بایگانی Portfolio - پمکو

وبینار پایش وضعیت ساختاریافته 22 خرداد 1401به صورت رایگان و با مشارکت شرکت پمکو، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، مدرسه کسب و کار تکاپو و جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی برگزار خواهد شد.
9vbv9.jpg

یکی از اهداف اصلی شرکت مادر تخصصی توانیر، به ویژه معاونت هماهنگی توزیع این سازمان در سال جاری ایجاد تحول در ساختار نگهداری و تعمیرات و زمینه سازی توسعه مدیریت دارایی­ های فیزیکی در شرکت­ های توزیع برق بوده است. پیرو همین برنامه، اولین ویرایش نظام نامه مدیریت دارایی­ های فیزیکی شرکت های توزیع نیروی برق با همکاری شرکت بین المللی پمکو ابلاغ گردید.