تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

آوریل 6, 201532

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

آوریل 6, 201532

AIM-1280x853.jpg

نقش مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) در چرخهٔ عمر دارایی

قبل از بحث دربارهٔ تعاملات بین مؤلفه‌های چرخهٔ عمر دارایی‌ها و یکپارچگی و اطمینان‌پذیری‌شان بهتر است چند تعریف پایه ارائه شود. در سال ۲۰۰۷، سازمان بهداشت و ایمنی انگلستان یکپارچگی دارایی را این‌گونه تعریف کرد: «توانایی دارایی‌ها در انجام مؤثر و کارامد عملکرد مورد نیازشان ضمن حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست.» مدیریت یکپارچگی دارایی نیز توسط همین سازمان اینگونه تعریف می شود: «روشی برای اطمینان از این‌که کارکنان، سیستم‌ها، فرایندها و منابع، که یکپارچگی را فراهم می‌سازند، در طول کل چرخهٔ عمر دارایی آماده، در حال استفاده و متناسب با هدف هستند.» برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) تضمین می کند که یکپارچگی مکانیکی ارزیابی شده است و در طول کل چرخهٔ عمر دارایی حفظ می‌شود.

چرخهٔ عمر دارایی شامل مؤلفه‌های زیر است: طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، اصلاحات و از رده خارج کردن. هر یک از  مؤلفه ها یکپارچگی دارایی را تضمین می‌کند و اصول یکپارچگی کنترل‌کنندهٔ طراحی و پیاده‌سازی هر مرحله است. چشم‌انداز دستیابی به یکپارچگی مؤثر دارایی از طریق شش مرحلهٔ حیاتی چرخهٔ عمر، مستلزم بکارگیری مجموعه‌ای از ابزارها است که در ادامه به اختصار معرفی می شوند.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله طراحی

مدیریت و بهینه‌سازی یکپارچگی دارایی در اولین مرحلهٔ از چرخهٔ عمر دارایی یعنی طراحی شروع می‌شود. شروع در مرحلهٔ طراحی مؤثرترین روش در بهبود یکپارچگی آتی دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های کلی در عمر مفید دارایی‌ها است. مدیریت و بهبود یکپارچگی دارایی‌ها در مرحلهٔ طراحی با استفاده از استانداردها و ارزیابی‌های کیفی، خیلی مؤثرتر و کارامدتر از انجام آن در مراحل بعدی چرخه عمر است. نمونه‌های ارزیابی‌های مرحلهٔ طراحی شامل موارد زیر می‌شود:

مطالعات انتخاب مواد با استفاده از دستورالعمل‌های طراحی، استانداردها و شیوه‌های توصیه‌شده برای ساخت.

مطالعات خواص سیالات برای کمک به انتخاب مواد.

مطالعات سایش و لرزش‌های سیستم لوله‌کشی باید برای پیکربندی فیزیکی و هندسهٔ سیستم‌های لوله‌کشی در نظر گرفته شود که می‌تواند مشکلات بالقوهٔ لرزش را کاهش دهد.

مد نظر قرار دادن سیستم مدیریت یکپارچگی تجهیزات تحت فشار.

مدیریت یکپارچگی خطوط لوله.

راهبرد مدیریت یکپارچگی زیر دریا. برنامه بازرسی و نگهداری و تعمیرات.

مدیریت یکپارچگی ناهنجاری‌ها، نواقص و تعمیرات.

ارزیابی ریسک ایمنی

مطالعات کنترل خوردگی.

کاهش ریسک و بهبود یکپارچگی دارایی در طول مرحلهٔ بهره‌برداری به شیوه‌ها و آموزش محدود می‌شود، که از پرداختن به این مسائل بالقوه در طول مرحلهٔ طراحی به جای اعمال راه‌حل‌ها و جایگزین‌های مهندسی گران‌قیمت در طول بهره‌برداری تأثیر خیلی کمتری دارد.

مد نظر قرار دادن اصول یکپارچگی در مرحلهٔ طراحی می‌تواند به کاهش یا حتی حذف مشکلات معین بازرسی و بهبود عملکرد تجهیزات کمک کند، که تأثیر مثبتی روی هزینهٔ کلی عملیات در سراسر چرخهٔ عمر دارایی خواهد داشت.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله ساخت

در مرحلهٔ ساخت، ریسک‌ها و مسائل یکپارچگی باید از طریق سیاست، دستورالعمل‌ها، استانداردها، راهبردها و مشخصات یکپارچگی مدیریت شوند. قابل ذکر است که مسائل موجود از مرحلهٔ طراحی ممکن است تأثیری منفی بر اجراپذیری مرحلهٔ ساخت داشته باشند. برای اطمینان از اینکه دارایی تولیدشده مشخصات طراحی را برآورده کرده و قابلیت اطمینان مورد انتظار را ارائه می کند، فرایندQA/QC ضروری است.

