اندازه‌گیری شاخص آماده به کاری تجهیزات و اطمینان از سلامت و عملکرد تجهیزات

ژانویه 16, 1399425
gas-valve-with-fence-in-the-foreground.jpg


اندازه‌گیری شاخص آماده به کاری تجهیزات و اطمینان از سلامت و عملکرد تجهیزاتبا توجه به گفته جان کمبل و جیمز پیکنل در کتاب آپتایم (Uptime) یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد تجهیز، دسترس‌پذیری است که به‌صورت عملکرد صحیح و بدون توقف تجهیز در یک بازه معین تعریف می‌شود. محاسبه شاخص آماده به کاری تجهیزات به سازمان امکان می‌دهد تا تجهیزاتش را کنترل و از هزینه‌های بالای وارده در اثر خرابی و ازکارافتادگی ناگهانی تجهیز جلوگیری ‌کند. شاخص آماده به کاری تجهیزات باید هر 6 ماه جهت اطمینان از عملکرد تجهیز محاسبه گردد.

استفاده از هر تجهيزی منوط به آماده به ‌کار بودن آن تجهیز است، لذا تدوین شاخص آماده به کاری تجهیزات جهت تحت کنترل داشتن سلامت تجهیزات و خارج از سرویس فنی آن‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد.


 Availability یا دسترس‌پذیری تجهیزات

دسترس پذیری، مقدار زمانی است که یک تجهیز یا دارایی در صورت نیاز با توجه به زمان تعریف شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا آماده به کار است. در واقع Availability نشان‌دهنده این موضوع است که به چه میزان تجهیزات در زمان نیاز در دسترس هستند. به‌طور معمول این تعریف مطابق با زیر به‌عنوان یک‌درصدی از کل زمان موجود، بیان می‌شود:

۱۰۰* زمان کل(ساعت) / زمان موجود(ساعت) یا زمان آپتایم= دسترس پذیری (ساعت)

زمان کل: با توجه به این تعریف زمان کل یا زمان تقویمی برای تجهیزاتی که قادر به فعالیت ۲۴ ساعته در روز به‌صورت هفتگی را داشته باشند، معمولاً ۷۷۶۰ ساعت در سال است. معمولاً برای سازمان‌هایی که به‌صورت ۱ شیفت یا ۲ شیفت در روز کار می‌کنند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا زمان کل برای آن‌ها هم به همین ترتیب محاسبه می‌شود و یا به شکل دیگر ترتیب اثر داده می‌شود. جواب این است که میزان زمان کل یا تقویمی بر اساس ساعت کاری تقویمی سازمان می‌باشد. مثلاً سازمانی که روزانه ۱۲ ساعت در حال کار است و پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها تعطیل است، زمان کل آن برابر ۳۱۲۰ ساعت در سال است. نکته مهم در این است که اگر نگهداری و تعمیرات در این سازمان‌ها در طول تعطیلات آخر هفته انجام شود، این زمان به‌عنوان ‌زمان غیرقابل‌ قبول در نظر گرفته می‌شود و در محاسبه دسترس پذیری یا Availability ترتیب اثر داده نخواهد شد.


زمان موجود یا آپتایم: با توجه به تعریف فوق زمان موجود برابر است بازمان تقویم کاری منهای زمان‌های خاموشی. همان طور که در فرمول محاسبه آورده شده به زمان موجود، نیز آپتایم گفته می‌شود.

زمان خاموشی یا Downtime، عمدتاً از دو نوع است: توقفات برنامه‌ریزی‌شده و توقفات برنامه‌ریزی‌نشده


توقفات برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند زمان برنامه‌ریزی‌شده برای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، نگهداری و تعمیرات پیشبینانه یا سایر فعالیت‌های عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده را شامل شود. توقفات برنامه‌ریزی نشده نیز می‌تواند به علت خرابی‌های تجهیز و وقفه‌های برنامه‌ریزی نشده تولید باشد. بنابراین بر اساس تعاریف ارائه‌شده:


۱۰۰*( زمان کل(ساعت) / (خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده+خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده)-زمان کل)= دسترس پذیری


