بسته نرم افزاری Effectus Professional


بسته نرم افزاری Effectus Professional
بسته نرم افزاری Effectus Professional برای شرکت‌های کوچک و متوسطی طراحی شده که می‌خواهند در دنیای دیجیتال از امکانات بیشتری برای مدیریت نگهداری و تعمیرات و تجهیزات صنعتی‌شان استفاده نمایند. این بسته نسبت به بسته نرم افزاری Effectus Essentials (که برای سه کاربر بصورت رایگان عرضه می‌شود) از امکانات بیشتری برخوردار است و کاربران حرفه‌ای می‌توانند با امکانات کاربردی کنترل کاملی بر فرایندهای نگهداری و تعمیراتشان داشته باشند.

در این بسته امکانات کلیدی مانند فرایند نت پیشگیرانه PM، استفاده از بارکد QR، و همچنین امکان آپلود فایل در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و نقطه شروع بسیار مناسبی برای کاربری حرفه‌ای و در کنترل گرفتن نگهداری و تعمیرات تجهیزات می‌باشد.


توضيحات محصول

  • تعداد نامحدود دستور کار
  • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM
  • فرایندهای کار اختصاصی (تماس بگیرید)
  • آپلود فایل (هر کاربر 10 گیگ)
  • تجهیزات نامحدود
  • رابطه سلسله مراتبی بین تجهیزات
  • لوکیشن‌های نامحدود (شامل رابطه سلسله مراتبی)
  • بارکد دسترسی سریع QR-Code
  • آموزش نصف روزه (تماس بگیرید)

مطالب مرتبط


ماژول هزینه‏ یابی چرخه عمر در نرم افزار Effectus
ماژول هزینه‏ یابی چرخه عمر در نرم افزار Effectus
ماژول مدیریت کار نگهداشت در نرم افزار Effectus
ماژول مدیریت کار نگهداشت در نرم افزار Effectus
Effectus APM Suite نرم افزار
Effectus APM Suite نرم افزار
ماژول مدیریت اطلاعات تجهیزات در نرم افزار Effectus
ماژول مدیریت اطلاعات تجهیزات در نرم افزار Effectus