بازرسی مناسب تجهیزات به‌عنوان بخشی از راه‌اندازی در این مرحله حیاتی است، زیرا پایبندی به دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط را تضمین می‌کند و همچنین اطمینان حاصل می‌کند که تجهیزات برای خدمات عملیاتی تناسب دارند. این بازرسی‌ها باید تأیید کنند که همهٔ داده‌های عملیاتی لازم جمع‌آوری شده‌اند و سیستم عملیات از روز اول مد نظر قرار گرفته است.

ابزارهای مدیریت یکپارچگی در مرحله بهره برداری

هدف مرحله بهره برداری حصول اطمینان از این است که دارایی مورد نظر، با وجود محدودیت‌های طراحی، به‌طور مؤثر و ایمن عمل می‌کند. همان‌طور که در بخش مرحلهٔ طراحی توضیح داده شد، تلاش برای بهبود یکپارچگی تجهیزات در مرحلهٔ عملیات (بهره‌برداری) اغلب محدود است، که باعث تأثیرگذاری کمتر این فرایند می‌شود. ایجاد نوعی سیستم پشتیبانی عملیاتی، مثل شیوه‌های عملیاتی تحت کنترل محدودیت‌های طراحی، منجر به بهبود در فرهنگ ایمنی و فرایند عملیاتی می‌شود که سازمان را قادر به تصمیم‌گیری‌های بهتر می‌کند. این‌گونه به‌طور مستقیم بر یکپارچگی و اطمینان‌پذیری دارایی‌های عملیاتی تأثیر گذاشته می‌شود.

ابزارهای نگهداشت، بازرسی و ممیزی

برای تضمین سلامت، ایمنی و حفظ محیط زیست، یکپارچگی تجهیزات کارخانه باید حفظ شود. بنابراین، سازمان ها باید نوعی سیستم مدیریت نگهداشت ایجاد کنند که یک نظام بازرسی و نگهداری و تعمیرات مؤثر ارائه می‌کند. بدین ترتیب، از طریق این نظام درکی بهتر از شرایط دارایی فراهم می‌شود، قابلیت اطمینان دارایی بهبود می‌یابد، مکانیزم‌های خرابی شناسایی می‌شود و نواحی مورد نظر برای تعمیر مشخص می‌گردد. هدف این برنامه‌ها باید بهبود یکپارچگی و قابلیت اطمینان دارایی‌ها و تضمین تطابق با ایمنی فرایند و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست باشد.

ممیزی‌های دوره‌ای موانع محافظتی مهمی هستند، چرا که عملکرد سیستم مدیریت یکپارچگی به‌کاررفته در مقابل ویژگی‌های تعیین‌شده را تأیید و ارزیابی می‌کنند. ممیزی مؤثر جنبه‌های زیادی شامل موارد زیر را پوشش می‌دهد:

تضمین انسجام پیاده‌سازی فرایند و شیوه‌ها.

بررسی شایستگی کارکنان.

تعریف هر نوع عدم تطابق با سیستم.

ارائهٔ ابزاری برای بهبود پیوسته، که برای بهبود تأثیرگذاری و کارامدی برنامهٔ مدیریت یکپارچگی دارایی ضروری است.

ابزار مدیریت تغییر (MOC)

اصلاحات و تغییرات در دارایی‌ها اتفاقاتی معمول در چرخهٔ عمر دارایی‌ها محسوب می‌شوند. مؤسسهٔ انرژی بریتانیا (۲۰۱۵) توضیح می‌دهد که ایجاد تغییر و عدم مدیریت مناسب آن تغییر می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر سایر حوزه‌های عملیاتی داشته باشد که ریسک‌های جدید یا ناشناخته‌ای را بر دارایی ها تحمیل کرده و باعث افزایش مشکلات یکپارچگی می‌شود. بنابراین، همهٔ تغییرات باید از طریق فرایند قدرتمند MOC شناسایی، ارزیابی و مدیریت شوند. نمونه‌هایی از تغییراتی که سیستم MOC قادر به مدیریت آنها است عبارتند از: تغییرات تجهیزات، تغییرات عملیات و رویه های عملیاتی، تغییرات مواد و محصولات، تغییرات کارکنان و مهارت ها، تغییرات سازمان و ساختار مدیریت، تغییرات نرم افزاری، طراحی ها و مشخصات، تغییرات کدها و استانداردها، و تغییرات برنامه های بازرسی و نگهداشت. در بخش دوم نمونه ای از تاثیر فقدان ابزارهای فوق بر یکپارچگی یک تجهیز واقعی ارائه خواهد شد.