قابلیت دسترس پذیری عملیاتی و فنیقابلیت دسترسی یا دسترس پذیری عملیاتی

دسترس پذیری عملیاتی (Operational Availability) درصد زمان موجود فعالیت تجهیزات است. هنگامی‌که همه فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه ­ریزی شده و نشده در زمان ازکارافتادگی لحاظ می‌شود. در واقع با این تعریف زمان‌های خاموشی شامل زمان‌های خاموشی برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی نشده ناشی از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات می‌شود و در اینجا Downtime یا زمان خاموشی ناشی از توقفات تولید (برنامه‌ای و غیر برنامه‌ای) را در نظر نمی‌گیریم.

یکی از بهترین مراجعی که در حوزه جمع آوری داده‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات استفاده شده، استاندارد گردآوری داده‌های قابلیت اطمینان تجهیزات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (ISO 14224: 2016) است. استاندارد ایزو 14224 بیان می‌کند که شاخص فوق به ‌طور معمول برای سطح تجهیزات قابل‌ محاسبه و ردیابی است. استاندراد ایزو 14224 هدف از محاسبه و تحلیل شاخص دسترس پذیری عملیاتی یا Operational Availability را نشان دادن تأثیر زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر روی زمان مورد نیاز برای تولید در یک دوره زمانی مشخص تعریف کرده است. این شاخص بیان‌گر این است که جهت افزایش دسترسی تجهیزات لازم است زمان‌های توقف برنامه‌ریزی‌شده را زیر نظر بگیریم و با توجه به حفظ، نگهداری و افزایش قابلیت ‌اطمینان تجهیزات، فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده را بهینه کنیم و زمان‌های توقف فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده را که بر روی زمان تولید اثر مستقیم دارند را کاهش دهیم.

قابلیت دسترسی یا دسترس پذیری فنی

دسترس پذیری فنی (Technical Availability)، درصد زمان موجود فعالیت تجهیزات است، هنگامی‌که همه فعالیت نگهداری و تعمیرات واکنشی در زمان ازکارافتادگی لحاظ می‌شود. در حقیقت با این تعریف زمان‌های خاموشی شامل زمان‌های خاموشی برنامه‌ریزی نشده ناشی از خرابی تجهیز در نظر گرفته می­‌شود. در اینجا علاوه بر عدم تأثیر خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی نشده تولید، زمان‌های خاموشی برنامه‌ریزی‌شده نگهداری و تعمیرات نیز در محاسبه شاخص Technical Availability منظور نمی‌شود.

استاندارد ایزو 14224 نیز این شاخص را مانند قابلیت دسترسی عملیاتی برای سطح تجهیزات قابل‌ محاسبه و ردیابی می‌داند و نیز هدف از محاسبه و تحلیل این شاخص را مشخص کردن تأثیر زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی نشده بر روی زمان مورد نیاز برای تولید در یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده است.


چگونه از شاخص آماده به کاری تجهیزات استفاده می‌شود؟

بخش عملیاتی سازمان به‌طور مستقیم از دسترس‌پذیری تجهیزات تأثیر می‌پذیرد. هنگامی که تجهیزات در حد امکان کار می‌کنند، بدین معنی است که محصولات بیشتری تولید می‌شود و پول بیشتری نیز به دست می‌آید. به عبارت دیگر، هنگامی ‌که میزان در دسترس بودن سیستم بالا باشد، درآمد نیز احتمالاً رشد خواهد کرد.

از آنجا که در دسترس بودن تجهیزات به بهره‌­وری مالی سازمان گره خورده است، معمولاً  از شاخص دسترسی ­پذیری به عنوان یک معیار اصلی تجارت در سازمان‌های تولیدی استفاده می‌شود. با این حال، به شدت با کارهایی که چندین بخش دیگر انجام می‌دهند، از جمله تعمیر و نگهداری، ارتباط دارد. در دسترس بودن از قابلیت اطمینان تجهیز تأثیر می‌­پذیرد، به همان ترتیب قابلیت اطمینان نیز تحت تأثیر فرایندها و ابزارهای تیم نگهداری قرار دارد. بنابراین، می‌­توان از شاخص آماده به کاری تجهیزات برای اندازه‌گیری و بررسی اثربخشی فرایندها و تجهیزات و چگونگی بهبود آن‌ها استفاده کرد.


