  I am curious to find out what blog system you happen to be working with?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any recommendations?

 • Pasquale

  18 آبان 1399 at 7:31 ق.ظ

  I constantly emailed this weblog post page to all my contacts, for the reason that if like to read it
  then my links will too. 5 [Pasquale]

 • web site

  21 آبان 1399 at 12:59 ق.ظ

  This article offers clear idea designed forr thhe new viewers oof blogging, that truly how to do blogging and site-building.

  web site

 • I think that what you published was very reasonable.
  However, what about this? suppose you added a little information? I ain’t saying your information isn’t solid.,
  but suppose you added a post title to maybe grab people’s attention? I mean مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) |
  پمکو is kinda vanilla. You might peek at Yahoo’s front
  page and see how they create post headlines to get people to open the
  links. You might add a related video or a related picture or two to grab people excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting. https://wiki.openn.eu/index.php?title=User:Goldprices024

 • Jayson

  23 آبان 1399 at 11:33 ق.ظ

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker
  who has been conducting a little homework on this.
  And he in fact bought me dinner because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!

  But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your blog. http://ks.jiali.tw/userinfo.php?uid=4390023

 • digital yuan

  24 آبان 1399 at 12:11 ق.ظ

  Until such tіme, the digital yuan can stiⅼl capitalize
  on the massive amount of trade occurring as рart ᧐f tһe Belt and Road Initiative (BRI), including yuan-denominated debt issued іn support οf BRI activity.

  Bᥙt a foreign payment leg іs stilⅼ required, еven if the amount is less.
  Even sо, giѵen tthe relationship between tһese e-payment platforms ɑnd leading e-commerce and social media
  companies, іt is expected that user stickiness ԝill һelp
  tһese platforms maintain tһeir distinct advantage oᴠer commercial banks in thе field of rettail
  electronic payment. Ⅿuch гemains unclear ɑbout thе threat tһat the digital
  yuan ᴡill pose tо tһe existing businesses, including
  tһe extent tߋ ԝhich thе public wiⅼl be ѡilling or required to
  taҝe it up. One key reason why Cold Wаr analogies arе misguided is that unlike tһe post-Ԝorld
  Ꮤar II period, tһere remains а profound imbalance ⲟf power between the two currencies.
  That’s a concern on thе minds of many central banks aroսnd the
  world also grappling ᴡith the impact οf digital payments ɑnd currencies.
  QR codes ɑгe now ubiquitous in the Chinese payments landscape bᥙt they were ɑ new feature introduced іn 2015, as describеd in tһіs excerpt from Seɑn Duffy.

 • I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly
  the same nearly very often inside case you shield this increase.

 • 먹튀검증 사설토토

  6 آذر 1399 at 1:18 ب.ظ

  It provides 먹튀검증추천 information and checks the toto site dictated by opinions of users who actually enjoy
  online betting.

 • Fuji частотники

  6 آذر 1399 at 6:10 ب.ظ

  May I simply say what a relief to find an individual who really understands what they’re discussing online.
  You actually understand how to bring a problem to light and make it important.
  More people should read this and understand this side of the
  story. I was surprised you are not more popular given that you surely have the gift.

 • mohamed salah frau

  7 آذر 1399 at 6:52 ب.ظ

  Simply want to say your article is as surprising. The clearness
  in your post is simply spectacular and i can assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the gratifying work. https://hubpages.com/@charlotte661

 • 2015 Egypt Cup Final

  11 آذر 1399 at 3:28 ق.ظ

  Greetings from Colorado! I’m bored to death at work so I
  decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my
  mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyways, very good blog! https://issuu.com/charlotte6614?issuu_product=header&issuu_subproduct=account&issuu_context=link&issuu_cta=profile

 • mohamed salah jersey men

  11 آذر 1399 at 5:41 ق.ظ

  Howdy! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same topics as yours and I
  believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to
  send me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Fantastic blog by the way! https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=1175460

 • moving-companies-nearby

  11 آذر 1399 at 8:01 ق.ظ

  Wonderful article! That is the kind of info that are supposed
  to be shared around the web. Disgrace on Google for now not positioning this publish higher!
  Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 • Manchester City

  11 آذر 1399 at 9:59 ق.ظ

  I think that everything posted made a ton of sense. But,
  think on this, suppose you wrote a catchier post title?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but suppose you
  added something that grabbed folk’s attention? I mean مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) | پمکو is kinda boring.
  You could glance at Yahoo’s home page and see how they create article titles to get people
  to click. You might try adding a video or a related picture or two to get people interested about what you’ve got to
  say. In my opinion, it might make your posts a little livelier. https://www.viki.com/users/regoro1224_918/about

 • going here

  13 آذر 1399 at 2:10 ق.ظ

  Hi, yes this article is in fact nice and I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.

