کنفرانس مدیریت دارایی‌ های فیزیکی (مجازی)

جامع ترین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دارایی ‌های فیزیکی

(مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)

تاریخ برگزاری: 18 و 19 اسفند 99

با توجه به شرایطی که امروزه بر جهان حاکم است، قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های تجهیزمحور و مجتمع‌های صنعتی در راستای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری عملیاتی، رعایت سختگیرانۀ پروتکل‌های بهداشتی و دورکاری و حفظ فاصلۀ اجتماعی گام بر می‌دارند. همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی نیز برای پانزدهمین سال پیاپی، اما به شکلی جدید، به صورت مجازی فضایی فراهم می‌کند تا مدیران و خبرگان این حوزه از سراسر جهان کنار هم جمع شوند و با جدیدترین راهکارها و ایده‌ها برای ارتقای مدیریت تجهیزاتشان آشنا شوند. شما هم به جمع هزاران مدیر ارشد سازمان‌های بزرگ ایرانی بپیوندید که در اسفند ماه 1399 برای آشنایی با آخرین پیشرفت‌ها گرد هم جمع خواهند شد.

جامع ترین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دارایی ‌های فیزیکی

(مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)

تاریخ برگزاری: 18 و 19 اسفند 99

با توجه به شرایطی که امروزه بر جهان حاکم است، قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های تجهیزمحور و مجتمع‌های صنعتی در راستای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری عملیاتی، رعایت سختگیرانۀ پروتکل‌های بهداشتی و دورکاری و حفظ فاصلۀ اجتماعی گام بر می‌دارند. همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی نیز برای پانزدهمین سال پیاپی، اما به شکلی جدید، به صورت مجازی فضایی فراهم می‌کند تا مدیران و خبرگان این حوزه از سراسر جهان کنار هم جمع شوند و با جدیدترین راهکارها و ایده‌ها برای ارتقای مدیریت تجهیزاتشان آشنا شوند. شما هم به جمع هزاران مدیر ارشد سازمان‌های بزرگ ایرانی بپیوندید که در اسفند ماه 1399 برای آشنایی با آخرین پیشرفت‌ها گرد هم جمع خواهند شد.

9,800,000 

تعداد کاربران:

توضیحات محصول

هزینه شرکت در دوره تا پانزدهم بهمن ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال و بعد از این تاریخ ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

* ثبت نام های بالای ۴ نفر شامل ۱۰٪ تخفیف خواهد شد

    Quantity based pricing table

    MinMaxUnit Price
    4And more.8,820,000