مطالب مرتبط

شاخص های نگهداری و تعمیرات
شاخص های نگهداری و تعمیرات
شاخص سلامت تجهیزات
شاخص سلامت تجهیزات
دوره آموزشی شاخص های نگهداری و تعمیرات
دوره آموزشی شاخص های نگهداری و تعمیرات

425 comments

 • Zoscoms

  21 بهمن 1400 at 2:01 ب.ظ

  cialis release news Fvkghf Plaquenil Qmiirr Viagra Dure Combien De Temps

 • BiceLieme

  26 فروردین 1401 at 1:46 ق.ظ

  Sign up for FanDuel Sportsbook today and get your first bet risk-free for up to $1,000. This one seems like a no-brainer, and that’s because it is. The Hawks have been decimated by COVID-19 protocols and will be missing a whole slew of players, leaving the game wide open for the likes of Embiid, Tobias Harris, and Seth Curry to run rampant. Embiid just dropped 41 points against the Celtics on Monday, and he’s poised to put in a similar performance against a Hawks team that’s missing Trae Young, Clint Capela, and several others. The number of players entering COVID-19 protocols has started to slow, which led to very little roster movement on Monday’s seven-game slate. One of the big adjustments happened late in the afternoon when Charlotte’s Kelly Oubre Jr. went into health and safety protocols, which led to massive shooting volume from Terry Rozier (27 points, thanks to 4-of-11 from three) and LaMelo Ball (23 points, 4-of-12 from three). Tuesday brings a small six-game NBA slate with some of the NBA’s best teams in action. We remain hopeful that last-minute roster changes will remain minimal, allowing for another profitable night of NBA props. https://nightraiderz.at/forum/profile/mickeyhrg33633/ The Chilean’s strength when driving, coupled with his strong iron play gives him a great chance to finish on top of the leaderboard. He had the 13th-lowest average score on the PGA Tour last year, so he can compete with anyone. Niemann has a much better chance to win it all than his odds imply, so he’s a target for anyone looking for a huge payday. On the other hand, Johnson knows that Simpson and Sedgefield have been a nearly perfect marriage. The 36-year-old has had trouble at times in the power-focused modern game, but his lack of distance doesn’t hinder him in Greensboro. Shot-making is the key, and he has been one of the best, which is why he has finished outside the top-11 just twice in the past 10 years. He has finished in the top-three for four straight years, and his 2011 victory was the first of his PGA Tour career. He is second on tour in scrambling this season and 15th in scoring average (69.994).

 • Montepuddy

  11 اردیبهشت 1401 at 7:30 ق.ظ

  [url=http://cheapdrugs.store/#]pharmacy drugs[/url]

 • JamesBlurl

  16 اردیبهشت 1401 at 3:19 ب.ظ

  ed medications over the counter the best ed pill cialis without a doctor’s prescription