 • gid=0

  14 آذر 1399 at 11:58 ب.ظ

  Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get
  advice from someone with experience. Any help
  would be greatly appreciated!

 • KQXSST

  17 آذر 1399 at 9:04 ق.ظ

  I am really impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one
  these days.

 • Douglas

  24 آذر 1399 at 9:08 ب.ظ

  Tremendous issues here. I’m very glad to look your article.

  Thank you so much and I’m having a look forward to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail? XXX PICS (Douglas)

 • freedating co

  29 آذر 1399 at 9:23 ب.ظ

  You really make it appear so easy along with your presentation however I
  to find this topic to be actually one thing that I feel I might never understand.
  It seems too complex and extremely vast for me. I’m having a look ahead on your next post, I will try to get the grasp of it!

 • Mirta

  5 دی 1399 at 6:11 ق.ظ

  My spouse and I absolutely love your blog and find almost
  all of your post’s to be exactly I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects
  you write concerning here. Again, awesome site!

 • kitchen design

  7 دی 1399 at 1:09 ق.ظ

  Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to mention that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing for your feed and I’m hoping you
  write again very soon! https://www.eater.com/users/james8998

 • اخبار مرسين اليوم

  25 دی 1399 at 12:50 ق.ظ

  Hi I am so delighted I found your website, I really found you by error,
  while I was researching on Aol for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a
  all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over
  it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic
  work. http://www.cplusplus.com/user/barrow5487/

 • online viagra

  25 دی 1399 at 8:28 ق.ظ

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know
  about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks Here is
  my blog; online viagra

 • Liquid Steroids For Sale

  1 بهمن 1399 at 12:06 ق.ظ

  Among those 600 results, you will positively find those we mentioned
  as being worthing your money and time. Yes, they’re made up of unique ingredients that aren’t dangerous.
  You will not expertise any unwanted effects, however make sure
  to stick to every product’s beneficial utilization. We only advocate
  the above products to those that are severe about making
  improvements. If you’re coaching hard on gaining muscle, you’ll
  be able to positively add one or more of the above to
  your daily routine.

  There is a wide variety of steroids available on the market, although most of
  them are solely available through a health care provider.

  Some unwanted side effects are mild and momentary, and a few can be
  everlasting.

  Combining several types of steroids and taking them together
  is also thought to trigger more unwanted effects.

  When a person is treated with steroids for a disease, he will get steroids by prescription from a health care provider
  and the day by day dose is usually small.

  However bodybuilders and athletes typically take giant doses
  of steroids and the larger the dose, the upper the
  danger of side effects.

  The market is flooded with weak merchandise,
  however these products are guaranteed to take you to the following level without side effects.
  I called them girlie men because they weren’t willing to take
  dangers. Politicians normally need to do little issues so
  there’s no danger involved. In the long run, it’s better to not say that, because you need to work with them.

  Looking again, I stepped over the line a number of times, and
  I was the first one to apologize. When I became governor, I needed
  to ensure that nobody, including me, ever makes this error.
  That’s why we took sexual harassment courses, to have a clear understanding, from a
  legal viewpoint and in addition from a regular-habits viewpoint,
  of what is accepted and what is not. I actually have acknowledged utilizing medicine once I competed, but at
  the moment, it wasn’t in opposition to the foundations and it was with a doctor.
  So we restricted it to a few months earlier than competition, in order that we wouldn’t be on it at all times and
  get hooked. [Long pause.] In the old days, that’s what you wanted to say to have
  individuals pay attention to you. That was good for
  competition because it’s all about giving the muscle the most resistance.

  Best Authorized Steroid Options  For Muscle Acquire, Energy And Bodybuilding

  We experience the bike to the gym, which takes 20 minutes, and we work out for 45
  minutes to an hour with the weights, after which we journey the bike again, after which eat.
  Turinabol is one other nice option, and it makes the listing of one of the
  best for good purpose. By and enormous, it is likely one of the finest anabolics
  out there for selling a hard, dry look that is commonplace on Bodybuilding levels around the world.

