نرم افزار EXAKT

نرم افزار EXAKT

نرم افزار EXAKT پیچیده‌ترین نرم افزار از نظر مدل‌های تحلیلی است که ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری برای پیش‌بینی قابلیت اطمینان و بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات اقتضائی می‌باشد. این نرم افزار می‌تواند برای پیش‌بینی شکست تجهیزات و تخمین باقی مانده عمر مفید آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تعریف فعالیت‌های نت بصورت ترکیبی از تعویض پیشگیرانه و به کارگیری تا زمان خرابی به منظور بهینه‌سازی هزینه‌ها از دیگر توانایی‌های این نرم افزار است. ضمناً بهینه‌سازی قابلیت اطمینان و دستیابی به بالانس ریسک/هزینه/ قابلیت اطمینان از جمله توانایی‌های اين نرم افزار محسوب می­‌شود که حاصل سال‌ها تجربه پروژه‌های بهینه سازی در صنایع بزرگ و حساس دنیا است. مشاوران شرکت بین المللی پمکو به شما را در پیاده سازی این نرم افزار یاری می‌رسانند.