 • JamesBlurl

  17 اردیبهشت 1401 at 8:29 ب.ظ

  buy cialis in australia cialis usa cialis online no prescription australia

 • JamesBlurl

  19 اردیبهشت 1401 at 2:32 ق.ظ

  ed drugs compared ed cure online drugstore

 • JamesBlurl

  19 اردیبهشت 1401 at 5:31 ب.ظ

  trial pack cialis viagra levitro cialis usa cialis black reviews

 • Bog

  20 اردیبهشت 1401 at 2:04 ب.ظ

  Ah non revois ta copie kalba!! les lettres qui marchent, ce sont celles qu’éric décrit avec des infos précises sur l’entre, des chiffres. POur ma part je l’ai vérifié. Les entreprises ont besoin de sentir que tu les connais, que tu ne t’es pas adressé à eux par hasard, que tu ne fais pas un mailing. Bref que ta lettre est personnalisée, que tu t’es cassé le cul. Le but de ce paragraphe est de présenter vos motivations : quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir psychologue? Vous devez indiquer ici les qualités qui feront de vous le psychologue idéal : empathie, sens de l’observation et analyse, capacité de recul, etc. Vous pouvez éventuellement lister les compétences qualités requises et indiquées dans l’annonce dans ce paragraphe. Alors au lieu de commencer votre lettre de motivation comme le font 99% des candidats, trouvez une phrase d’accroche qui éveille la curiosité du recruteur. Dites plutôt quelque chose de personnel qui vous permette de vous différencier tout de suite des autres candidats : http://claytonfapf210875.blogstival.com/31992609/les-meilleurs-remerciements-de-these Les craintes relatives à la destruction de la nature sont largement présentes dans les préoccupations des hommes d’aujourd’hui. Qu’on pense aux inquiétudes liées au climat, à la généralisation de la pollution et de la surexploitation des ressources ou aux inquiétudes liées au développement des techniques elles-mêmes, en particulier dans le domaine des biotechnologies. Etymologiquement, philosophie signifie amour de la sagesse. Avant d’être une discipline d’étude, il s’agit avant tout d’une certaine manière de voir le monde, de le questionner. Le principe fondateur de la philosophie est sans doute ainsi l’étonnement, qui provoque et suscite le questionnement. Ensuite, philosopher consiste à argumenter de manière rationnelle sur son étonnement.

 • GregoryAporp

  23 اردیبهشت 1401 at 4:38 ب.ظ

  erectile dysfunction medicines ed medications ed remedies

 • GregoryAporp

  24 اردیبهشت 1401 at 8:07 ق.ظ

  best otc ed pills best ed pills new ed drugs

 • GregoryAporp

  26 اردیبهشت 1401 at 6:50 ق.ظ

  ed drugs online from canada canadian drugs cvs prescription prices without insurance

 • Austinbrorb

  29 اردیبهشت 1401 at 11:46 ق.ظ

  Premium Streaming Services are streaming services that provide content to a specific network or distributor. Here are the top premium streaming services available now. I was paying $98 per month for satellite TV six months of the year and about $140 (because of NFL Sunday Ticket) for the other six months of the year. My Internet plus TV package cost was $130 per month. My total cost for the year for these services was $2,988. So, on average, I paid $249 each month. Never again do you have to rely on the cable company to service the electric channel lineup. You can now download streaming providers that fit your needs, knowing that the hometown network and fiber internet provided by Kingdom Telco is fast and affordable. You can find more info on recommended Mbps for streaming services like Netflix and HBO Max as well as streaming a 4K movie in our best internet for streaming article. https://newmalabon.depedmalaboncity.ph/community/profile/victoriagebhard/ With the evolution of the technology, devices, such as televisions, have become a necessity as opposed to a luxury. However, owning a TV alone will not be enough as you will need a satellite cable to be able to watch numerous channels. TV channels now air entertainment shows, documentaries, news, and much more. What other brands sell satellite dishes and receivers that work with FTA? Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Before you get a satellite and TV receiver with FTA capabilities, do you know how it works? Top boxes are divided into several different types. Before you buy a Pansat satellite television and receiver, you should find out if your satellite dish will work the technology. Current slide of – Top picked items Supplier and product information updated November 22, 2021.

 • Douglasjen

  30 اردیبهشت 1401 at 12:04 ق.ظ

  ivermectin without a doctor prescription prescribing stromectol stromectol for humans for sale

 • Douglasjen

  30 اردیبهشت 1401 at 3:30 ب.ظ

  tadalafil best price 20 mg cialis coupon cialis pills

 • Douglasjen

  1 خرداد 1401 at 2:56 ب.ظ

  sildenafil citrate 100mg for sale sildenafil sildenafil citrate 100mg for sale

 • Douglasjen

  2 خرداد 1401 at 6:39 ق.ظ

  sildenafil 20 mg sildenafil sildenafil 100 mg

 • EugenePoeks

  2 خرداد 1401 at 9:54 ب.ظ

  stromectol tablets for humans stromectol 12 mg tablets stromectol for humans for sale

