نرم افزار CMMS

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟

ورود فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف کسب و کار، همواره علی‌رغم چالش‌های اولیه، فضای گسترده‌ای را نیز در مقابل چشمان ذینفعان سازمان می‌گشاید.

عرصه نگهداری و تعمیرات (نت) از حرکت سریع به سمت تکنولوژی اطلاعات مثل تمام عرصه‌های کسب و کار استقبال می‌کند. سیستم‌های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات (CMMS) با به کارگیری فناوری اطلاعات به دنبال ایجاد بهره‌وری و دست‌یابی به منافع بیشتر در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان هستند.

نرم افزار CMMS به عنوان نگهدارنده شریان اصلی حیات بخش نگهداری و تعمیرات، یعنی داده‌ها و اطلاعات مرتبط، اهمیت دو‌چندانی در فرایند‌ها و سیستم‌های نگهداری و تعمیرات از جمله نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) خواهد یافت و شاخص‌های کلیدی نگهداری و تعیرات (KPI) نیز مؤثر خواهد بود. یکپارچه‌سازی کل فرایند برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با سایر جریان‌های اطلاعاتی درون سازمان از طریق یک نرم‌افزار جامع و غیر‌جزیره‌ای نیز از دیگر ضروریات نت در دنیای امروز است.

امروزه ضرورت و فواید سیستم‌های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) براي مدیران صنایع امری آشکار است. تسریع و تسهیل امور نت با بیشترین بهره‌وری و دقت به همراه ذخیره و ثبت اطلاعات و داده‌‌های دارایی‌های فیزیکی به منظور تحلیل‌های آتی یکی از نتایج مستقیم بهره‌گیری از این سیستم‌ها است.

با وجود اينكه CMMS در بسیاری از سازمان‌ها وجود دارد، اما گاهاً کمترین بازدهی را نیز از خود نشان می‌دهد. یک CMMS متناسب با نیازهاي سازمان شما باید بتواند به طور مؤثری مشکلات بخش نت را کاهش و اثر بخشی آن‌ها را افزایش دهد.گروه مشاوران و متخصصان پمکو ابتدا نیازهای واقعی بخش مدیریت دارایی‌ های فیزیکی سازمان شما را با انجام ارزیابی تدوین می‌نمایند و سپس بر اساس آن به شما در انتخاب CMMS متناسب با نیاز‌های سازمان شما کمک خواهد کرد. این ابتدای مسیر است چرا که انتخاب نرم‌افزار متناسب، با توجه به ماهیت و نیاز سازمان اگرچه امریست کلیدی، اما کافی نیست. براي موفقيت در پروژه پیاده‌سازی CMMS مي­‌بايست پیش از آغاز پروژه، بستر اطلاعاتی و اجرایی آن محیا شود همچنین وحدت و ثبات کافی در رویه‌ها حاصل شود که در این راه نیز مشاوران پمکو به دلیل شناخت جامع دو سویه از نیازهای آتی نرم‌افزار و نیاز‌های فعلی سازمان، برای پر کردن شکاف موجود برنامه‌ریزی خود را ارائه می‌دهند.

متخصصان پمکو در کنار سازمان شما بر تمام مراحل اجرایی و بهینه‌سازی نرم‌افزار نظارت خواهند داشت و بعد از اجرای نرم‌افزار، فرایند‌های انتقال اطلاعات، اصلاحات احتمالی و استقرار نهایی را تسهیل می‌نمایند. استقرار یک CMMS استاندارد و متناسب می‌تواند علاوه بر مزایای گفته شده، کمک بزرگی به اجرای پروژه‌های سیستماتیک نگهداری و تعمیرات از جمله RCM ، TPM و بازرسی‌ها باشد.


اگر به دنبال ایجاد بهره‌وری در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان خود هستید و اگر سیستم‌هاي عملیاتی شما در بخش نگهداری و تعمیرات تناسبی با نرم‌افزار شما ندارد، پمکو با تکیه بر سال‌ها تجربه بین‌المللی در صنایع مختلف، بهترین تضمین برای دست‌یابی به بهبود و پیشرفت در مسیر موفقیت نگهداری و تعمیرات و کسب و کار شما خواهد بود. برای اطلاعات کامل در رابطه با نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات کلیک کنید.


مطالب مرتبط

نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
دوره آموزشی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
دوره آموزشی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
سیستم های مدیریت و پشتیبانی
سیستم های مدیریت و پشتیبانی
پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات