بایگانی‌های انقلاب صنعتی چهارم - پمکو

12-EDIT-FINAL.jpg
نوامبر 15, 1399

در آینده، میزان بهره مندی از فناوری های انقلاب صنعتی چهارم یکی از شاخص های توسعه اقتصادی خواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع، رویکردی که توسط رهبران کسب و کارها اتخاذ می شود، باید بتواند پاسخگوی نیازهای امروز و فردای کشورها باشد...

Unvvvtitled-1.jpg
سپتامبر 16, 13990

انقلاب صنعتی چهارم Industry 4.0، تغییراتی بنیادین است که تحولاتی گسترده در نحوه زندگی و کارکردن ما بر روی زمین ایجاد خواهد کرد. انقلاب صنعتی چهارم جهان دیجیتال، جهان فیزیکی و جهان زیست شناختی ما را یکی می‌کند. اینک که جهان با کووید 19 در حال مبارزه است، فرصت مناسبی برای پذیرش این انقلاب در تمام جنبه‌های زندگی و اقتصادی است.

industry4vvv.0-1-1.jpg
فوریه 6, 13990

«انقلاب صنعتی چهارم» اصطلاحی است که این روزها زیاد به آن مواجه می‌شویم. اما منظور از انقلاب صنعتی چهارم چیست و قرار است چه تغییراتی در زندگی ما ایجاد کند؟ کلاس شواب، بنیان‌گذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، که نخستین بار مفهوم «انقلاب صنعتی چهارم» را معرفی کرد، در نوشتار زیر دربارۀ این انقلاب توضیح می‌دهد.

Lvvveadership-industry4.0.jpg
فوریه 3, 13990

فناوری‌های دیجیتال و پیشرفت‌های کنونی، انقلابی را در صنعت رقم زده‌اند که مستلزم اعمال تغییراتی در شیوۀ رهبری شده است. در مقالۀ پیش رو که مدرسۀ کسب‌وکار سعید (Said Business School) وابسته به دانشگاه آکسفورد منتشر کرده است – جان استکوس (Jon Stokes) و سو داپسن (Sue Dopson) – دو استاد این مدرسه، این تغییرات در رهبری را تحت نام «نسل چهارم رهبری» توضیح می‌دهند و می‌گویند که هدف از اصلاح سبک رهبری، افزایش اثر‌بخشی رهبران در محیط حاصل از انقلاب صنعتی چهارم است.

industryvv-4.0.jpg
دسامبر 28, 13980

از زمان آغاز انقلاب صنعتی، پیشرفت‌های فناورانه به‌طرز چشم‌گیری در صنایع در حال افزایش بوده‌اند. استفاده از ماشین‌های بخار در قرن نوزدهم، استفاده از انرژی الکتریسیته برای سرعت‌بخشیدن به تولید انبوه از اوایل قرن بیستم و ظهور اتوماسیون از سال 1970 به بعد همه نقاط عطفی در انقلاب‌های صنعتی جوامع بوده‌اند.

682.jpg
دسامبر 21, 13980

امروزه با توجه به تنوع انتظارات از شبکه‌های توزیع نیروی برق، نیاز به تحول در نحوه مدیریت، راهبری و کنترل آن‌ها احساس می‌شود. هوشمندسازی کمک می‌کند تا گام برداشتن در راستای این تحول در مسیری درست و با کاهش ریسک‌‌‌ها تا حد ممکن انجام شود. نخستین گام در راستای هوشمندسازی، تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق است. مدل بلوغ شبکه هوشمند (SGMM) که با همکاری شرکت IBM، موسسه APQC و چند شرکت ارائه دهنده خدمات انرژی الکتریکی از کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده است، مسیر تدوین نقشه راه و سطح بلوغ سازمان در این مسیر را با نگاهی جامع به حوزه مختلف تاثیرگذار و تاثیرپذیر روشن می‌کند.