32 comments

 • Tisha

  اکتبر 20, 2020 at 11:00 ب.ظ

  I think this is one of the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on few
  general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers Photo SEXY (Tisha)

 • rwbuck.net

  اکتبر 21, 2020 at 12:49 ق.ظ

  Hello! I realize this is kind of off-topic however I had to
  ask. Does operating a well-established website such as yours
  take a massive amount work? I am brand new to writing a
  blog however I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience
  and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers.

  Thankyou! Naked Girls (rwbuck.net)

 • Steven

  اکتبر 21, 2020 at 2:52 ق.ظ

  It is in reality a nice and helpful piece of information. I am happy that you
  just shared this useful info with us. Please stay us up to date like
  this. Thanks for sharing. Fucking Hot Videos (Steven)

 • http://www.martyhopp.com/

  اکتبر 21, 2020 at 5:22 ق.ظ

  Have you ever considered creating an ebook or guest
  authoring on other blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail. Porn Girls (http://www.martyhopp.com/)

 • Desiree

  اکتبر 21, 2020 at 8:18 ق.ظ

  I just could not go away your site before suggesting
  that I actually loved the usual info an individual provide on your guests?
  Is going to be again ceaselessly in order to check up on new posts Free Sex Pics (Desiree)

 • Hayley

  اکتبر 21, 2020 at 10:29 ب.ظ

  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot! Hot Videos (Hayley)

 • купить переходы ссылки

  اکتبر 22, 2020 at 12:13 ق.ظ

  Greetings! Very useful advice in this particular post!
  It’s the little changes that produce the most important changes.
  Many thanks for sharing!

 • ghicitoare despre emotii

  اکتبر 22, 2020 at 2:24 ق.ظ

  I am curious to find out what blog system you happen to be working with?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any recommendations?

 • Pasquale

  نوامبر 8, 2020 at 7:31 ق.ظ

  I constantly emailed this weblog post page to all my contacts, for the reason that if like to read it
  then my links will too. 5 [Pasquale]

 • web site

  نوامبر 11, 2020 at 12:59 ق.ظ

  This article offers clear idea designed forr thhe new viewers oof blogging, that truly how to do blogging and site-building.

  web site

 • سعر الذهب في السعودية عيار 21

  نوامبر 13, 2020 at 5:41 ق.ظ

  I think that what you published was very reasonable.
  However, what about this? suppose you added a little information? I ain’t saying your information isn’t solid.,
  but suppose you added a post title to maybe grab people’s attention? I mean مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM) |
  پمکو is kinda vanilla. You might peek at Yahoo’s front
  page and see how they create post headlines to get people to open the
  links. You might add a related video or a related picture or two to grab people excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting. https://wiki.openn.eu/index.php?title=User:Goldprices024

 • Jayson

  نوامبر 13, 2020 at 11:33 ق.ظ

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker
  who has been conducting a little homework on this.
  And he in fact bought me dinner because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!

  But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your blog. http://ks.jiali.tw/userinfo.php?uid=4390023

 • digital yuan

  نوامبر 14, 2020 at 12:11 ق.ظ

  Until such tіme, the digital yuan can stiⅼl capitalize
  on the massive amount of trade occurring as рart ᧐f tһe Belt and Road Initiative (BRI), including yuan-denominated debt issued іn support οf BRI activity.

  Bᥙt a foreign payment leg іs stilⅼ required, еven if the amount is less.
  Even sо, giѵen tthe relationship between tһese e-payment platforms ɑnd leading e-commerce and social media
  companies, іt is expected that user stickiness ԝill һelp
  tһese platforms maintain tһeir distinct advantage oᴠer commercial banks in thе field of rettail
  electronic payment. Ⅿuch гemains unclear ɑbout thе threat tһat the digital
  yuan ᴡill pose tо tһe existing businesses, including
  tһe extent tߋ ԝhich thе public wiⅼl be ѡilling or required to
  taҝe it up. One key reason why Cold Wаr analogies arе misguided is that unlike tһe post-Ԝorld
  Ꮤar II period, tһere remains а profound imbalance ⲟf power between the two currencies.
  That’s a concern on thе minds of many central banks aroսnd the
  world also grappling ᴡith the impact οf digital payments ɑnd currencies.
  QR codes ɑгe now ubiquitous in the Chinese payments landscape bᥙt they were ɑ new feature introduced іn 2015, as describеd in tһіs excerpt from Seɑn Duffy.

 • I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly
  the same nearly very often inside case you shield this increase.

نظرات

Your email address will not be published.