همایش مدیریت دارایی‌ های فیزیکی

جامع ترین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دارایی ‌های فیزیکی

(مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)

تاریخ برگزاری: 28 و 29 خرداد 1402 - مجازی

  پس از دو سال برگزاری همایش به‌صورت مجازی و آنلاین، امسال نیز خرسندیم که هفدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. در طی این مدت ابعاد جدیدی از جریان‌های دانشی و تکنولوژی نیز در جهان و ایران آشکار شده است. انقلاب صنعتی چهارم به‌صورت نمایی در حال گسترش است، ابزارهای قابلیت اطمینان و مدل‌های مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌روز شده‌اند، نرم‌افزارهای یکپارچه و خبره در مدیریت دارایی‌های فیزیکی توسعه پیدا کرده‌اند و سازمان‌های دارایی‌محور ایرانی بیش‌ازپیش مهیای ورود به این عرصه شده‌اند. در هفدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی اهداف تازه‌ای در کنار مأموریت اصلی آن تعریف کرده‌ایم. ما به این باور رسیده‌ایم که خبرگان مدیریت دارایی‌های فیزیکی اکنون به‌دنبال محتوای تازه در مدیریت دارایی‌ها هستند و بر همین اساس در این همایش کارگاه‌هایی برنامه‌ریزی شده‌اند که تا پیش از این سابقۀ برگزاری نداشته است. همچنین مأموریت اصلی همایش نیز همچنان به قوت خود باقی است: همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی با هدف اصلی توانمندسازی منابع انسانی برای به‌کارگیری منابع فیزیکی برگزار می‌شود. انسان کلید توسعۀ پایدار در تمام انقلاب‌های صنعتی و دوران‌های پیشرفت است. مدیریت دارایی‌های فیزیکی در همۀ مدل‌های اصلی خود به این حقیقت پرداخته است و به آن توجه می‌کند؛ تا جایی که مدل‌های تعالی و استانداردها بارها به رهبری و مدیریت منابع انسانی اشاره می‌کنند. به همین دلیل است که همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی فرصتی برای تعالی منابع انسانی فراهم می‌کند و 17 سال تداوم در این راه نشان از تعهد همایش به هدف اصلی خود دارد. امسال نیز از تمامی دلسوزان و خبرگان دعوت می‌کنیم با حضور در این همایش و اشتراک دانش و تجربۀ خود زمینۀ پیشرفت و رونق اقتصادی کشور را فراهم سازند.

جامع ترین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دارایی ‌های فیزیکی

(مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)

تاریخ برگزاری: 28 و 29 خرداد 1402 – مجازی

 

پس از دو سال برگزاری همایش به‌صورت مجازی و آنلاین، امسال نیز خرسندیم که هفدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. در طی این مدت ابعاد جدیدی از جریان‌های دانشی و تکنولوژی نیز در جهان و ایران آشکار شده است. انقلاب صنعتی چهارم به‌صورت نمایی در حال گسترش است، ابزارهای قابلیت اطمینان و مدل‌های مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌روز شده‌اند، نرم‌افزارهای یکپارچه و خبره در مدیریت دارایی‌های فیزیکی توسعه پیدا کرده‌اند و سازمان‌های دارایی‌محور ایرانی بیش‌ازپیش مهیای ورود به این عرصه شده‌اند.

در هفدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی اهداف تازه‌ای در کنار مأموریت اصلی آن تعریف کرده‌ایم. ما به این باور رسیده‌ایم که خبرگان مدیریت دارایی‌های فیزیکی اکنون به‌دنبال محتوای تازه در مدیریت دارایی‌ها هستند و بر همین اساس در این همایش کارگاه‌هایی برنامه‌ریزی شده‌اند که تا پیش از این سابقۀ برگزاری نداشته است. همچنین مأموریت اصلی همایش نیز همچنان به قوت خود باقی است: همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی با هدف اصلی توانمندسازی منابع انسانی برای به‌کارگیری منابع فیزیکی برگزار می‌شود.

انسان کلید توسعۀ پایدار در تمام انقلاب‌های صنعتی و دوران‌های پیشرفت است. مدیریت دارایی‌های فیزیکی در همۀ مدل‌های اصلی خود به این حقیقت پرداخته است و به آن توجه می‌کند؛ تا جایی که مدل‌های تعالی و استانداردها بارها به رهبری و مدیریت منابع انسانی اشاره می‌کنند. به همین دلیل است که همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی فرصتی برای تعالی منابع انسانی فراهم می‌کند و 17 سال تداوم در این راه نشان از تعهد همایش به هدف اصلی خود دارد.

امسال نیز از تمامی دلسوزان و خبرگان دعوت می‌کنیم با حضور در این همایش و اشتراک دانش و تجربۀ خود زمینۀ پیشرفت و رونق اقتصادی کشور را فراهم سازند.

28,000,000 

تعداد کاربران:

توضیحات محصول

هزینه ثبت نام هر نفر از طریق نامه رسمی و پرداخت بعد از همایش 28/000/000 ریال

هزینه ثبت نام هر نفر از طریق سایت و پرداخت قبل از خرداد 1402 16/000/000 ریال

هزینه ثبت نام هر نفر از طریق سایت و پرداخت در خرداد 1402 17/500/000 ریال

* ثبت نام‌های بالای 5 نفر شامل 10٪ تخفیف خواهد شد

* ثبت نام‌های بالای 20 نفر شامل 20٪ تخفیف خواهد شد

* ثبت نام‌های بالای 50 نفر : لطفا تماس بگیرید (شامل مزایای حامیان مالی همایش می‌شود)

 

 

    Quantity based pricing table

    Min Max Unit Price
    5 19 25,200,000 
    20 And more. 22,400,000