تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات

دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیراتبر اساس گزارش های جهانی  تنها در صنایع تولیدی هزینه تولید از دست رفته به دلیل توقف های برنامه ریزی نشده بیش از 50 میلیارد دلار در سال بوده است. داده های شرکت های کلاس جهانی نشان می دهد که پس از پیاده سازی موفق سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات، شاخص OEE  در این شرکت ها به حدود  90% افزایش پیدا کرده و کاهش 11 درصدی هزینه های نگهداری و تعمیرات را در هر سال تجربه کرده اند. اما چطور این شرکت ها به موفقیت دست پیدا می کنند؟ با شرکت در دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات که به دو صورت مقدماتی و پیشرفته برگزار می شود به راز موفقیت این شرکت ها دست یابید!


اهداف دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتی و پیشرفته

درک اصول و مبانی نگهداری‌ و تعمیرات و آشنایی با رویکردهای مورد استفاده در بهترین‌های کلاس جهانی


مخاطبان این دوره چه اشخاصی هستند؟

  • مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها و بنگاه های صنعتی
  • مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات
  • کارشناسان و مسئولان برنامه‌ریزی تعمیرات
  • روسای کارخانجات تولیدی و صنعتی
  • مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل، ساختمان و ارگان‌های نظامی
  • مدیران و کارشناسان واحد‌های پشتیبانی و تدارکات و خرید
  • مدیران و کارشناسان واحدهای ایمنی و محیط زیست

محتوای دوره مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتی:

آشنایی با اصول و ضروریات نگهداری‌ و تعمیرات؛

تغییر انتظارات از نگهداری‌ و تعمیرات؛

معرفی هرم تعالی آپتایم (جان کمبل) با نگاه بر ضروریات؛

آشنایی با موضوع مراقبت‌های پایه؛

بررسی کامل الگوهای خرابی؛

تاکتیک‌های نگهداری‌وتعمیرات پیش‌کنشی، شامل:

 • نگهداری‌ و تعمیرات پیشگیرانه، و
 • نگهداری‌ و تعمیرات پیش‌بینانه.

آشنایی با سایر تاکتیک‌های معمول در نگهداری‌ و تعمیرات، شامل:

 • بازبینی کارکردی، و
 • کارکرد تا خرابی.

آشنایی با مدیریت فعالیت‌ های نگهداری‌ و تعمیرات؛

چرخۀ مدیریت فعالیت‌ها؛

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی و گردش، از درخواست کار تا دستور کار؛

آشنایی با برنامۀ کار استاندارد در مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتی و پیشرفته

آشنایی با رویکرد چرخۀ عمر، مدیریت مواد و قطعات یدکی، مدیریت شاخص‌های ارزیابی عملکرد.


محتوای دوره مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته:

مروری بر ضروریات و تعالی در نگهداری‌ و تعمیرات؛

تغییر انتظارات از مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتی و پیشرفته ؛

معرفی هرم تعالی آپتایم (جان کمبل)، ضروریات نگهداری‌ و تعمیرات و مسیر تعالی؛

مروری بر الگوهای خرابی؛

آشنایی با روش‌های آنالیز ساختاریافته:

 • RCM، MTA، CPR و جایگاهشان در چرخۀ مدیریت نگهداری‌ و تعمیرات؛
 • آنالیز علل ریشه‌ای (RCA)؛

مروری بر چرخۀ مدیریت فعالیت‌های نگهداری‌ و تعمیرات؛

مروری بر شاخص‌های کلیدی و مؤثر عملکرد در مدیریت دستور کار؛

کاربرد و محاسبات مربوط به شاخص‌های نگهداشت‌پذیری، قابلیت‌اطمینان، دسترس‌پذیری و OEE و آشنایی با برخی شاخص‌های کاربردی دیگر؛

اصول 5S و ارتباط آن با مفاهیم بهبود مستمر؛ و

آشنایی با نگهداری‌ و تعمیرات مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Maintenance).


  • مشخصات دوره

   تاریخ

   طول دوره

   ظرفیت

   مدت زمان

   2 روز

   10 نفر

   16 ساعت


** این دوره به صورت درون سازمانی نیز برگزار میگردد**

برای اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام، با  کارشناسان ما تماس بگیرید.