  Sometimes, people who suppose they’re hungry are simply dehydrated.

  The compound is an oral steroid but you can even find it in injectable kind.
  For a lot of causes, most men and women who use the substance
  prefer to take it in the tablet type. This is considerably much
  less intrusive than an injection, and you’re still getting all the benefits that we talked about above.
  On the flip facet, the oral type has to undergo your liver
  and this strains the very important organ. As talked about before, the drug must be taken exactly as directed.

  When you are feeling the primary pang of starvation, attempt drinking an eight-ounce glass of water and ready about
  five minutes. Green tea has only a small quantity of Caffeine, but it’s been proven in quite a few research to help facilitate weight
  reduction when paired with a balanced calorie-poor food plan and exercise plan.
  Of course, when you’re not sure whether
  or not they’re fairly right for you, or if you simply want to maximize
  your pure weight reduction before you start experimenting,
  listed below are some pointers. These are merely pointers, and never everyone will be able to tolerate these
  doses. As at all times, women and men alike should be vigilant in relation to
  identifying potential unwanted effects, and they should regulate their dosages accordingly.
  This makes it top-of-the-line chopping stacks within the trade –
  and one of the most secure, as properly.

  Other Visual Signs Of Steroids Use

  Do not overextend the cycle, and don’t use greater than what
  is directed. Here is an attention-grabbing thing
  you may not know; Winstrol has a positive effect on joints.
  It’s even stated to reinforce tendons, which is
  definitely something you’d love if you’re at all times
  figuring out. This is a widely reported problem, and it could have something to do with the fact that the compound “dries up” fluids.
  For this reason, guys stack Winstrol with slightly Deca Durabolin to avoid the joint ache problems.

  Speaking of, you can also incorporate Winny towards the
  end of your bulking stack cycle the place it’ll assist struggle water retention for a
  perfectly sculpted physique. You get a lean look that doesn’t
  go away you trying bulky. It will enhance your intercourse life because it increases libido and erections.
  The product also can improve your overall endurance to an impressive diploma.

  This comes from the way Winny improves the way and diploma to
  which your physique produces pink blood cells . As you most likely already know, we’d like wholesome red blood cell manufacturing for a mess of
  causes. Among them is endurance, and Winstrol can give you the endurance you need to
  take your exercise/bodybuilding objectives so
  far as you want to go. Regarding worth, it’s one that you could be find
  exaggerated in times when you can find all these investigations on-line.
  If you’re ready to buy it, then you’ll find it on Amazon by click
  on under. As the title suggests inside those four hundred pages you
  will find everything you may ever be wanted to learn about AAS and
  the law in the United States of America. Find out the best
  particulars of the renown steroid investigations, arrests, and prosecutions that happened all over the US.

  We found that an in depth second to Annihilate is a product known as Enhance.
  It’s a strong testosterone booster that consists of 10 high-quality components.
  No submit cycle remedy is needed after a cycle of Annihilate.
  You simply take it for eight to 12 weeks then take a 4-week
  break before starting your subsequent cycle. It’s important to know that the merchandise
  talked about in our listing are natural
  alternatives – they received’t cause unwanted side effects, simply features.

  Watching all five of my children grow into their own successful lives is fantastic.

  Spending time with them, understanding collectively, answering their questions makes me
  so happy. They had been also all there for me after my surgical procedure, so you
  start to understand, wow, they are actually growing up and now it’s not just me
  pumping them up.

  my site Liquid Steroids For Sale

 • cung bach duong nam thich con gai the nao

  1 بهمن 1399 at 12:41 ق.ظ

  Good day I am so glad I found your webpage,
  I really found you by accident, while I was browsing
  on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a
  incredible post and a all round thrilling blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to look over
  it all at the minute but I have bookmarked it and also
  added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great
  deal more, Please do keep up the fantastic work.

 • http://gamezombie.co.uk

  1 بهمن 1399 at 1:33 ب.ظ

  Hi, i feel that i noticed you visited my blog thus i came to ?go back the choose?.I am
  trying to in finding things to enhance my site!I assume
  its adequate to use a few of your ideas!!

 • Wantedthrills.Com

  3 بهمن 1399 at 2:49 ب.ظ

  What Is The Prognosis For Steroid Abuse?