 • Austinbrorb

  3 خرداد 1401 at 12:09 ق.ظ

  Yes, online casinos are trustworthy if you are playing at a reputable and licensed casino site. Trustworthy casinos ensure that the customer is satisfied with their service at all times by providing a seamless gaming experience, fast payouts, and safe banking options. Plus, if you’re looking for the latest casino bonuses and new casino sites in Australia. We also have a list of the best gambling games from top software providers. Sign up at the best Aussie online casinos and play games for real money. Following these simple rules and playing online casino games in Australia in reliable casinos only will turn your gambling into a safe and entertaining experience. For our part, we are regularly updating the list of the top 10 online casinos in Australia with the newest titles so that you can try the just-released online slots in Australia as well as many other gambling games. https://gritarmy.com/community/profile/wilmereason861/ Online casino sites must function adequately without lagging to give players a pleasurable experience on mobile. We look at how smooth it is to use the mobile sites of various online casinos and pick only the best ones to make our list for the top mobile casinos in Canada. It’s almost impossible to find a casino that accept pay by phone payment solutions in Canada, so using pay by phone might not even be an option for you. However, if you live abroad, you might find a few such options available, but even so, it’s rarely the most recommended payment solution. Online Casinos > Best Online Slots In Canada > Mobile Slots For Real Money in Canadian Online Casinos Naturally, mobile phone payments offer the most accessible way of managing funds when placing bets using a mobile device. Many casinos now offer direct deposits that you can pay using mobile phone credit or by adding the transactions to monthly phone bills. These sites are known as pay by phone casinos and are an excellent choice for anyone that values convenience, security, and online anonymity.

 • Robertboapy

  6 خرداد 1401 at 11:09 ق.ظ

  cialis soft tabs 20mg generic version of cialis can you take cialis in the morning and viagra at night

 • Robertboapy

  8 خرداد 1401 at 1:08 ب.ظ

  cialis none prescription buy tadalafil cialis overnight shipping canada

 • Robertboapy

  9 خرداد 1401 at 5:26 ق.ظ

  viagra cialis levitra sample pack cialis cialis without a pescripton

 • Robertboapy

  9 خرداد 1401 at 9:42 ب.ظ

  cialis generic online buy tadalafil buy 20mg cialis

 • Robertboapy

  10 خرداد 1401 at 2:05 ب.ظ

  cialis dapoxetine cialis pills cialis or viagra

 • Stromdiawn

  15 خرداد 1401 at 1:28 ب.ظ

  [url=https://stromectolgf.online/#]ivermectin 4[/url] ivermectin cream canada cost

 • RalphSWape

  15 خرداد 1401 at 2:10 ب.ظ

  cialis windsor canada pharmacy cialis pills

 • SlonEmess

  16 خرداد 1401 at 7:53 ق.ظ

  k3rqq

  e4tnk

  [url=http://novrazbb.com/#]sv0k[/url]

 • Thomasamoum

  20 خرداد 1401 at 9:26 ب.ظ

  [url=https://drwithoutdoctorprescription.online/#]canadian drugs[/url] canada ed drugs

 • Thomasamoum

  21 خرداد 1401 at 10:08 ب.ظ

  [url=https://drwithoutdoctorprescription.site/#]amoxicillin without a doctor’s prescription[/url] amoxicillin without a doctor’s prescription

 • RalphSWape

  22 خرداد 1401 at 6:24 ق.ظ

  generic cialis india tadalafil 20mg

 • Michaelcraby

  22 خرداد 1401 at 4:57 ب.ظ

  [url=https://drwithoutdoctorprescription.site/#]buy anti biotics without prescription[/url] buy prescription drugs from canada cheap

 • BradleyVor

  23 خرداد 1401 at 11:21 ق.ظ

  comfortis without vet prescription canadian drugs

 • sildenafil pronounce

  24 خرداد 1401 at 1:56 ق.ظ

  albuterol and alcohol [url=https://ventolin.directory/#]combivent respimat generic [/url] is there a generic for ventolin inhaler ventolin inhaler directions use how often

 • tizanidine 2mg

  24 خرداد 1401 at 2:06 ق.ظ

  neurontin patient assistance neurontin 100 is gabapentin and neurontin the same what are the side effects of gabapentin 600 mg

 • neurontin sale

  27 خرداد 1401 at 2:33 ق.ظ

  kamagra parramatta [url=https://australiacialis.quest/#]cialis 60 mg [/url] taking viagra with blood pressure medication where can i buy viagra online cheap

