سیستم های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیرات

سپتامبر 30, 13980
ms-1280x853-1.jpg


انواع سیستم های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیراتانواع سیستم های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیرات

سیستم های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیرات ، CMMS (Computerizedmaintenance management system) و EAM (Enterprise asset management)، ابزارهایی برای سرعت بخشیدن به فرایندها و مدیریت موثر فعالیت های نگهداری و تعمیرات هستند. امروزه، بیش از 95 درصد از سازمان ها برای پشتیبانی از مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان خود از انواع این ابزارها استفاده می کنند.

این سیستم ها، ابزارهایی توانمندساز در قالب بسته‌های نرم‌افزاری هستند که برای پشتیبانی از مدیریت دارایی های فیزیکی  و نگهداشت طراحی شده‌اند. استفادۀ اثربخش از انواع سیستم های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیرات ، می تواند بازدهی خدمات نگهداشت را به میزان چشمگیری بهبود ‌بخشد، اما از سوی دیگر، اگر از این ابزارها درست استفاده نکنید، فقط خرج روی دست سازمان گذاشته‌اید.

در واقع شما در هر سطحی می توانید از این ابزارها استفاده کنید. برخی از سازمان ها، از انواع سیستم­ های نگهداری و تعمیرات به عنوان یک پایگاه داده برای ثبت اطلاعات استفاده می کنند. برخی دیگر این سیستم ها را به عنوان ابزاری برای گردش کارها و فرایندهای سازمانشان و تعداد محدودی از سازمان ها نیز، این سیستم ها را به یک ابزار تصمیم گیری تبدیل می کنند و تمامی برنامه ریزی های واحد نگهداشت خود را برپایه ی خروجی ها و گزارشاتی که از آن می گیرند، انجام می دهند.


CMMS چیست؟

سیستم های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیرات (CMMS) یا Computerized Maintenance Management System را باید نوعی سیستم ارتباطی در نگهداری و تعمیرات به‌حساب آورد.

هدف اولیه این سیستم‌ها برقراری ارتباط درخصوص موضوعات نگهداری و تعمیرات در سطح سازمان است. این ارتباطات را می توان نتیجه مستقیم استفاده از دستور کار توسط افراد مختلف درگیر در موضوع نگهداری و تعمیرات دانست.

اگر از قاعده سادۀ استفاده از دستور کار پیروی شود، داده ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده به منبعی از اطلاعات مرتبط با نگهداشت تبدیل می‌شود که قابلیت استفادۀ مجدد را داشته و می‌تواند سازمان را در جهت اخذ تصمیم‌هایی مبتنی بر داده‌ها و  واقعیت‌ها هدایت کند.

این سیستم ها به کارکنان نگهداری و تعمیرات کمک می کند تا کارهایشان را به صورت اثربخش تری انجام دهند و از این طریق  تاثیر به سزایی در کاهش هزینه های ناشی از خرابی های اضطراری دارند.

یک نرم افزارCMMS معمولاً بخش های اصلی زیر را در ارتباط با نگهداشت پوشش می دهد:

  • فرایند مدیریت کارهای نگهداشت (شامل انواع درخواست کار، انوع دستور کار و…)
  • شناسنامه و ثبت سوابق تجهیزات
  • انبار قطعات یدکی مرتبط در فعالیت های نگهداشت

موارد فوق حداقل هایی برای سیستم‌های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیرات CMMS است. اما سیستم‌های CMMS می توانند بخش های دیگری مثل مدیریت سفارشات خرید انبار و … را نیز شامل شوند.EAM چیست؟

یکی دیگر از انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات، سیستم مدیریت دارایی‌ های سازمان (EAM) یا Enterprise Asset Management است.

این سیستم ها گسترش و رشد یافتۀ CMMSها هستند و با هدف پوشش مراحل چرخه عمر دارایی (مجتمع، تجهیز و …)، از طراحی و ساخت گرفته تا عملیات، نگهداری و تعمیرات و اسقاط کردن ایجاد شده اند.


مراحل چرخه عمر دارایی (منبع: کتاب زمان در دسترس)


سیستم های کامپیوتری پشتیبان نگهداری و تعمیرات اصطلاح گسترده‌ای است که برای توصیف نرم‌افزاری که به‌طور خاص برای مدیریت چرخه عمر دارایی‌های فیزیکی سازمان (برای نمونه، ساختمان‌ها و تجهیزات) استفاده می‌شود به کار برده می شود. سیستم‌های EAM توسط واحدهای مدیریت دارایی مانند واحدهای مهندسی، نگهداشت، بهره‌برداری، مدیریت مواد و قطعات یدکی (MRO)، خرید و حسابداری استفاده می‌شوند تا به کمک آن فعالیت‌های چرخه عمر دارایی به خوبی مدیریت و دنبال شوند.

دقت به این نکته ضروری است که نگهداری و تعمیرات، تنها بخشی از چرخه عمر دارایی است. چرخه عمر دارایی همه چیز را، از زمانی که نیاز به ظرفیت و توان دارایی (مانند احساس نیاز به یک وسیلۀ نقلیه،  یا یک دستگاه پرس و یا پمپ) به وجود می آید، تا زمان اسقاط پوشش می دهد.

بهتر است که مدیریت نگهداری و تعمیرات دارایی ها، از هنگام طراحی و ساخت آن ها شروع شود. به این ترتیب می توان از مرزهای سنتی نگهداری و تعمیرات فراتر رفت و ملاحظات مالی، واقعیت های بازار و سرمایه های انسانی را نیز مدنظر قرار داد.

با این روش آسان تر می توان نیاز به دارایی را درک کرد؛ آن را برای برآوردن نیازهای مشتریان طراحی کرد؛ طوری آن را ساخت و بهره برداری کرد که دقیق و مداوم عمل کند و نگهداری از آن نیز آسان تر و کم هزینه تر می شود.

مطالب مرتبط

انتخاب نرم افزارهای پشتیبان نگهداشت CMMS/EAM
انتخاب نرم افزارهای پشتیبان نگهداشت CMMS/EAM
پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای پشتیبان نگهداری و تعمیرات CMMS/EAM
پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای پشتیبان نگهداری و تعمیرات CMMS/EAM
تصمیماتی حیاتی در مورد نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
تصمیماتی حیاتی در مورد نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
تفاوت CMMS و EAM چیست؟
تفاوت CMMS و EAM چیست؟

نظرات

Your email address will not be published.