بایگانی Portfolio - پمکو

مهلت ثبت نام در هفتمین جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی: 18 شهریور 1401. جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی با ریاست آقای دکتر علینقی مشایخی (چهره ماندگار ایران در مدیریت) و نظارت علمی آقای دکتر علی زواشکیانی (مدیر مرکز مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه تورنتو) و همچنین با دارا بودن مجوز سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت هرساله برگزار می‌شود.
1-7.jpg

مهلت ثبت نام در هفتمین جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی: 18 شهریور 1401. جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی با ریاست آقای دکتر علینقی مشایخی (چهره ماندگار ایران در مدیریت) و نظارت علمی آقای دکتر علی زواشکیانی (مدیر مرکز مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه تورنتو) و همچنین با دارا بودن مجوز سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت هرساله برگزار می‌شود.


1-5.jpg

دوره اول تربیت مشاور مدیریت دارایی‌های فیزیکی توسط مدرسه کسب‌وکار تکاپو با همکاری شرکت پمکو، مرکز مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه تورنتو کانادا، اتاق بازرگانی، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی برگزار شد.