تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

EXAKT

EXAKTنرم افزارEXAKT پیچیده ترین نرم افزار از نظر مدل های تحلیلی است که ابزار پشتیبانی تصمیم گیری برای پیش بینی قابلیت اطمینان و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات اقتضائی می باشد. این نرم افزار می تواند برای پیش بینی شکست تجهیزات و تخمین باقی مانده عمر مفید آنها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تعریف فعالیت های نت بصورت ترکیبی از تعویض پیشگیرانه و به کارگیری تا زمان خرابی به منظور بهینه سازی هزینه ها از دیگر توانایی های این نرم افزار است. ضمناً بهینه سازی قابلیت اطمینان و دستیابی به بالانس ریسک / هزینه / قابلیت اطمینان از جمله توانایی های اين نرم افزار محسوب می­شود که حاصل سالها تجربه پروژه های بهینه سازی در صنایع بزرگ و حساس دنیا است.