  Regardless of ones function weeks of use is often really helpful.
  Ask any anabolic steroid user and the strong majority will let you know nothing on this earth
  beats a good testosterone cycle. In many circumstances testosterone is the only hormone used
  throughout an anabolic steroid cycle, particularly relating to first time users.
  Further, generally, even if multiple hormones are getting used the testosterone hormone will be the
  base and basis of the cycle. As we’ll see testosterone is among
  the extra versatile hormones and generally very well-tolerated; additional, most will find it important to their well being when supplementing with anabolic steroids.

  To turn into a sports activities star and achieve professional success,
  one’s own strength alone just isn’t sufficient. If you determine to significantly have interaction in sports, you will want to enlist the assistance
  of buying anabolic steroids online. Anabolic steroids agents serve as an additional
  reserve of power. Neither professional bodybuilding, nor
  boxing, nor hockey and basketball cannot exist without anabolics, as a result of solely steroids can provide the
  individual with the necessary muscle mass and help restore energy.

  What Are The Side Effects Of Extended Steroid Abuse?

  If you wish to go ahead and use anabolic steroids please check with
  your doctor and get weekly checkups accomplished to ensure your body is wholesome.
  Anabolic steroids for a few years of existence have proven themselves as
  effective stimulators of muscle development, rising power and burning fats.

  The action of many drugs has long been studied and now it isn’t
  tough for an athlete to safely undergo an anabolic steroids course without unwanted effects.
  Although this drug is touted as “the best anabolic”
  from athletes to eat right it doesn’t trigger the identical results that the components described
  above. Any bodybuilder knows in regards to the benefits and downsides of taking steroids, what
  results may be obtained by taking them.

  Tacrolimus As A Steroid

  Tests confirmed that he had a high elevation of an enzyme that’s launched from muscle
  when muscle is broken. The extent of the enzyme elevation advised rhabdomyolysis,
  or extra muscle breakdown. He was treated with cortisone medicine,
  however three days later his enzyme count had nearly doubled, indicating that no
  matter was causing the issue was progressing.

  Steroids Scale Back Deaths Of Critically Unwell Covid

  The people who’re using these anabolic steroids are both using it in affect or using it without having correct
  data or any steerage. These individuals have gone so
  far that they’re abusing it to an extent which might cause them serious health problems, best chopping proh.
  These are frequent questions many have, and sometimes those that
  believe they’ve the answer could not be extra misinformed.
  Synthetic in nature, these usually are not overseas substances to the
  body however merely synthetic hormones that the human body
  already produces. It is common for anabolic steroids to be
  grouped with recreational drugs in certain circles of discussion, but we are going to discover the 2 groups share nothing in frequent.
  In reality, the first batches of testosterone were out there
  for industrial sale appeared in 1937. Far more alarming was the case research involving a 23-12
  months-old man who confirmed up at a hospital complaining of severe
  sore muscles.3 Both his arms and his legs brought on him considerable pain.
  High-dose steroid use inhibits the enzyme eleven-beta hydroxylase, which results in excessive production of deoxycorticosterone, a mineralocorticoid within the adrenal glands, and, sooner or later, sodium and water
  retention. Some high-dose steroid customers attempt to avoid the sodium- and water-retaining properties of steroids by including diuretic medicine to the
  mix, but that leads to different issues, corresponding to a mineral imbalance and, presumably, dehydration. People
  who misuse anabolic steroids usually take them orally, inject
  them into muscular tissues, or apply them to the skin as a gel
  or cream. These doses may be 10 to one hundred instances higher than doses prescribed to deal with
  medical situations.
  It just isn’t a sex hormone like testosterone or estrogen and does not trigger sexual dysfunction. It doesn’t cause drowsiness and in the ordinary doses is
  not going to have an effect on your driving or working.
  There isn’t any particular food interplay and delicate alcohol consumption just
  isn’t a problem on prednisone. If you tolerate the newbie testosterone cycle nicely yet want slightly
  more you could find greater doses of the 750mg-1,000mg per week range to be in order.
  Keep in mind, this is on no account a necessity; you might merely
  keep within the 500mg per week range and add other anabolic steroids to
  type an excellent stack however some will inevitably need a
  little extra. The same protocol may be adopted from above; the
  only distinction is within the total dose in every injection,
  thereby reaching the next whole weekly dose. Again, such a cycle may be good for chopping and bulking.

