تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

SMS

SMSاین نرم افزار ابزاری جهت کمک به تصمیم گیری در رابطه با میزان موجودی قطعات کم مصرف با قیمت بالاو حساسیت بسیار زیاد است. با استفاده از این نرم افزار می‌توان میزان سطح موجودی قطعات تعمیرپذیر و خریدهای جدید را بر اساس میزان سطح دسترسی درخواستی، هزینه و حساسیت قطعه پیش بینی کرد. تلفیق میزان سطح موجودی قطعات و هزینه تعمیرات آنها بر اساس ریسک و هزینه و همچنين تعیین میزان سفارش قطعات در شرایط خرید اضطراری، از دیگر قابلیت های این نرم افزار است.

دستاوردهای استفاده از این نرم افزار شامل موارد زیر است:

  • بهبود تصمیم گیری و کاهش هزینه قطعات یدکی
  • ادغام محاسبات ریسک و هزینه
  • پیش بینی زمان تعویض برای قطعات یدکی فعلی
  • تعیین سطوح موجودی قطعات یدکی مورد نیاز برای برآورده کردن سناریو های مختلف تعویض و درصدقابلیت اطمینان موردنیاز
  • تطبیق فواصل شکست متغیر،زمان متغیر و زمان تعمیرمتغیر
  • ارائه محاسبات هزینه برای قطعات یدکی تعمیرپذير و غیر تعمیرپذير
  • مکمل سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
  • قابلیت اینپورت راحت و آسان از excel
  • خواندن آسان خروجی گرافیکی نتایج در یک نگاه