 • MichaelMes

  27 خرداد 1401 at 7:31 ب.ظ

  [url=https://sildenafilmg.shop/#]buy viagra online usa[/url] viagra discount

 • MichaelMes

  29 خرداد 1401 at 3:29 ق.ظ

  [url=https://sildenafilmg.online/#]buying viagra online[/url] buy viagra online usa

 • diltiazem 180mg uk

  30 خرداد 1401 at 4:08 ق.ظ

  dapoxetine online uae [url=https://priligy.site/#]can i buy priligy over the counter in canada [/url] priligy for premature ejaculation why is dapoxetine mixed with ed pills

 • MichaelMes

  30 خرداد 1401 at 12:01 ق.ظ

  [url=https://sildenafilmg.com/#]sildenafil 20 mg[/url] buy generic 100mg viagra online

 • Hom

  31 خرداد 1401 at 7:24 ب.ظ

  Best 3 online pokies find the probability of each event.In Exercises 29 and 30, and this bonus will surely help you play slots for money. In this variant of Stud, but quite common on video poker machines. Remember, but this really happens.I like how this game looks. He maneuvered the School Board that day just like he had in the past decade, in front of your chair. The environment on the site, it was still worthwhile. The customer loses all his capital through lack of control on their part, four tables of 21. In normal cases , turtle mountain casino som du kan spille gratis for. Their respective outcomes have no effect on each other, så har du selv indirekte betalt for dem i form af indskuddet til casinoet. You will be spinning symbols of lemons, og derfor er de altså ikke helt gratis alligevel. This game is all about getting in touch with your wild side as you explore the heart of Native American wolf country, register an account to referred casino. In most cases, and deposit funds. No deposit required, the streamer will get from 20% up to 60% of all the player losses that he or she generates. https://post-wiki.win/index.php/Ninja_casino_no_deposit_bonus Normally a Canadian casino would be a casino made in Canada, by a Canadian company and operated by Canadiens. Unfortunately the reality here is that any online casino in the world, that accepts players from Canada is called “ a Canadian casino”. That is not that bad in our opinion, if the casino would have : вњ”пёЏ English and french version of the site , on some cases good online casinos create a special landing page for Canadians. вњ”пёЏ Canadian deposit methods as Interac online and Bitcoin. In Canada, there are many government-run online casinos to choose from, along with a very decent selection of international online casino platforms. But you do need a safe and secure payment method for seamless banking, especially with offshore sites. Bitcoin users can get exactly this. Bitcoin casinos work with some of the top gaming providers in the industry to offer a wide range of casino, sports, and live casino games that you can play and bet on, be it on desktop or mobile. With almost all casinos that accept Bitcoin having vast games libraries, it’s very likely you’ll be able to find something that suits you.

 • Rickyges

  1 تیر 1401 at 11:10 ق.ظ

  [url=https://doxycyclineforsale.life/#]doxycycline buy usa[/url] doxycycline australia

 • Shelbydript

  2 تیر 1401 at 7:28 ق.ظ

  [url=https://zithromaxforsale.shop/#]zithromax antibiotic without prescription[/url] zithromax online no prescription

 • priligy pills usa

  2 تیر 1401 at 1:23 ب.ظ

  levitra price comparison [url=http://levitraa.win/#]coupon levitra [/url] how long does levitra take to start working cialis vs levitra

 • finasteride

  4 تیر 1401 at 12:02 ق.ظ

  viagra soft [url=https://viagranz.xyz/#]viagra lyrics [/url] cialis vs viagra vs levitra cialis 5mg daily how long before it works

 • MilesgaM

  5 تیر 1401 at 6:03 ب.ظ

  электроштабелер
  [url=https://elektroshtabeler-kupit.ru]https://elektroshtabeler-kupit.ru[/url]

 • EdwardTouse

  5 تیر 1401 at 11:14 ب.ظ

  furosemide 100 mg lasix 100mg

 • latisse lashes

  6 تیر 1401 at 3:22 ب.ظ

  viagra ad [url=https://cialisnz.life/#]100mg cialis [/url] does viagra have side effects what does kamagra do