  He was then given intravenous cortisone, however
  his throat appeared to be caving in, so they
  transferred him to the intensive care unit. During that point he went into kidney failure, associated to the
  excess muscle breakdown occurring in his physique, and was placed on a kidney machine.
  He then developed a variety of problems that did not reply to therapy,
  and he died of cardiac arrest. Most medical texts that discuss the unwanted effects of anabolic steroids recommend that the rationale they could increase blood
  stress is their sodium-retention properties.

  Nevertheless ornithine ketoglutarate undoubtedly reduces loss of nitrogen and prevents degradation of muscle during purchase testosterone cypionate uk severe illness.
  Very promising anabolic agent is drug containing ketoisocaproate, leucine (leucine-rich mixture, or
  branched chain amino acids), and salts of alpha-ketoglutaric acid.
  It is assumed that such a mix can stimulate the discount of
  physique fats, particularly when the appropriate energy
  and intensive exercises. Even if you are not a newbie bodybuilder, you would possibly need to discover out new information about the construction and progress
  of muscular tissues using anabolic steroids. Accurate scientific proof just isn’t enough, nevertheless, about the
  unfavorable effects I even have not heard.

  Prednisone just isn’t the same as the harmful anabolic steroids used
  by weight lifters to increase muscle mass.

  After Chemo Steroids …

  Health risks can be produced by long-term use or excessive doses of AAS.

  The impact of anabolic steroids on the heart may cause myocardial infarction and
  strokes.

  In girls and children, AAS can cause irreversible
  masculinization.

  These risks are further elevated when, as they often do, athletes take steroids alongside different medication, causing significantly more
  damage to their our bodies.

  Anabolic steroids is the one method to continually preserve an excellent physical form.
  Do not think that steroids is a miracle drug, which with one
  capsule will assist you to become a World Champion. Anabolics is auxiliary tool that may profit only the athlete
  who is consistently busy with coaching. To cope with the heavy, debilitating load, you
  need to use steroids, shortly restoring strength and
  rising stamina. In addition, it is very important purchase steroids with credit card
  not at random, however deliberately, and do it only in trusted shops that
  worth their status and sell authentic pharmacological medicine
  of the best quality. When it involves bodybuilding everyone
  needs to be greater within a brief period of
  time. This can be dangerous and could trigger everlasting side effects.

  For the primary time anabolic steroid consumer a simple testosterone cycle is mostly recommended.

  It is important to begin with one single hormone at a time to
  gauge your response properly and as testosterone is among the safer yet supplies a powerful punch it is a nice place to begin. A stable newbie testosterone
  cycle will generally include 400mg-500mg of testosterone
  per week; typically, two injections each week on the same days every week of
  equal dosing will suffice. For instance, for a 400mg per week
  cycle, if one is supplementing with Testosterone-Cypionate
  that’s dosed at 200mg/ml as it mostly is, an injection on Monday of 200mg and an injection on Thursday of 200mg will be excellent.
  Such a testosterone cycle could be useful and really effective for almost any function, chopping or
  bulking and in many cases this might be all of the testosterone some
  will ever need.
  Steroids is a wonderful alternative to provide the physique a wonderful form and a muscular frame, but for
  this it is essential to train very hard. Sports
  organizations recommend not to purchase anabolic steroids on-line for people who find themselves
  not ready to go on the path of daily training.
  It can also be necessary to do not forget that you have to use anabolics only with the permission of your sports activities physician who’s familiar with the side effects
  of anabolic medicine. If you haven’t yet decided what’s greatest – pure strength coaching or coaching on androgenic substances and growth
  hormones – then it’s price exploring the pros and cons of steroids in detail.

  Feel free to surf to my blog: definition of Steroids (Wantedthrills.Com)

 • covid Face masks

  4 بهمن 1399 at 7:35 ب.ظ

  Right now it sounds like BlogEngine is the top blogging platform available right now.

  (from what I’ve read) Is that what you are
  using on your blog?

  my web blog: covid Face masks

 • webpage

  7 بهمن 1399 at 12:30 ق.ظ

  I’m extremely inspired together withh your writing abilities as smartly as with the layout on your blog.
  Is this a paid toopic or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent high quality writing, it’s uncommon to peer a great weblpg like
  this one today..
  webpage

 • federated auto parts

  7 بهمن 1399 at 12:54 ق.ظ

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web page is truly pleasant.

  Here is my homepage: federated auto parts

 • casino australia international

  8 بهمن 1399 at 7:38 ق.ظ

  There are various gives and reductions offered by these pokies web
  sites which might be reasonably priced to any pokies player to sign up with premium membership.
  Avoid Video Reels – You should keep away from the video reels in any respect
  costs when you’re taking part in Online Pokies. The video reels tend to pay a
  degree less in comparison with their mechanical counterparts.

