نرم افزار SMS

نرم افزار SMS

نرم افزار SMS ابزاری جهت کمک به تصمیم گیری در رابطه با میزان موجودی قطعات کم مصرف با قیمت بالا و حساسیت بسیار زیاد است. با استفاده از این نرم افزار می‌توان میزان سطح موجودی قطعات تعمیرپذیر و خریدهای جدید را بر اساس میزان سطح دسترسی درخواستی، هزینه و حساسیت قطعه پیش بینی کرد. تلفیق میزان سطح موجودی قطعات و هزینه تعمیرات آن‌ها بر اساس ریسک و هزینه و همچنين تعیین میزان سفارش قطعات در شرایط خرید اضطراری، از دیگر قابلیت‌های این نرم افزار است. مشاوران شرکت بین المللی پمکو می‌توانند شما را در پیاده سازی این نرم افزار در سازمانتان یاری رسانند.


دستاوردهای استفاده از نرم افزار SMS

  • مدیریت قطعات یدکی، بهبود تصمیم گیری و کاهش هزینه قطعات یدکی
  • ادغام محاسبات ریسک و هزینه
  • پیش بینی زمان تعویض برای قطعات یدکی فعلی
  • تعیین سطوح موجودی قطعات یدکی مورد نیاز برای برآورده کردن سناریوهای مختلف تعویض و درصد قابلیت اطمینان موردنیاز
  • تطبیق فواصل شکست متغیر، زمان متغیر و زمان تعمیر متغیر
  • ارائه محاسبات هزینه برای قطعات یدکی تعمیرپذير و غیر تعمیرپذير
  • مکمل سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
  • قابلیت اینپورت راحت و آسان از excel
  • خواندن آسان خروجی گرافیکی نتایج در یک نگاه