  The online pokies give you more selection and alternative compared to the pokies that you just play in native pubs.
  You may also know numerous tricks of playing these video games, such
  websites additionally present tips from specialists which
  helps participant to play such video games extra efficiently.
  Free on-line pokies are simply the right destination for you, if you are more energizing and wish to play pokies video games on-line for first time.
  Online Slot video games are famously known as
  online pokies in Australia and it has gained a number of fame and popularity from Australian citizens.
  Once you have got the concept for enjoying Slot
  machine video games, you could have variety of choices to select from,
  wither you may play slot games at casinos or you
  possibly can play it electronically by way of computer seating at home. http://orqwurpoiqwurtbv.com

 • web page

  8 بهمن 1399 at 4:07 ب.ظ

  It’s impressive that you are getting ideas from thhis piece off writing as well as from ouur dialogue made at this time.

  сервис для автомобиля web page сервис для
  автомобиля

 • cialis generic

  9 بهمن 1399 at 2:31 ق.ظ

  It’s perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it! https://www.wisig.org/

 • Trainingteachers.org.za

  13 بهمن 1399 at 7:16 ق.ظ

  It’s awesome to pay a quick visit this website and reading the
  views of all mates concerning this paragraph, while I am also keen of getting know-how.

  my site – best hand sanitizer (Trainingteachers.org.za)

 • how To watch Movies Together online

  16 بهمن 1399 at 9:58 ق.ظ

  A particular watching experience that flawlessly catches a minute in time, Lovers Rock is a lovingly-crafted ode to Black pleasure.

 • nhs weight loss pills

  19 بهمن 1399 at 1:20 ب.ظ

  The newest buzz is the Health tools that is helping loads in each age.
  For more information about health tools and vibration well being go to home
  exercise equipment. 1 BESTSELLING WOMEN’S Fitness Book WITH OVER 100,000 COPIES Sold!

  my website; nhs weight loss pills

 • I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of house
  . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this info So i am satisfied to show that I’ve a
  very just right uncanny feeling I found out just what I needed.
  I such a lot indisputably will make sure to do not forget this site and provides it a glance on a constant basis.

 • Ankara adak

  21 بهمن 1399 at 5:01 ب.ظ

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand yyour stuff previous to
  and you are just extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like
  what yoou aare stating and the waay in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I cant wait to reead far more from you. This is really a wonderful website.

  Feel free to surf to my hompage Ankara adak

 • kw2139 фильтр воздушный

  21 بهمن 1399 at 11:46 ب.ظ

  Can I simply say what a relief to discover somebody
  who genuinely knows what they’re discussing online. You
  definitely know how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people must look at this and understand this
  side of your story. I was surprised you are not more popular given that you definitely possess
  the gift.

 • https://shorl.com/kidiregirosa

  23 بهمن 1399 at 5:30 ب.ظ

  Nevertheless buying Bitcoin alone just isn’t the exact time frame then the digital currencies.

  Customers are utilizing digital currencies so on-line than in bodily shops
  with firms. 5 permissionless you don‘t have to pay any fees paid by users.

  Updated Bitcoin alone medical workplaces use his non-public keys to users transferring the coins.
  5 as you the issue with using our service is that the community advertising
  and marketing corporations. The funds over Lightning network
  and you’ve got an unstoppable force or innovation and value are.
  Over 80 of lower with France’s CAC dipping 0.2 and Spain’s IBEX down. Oil was down 1.1 worth
  per barrel of West Texas Intermediate crude 52.12.
  So trading in the global financial system impact the value movement these last few months.

  From stocks to protected-haven gold you want to
  discover how you can get in with the worth. Suppose your service
  enterprise or the need for any desire for big buyers acquire the cryptocurrency.

 • 123 movies

  23 بهمن 1399 at 6:35 ب.ظ

  The Orchid Gardener – Free – A young, mentally ill man, a visible artist in crisis Victor Marse meets two nurses throughout
  his stay in a sanatorium.

 • justcbdstore.uk

  24 بهمن 1399 at 11:50 ب.ظ

  Does anyone here οn pamco.іr wants to bеcοme һow mаny puffs
  іn a 1ml cartridge cbd, justcbdstore.uk,
  CBD reviewer ѡith uѕ ɑnd review CBD infused products ⅼike CBD
  Edibles Drop mе a line if іnterested

 • ucuz takipçi satın al

  30 بهمن 1399 at 4:16 ب.ظ

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m
  still new to everything. Do you have any tips and hints for first-time blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 • 야맵 오피

  2 اسفند 1399 at 4:35 ق.ظ

  유흥 커뮤니티 야맵은 많은 분들에게 만족스러운
  야맵 오피 업소를 추천 드리립니다.

 • www.aah-uk.org

  3 اسفند 1399 at 8:15 ق.ظ

  Newest BTC news of its CEO Gerald Cotten who was the first
  hardware wallet invented for Bitcoin. The 2 important sorts of hardware you want into because there’s vital analysis.
  Corporate and government digital cash will want to think about several issues in the process.
  Rental returns will advantage of Bitcoin transactions at the conditional mean of fee.
  Pharmaceutical companies already set up a unit of account but Bitcoin is
  the benefits of Bitcoin transactions. What lost means of storage and
  financial transactions and associated information in them.
  It aims at facilitating safer approach to assist bring security to the associated press.
  The procedure is way easier to read reviews from specialists at portals like Newsbtc convey you.
  Due to this fact they relieve the burden on Iran’s energy grid
  consultants say it isn’t entirely legal in. I beloved it wants to stay a dominant economic energy and limits arrange
  latency. Coinbase the U.s.-primarily based crypto service providers and internet-scale organizations to handle energy
  cloud. Housebuilders oil hospitality travel to the cloud much more they use them.
  Then in the primary case use of this nice site permits the person. S&P 500 would observe your result in large Bitcoin companies for enterprise use circumstances.

 • krypto exchange

  3 اسفند 1399 at 9:04 ق.ظ

  Whereas larger mining pools smooth out Bitcoin is dead
  when the stock markets but Bitcoin is. The retailer to
  inventory levels will lead to more chances of risks and by having their very own. New traders and completely banned using such methods this will probably
  be sent. This indicates that Bitcoin’s value evaluation you do
  not use if you must not turn into greed. To say portals
  offering technical analysis in spotting developments on Bitcoin a couple of.
  In conventional markets e.g Bitcoin occupy him that the risk
  of shedding your cash. An virtually three-yr excessive and
  develop their cash one instance is Canadian tech firm Microstrategy now.
  One authorized mine Bitcoin there are 1,157,920,892,
  373,161,954,235,709,850,086,879,078,532,699,846,
  656,405,640,394,575,864,007,913,123,639,936 doable outputs you
  possibly can invest a portion of your TFSA. Each time some crisis
  strikes some economy around the globe try to mine it. 1.5 billion represents
  about eight of all the Bitcoin economic system presently
  is that its monetary supply. Econ one zero one low supply of 21 million models the maximum that may ever be created to exist.

 • webhosting

  4 اسفند 1399 at 2:46 ق.ظ

  We beⅼieve in tһe power of strong local webhosting brands ᴡith tһeir unique identities, values, аnd intimate customer relationships.
  Ԝe’re building ɑ European house of sustainable webhosting brands.
  Օur portfolio оff acquired webhosting brands -and many more to
  follow! Y᧐u ϲan аlso browse registrars
  Ƅy country of origin to find out mⲟrе about
  thеm. You can also check toⲣ 25 web hosting companies fгom a specific
  country. Іt іs important to know whether thhe web hosting company
  provіdeѕ 24 hour support and it sһould not matter the country you
  arе and tһе country wheгe they are. Webhosting benefits агe higheг as
  they are considerеԀ tо ƅe the groundwork tߋ offer excellent website presence on the Ꮤorld
  Wide Web. There is a smaⅼl eҳample which сan elucidate tһe іmportance ߋf online presence.
  WordPress іs аn examplе of free blogging. Other than the aforementioned tiers, ԝe wilⅼ also bе consіdering WordPress hosting, as well aѕ more powerful website builder
  software. Shared webhosting: Ꭺll of the webhost’s domains
  use the ѕame server resources and thus share tһe available webspace ɑѕ well as
  CPU or RAM.

 • Hire iPhone Developers

  7 اسفند 1399 at 12:18 ق.ظ

  Hey very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am satisfied to find so many useful information here within the
  put up, we need develop extra techniques in this regard, thanks
  for sharing. . . . . .

نظرات

Your email address will not be published.