 • bimatoprost otc

  6 تیر 1401 at 6:06 ب.ظ

  too much lasix 90 furosemide furosemide 20mg tablets for dogs what are the side effects of furosemide 40 mg

 • Michealkaf

  7 تیر 1401 at 3:23 ب.ظ

  [url=https://withoutprescription.store/#]carprofen without vet prescription[/url] online canadian drugstore

 • KatinePlpn

  9 تیر 1401 at 11:29 ق.ظ

  vegasslots
  [url=”https://2-free-slots.com”]omg fortune free slots[/url]
  gsn casino

 • Williamepist

  10 تیر 1401 at 6:09 ب.ظ

  самоходные штабелеры
  [url=https://shtabeler-elektricheskiy-samokhodnyy.ru]http://www.shtabeler-elektricheskiy-samokhodnyy.ru[/url]

 • Michealkaf

  11 تیر 1401 at 4:30 ق.ظ

  [url=https://withoutprescription.store/#]ed meds online without prescription or membership[/url] canadian online pharmacy

 • is cialis generic

  12 تیر 1401 at 1:43 ق.ظ

  viagra shop [url=https://viagrafr.online/#]commander viagra generique [/url] le viagra est il rembourser quand utiliser du viagra

 • buy propecia

  12 تیر 1401 at 4:11 ق.ظ

  clomid and acupuncture buy clomid pills clomid and ovidrel success stories when is the best time to take clomid

 • canada paxil

  13 تیر 1401 at 5:56 ق.ظ

  seroquel restless legs [url=http://seroquel.top/#]buy quetiapine paypal uk [/url] seroquel for sleep during pregnancy seroquel takes how long to work

 • Michealkaf

  14 تیر 1401 at 10:09 ق.ظ

  [url=https://cipro.best/#]ciprofloxacin 500mg buy online[/url] cipro online no prescription in the usa

 • JefferyDus

  14 تیر 1401 at 7:32 ب.ظ

  ed meds online without prescription or membership canadian drug pharmacy

 • cost of 30 baclofen

  16 تیر 1401 at 2:27 ب.ظ

  diflucan not working [url=http://diflucan.site/#]where can i buy diflucan tablets over the counter [/url] diflucan reviews for yeast infections how long is diflucan 150 mg in my system

 • Danielheani

  16 تیر 1401 at 3:51 ب.ظ

  [url=https://drugsonline.store/#]pills erectile dysfunction[/url] online ed meds

 • Danielfrike

  18 تیر 1401 at 1:32 ق.ظ

  [url=https://edpills.best/#]male erection pills[/url] best ed pills non prescription

 • DarrellAbome

  18 تیر 1401 at 7:56 ب.ظ

  erectile dysfunction medicines drugs for ed

 • lioresal best price

  18 تیر 1401 at 9:00 ب.ظ

  ivermectin toxicity dogs [url=http://ivermectin.beauty/#]buy stromectol [/url] can you use ivermectin paste on dogs how much ivermectin for a 50 lb dog

 • Danielheani

  19 تیر 1401 at 6:20 ب.ظ

  [url=https://stromectol.life/#]stromectol[/url] stromectol for sale

 • Franktut

  20 تیر 1401 at 2:30 ق.ظ

  doxycycline without prescription doxycycline

 • prednisone 50 mg cost

  21 تیر 1401 at 2:42 ق.ظ

  baricitinib drivers and barriers [url=https://baricitinib.online/#]baricitinib [/url] baricitinib safety baricitinib versus placebo or adalimumab in rheumatoid arthritis

 • DarrellAbome

  22 تیر 1401 at 2:22 ق.ظ

  drugs causing ed erection pills

 • Robertonut

  22 تیر 1401 at 11:40 ب.ظ

  [url=https://stromectoltrust.com/#]how long does ivermectin stay in horse manure[/url] stromectol 12 mg tablets

 • prednisone 6 mg

  23 تیر 1401 at 8:43 ق.ظ

  paxil gsk [url=https://paxil.directory/#]paroxetine 10 mg price [/url] can paxil and xanax be taken together why is paxil not available

 • Red

  23 تیر 1401 at 1:19 ب.ظ

  Over time, competitors have aimed to create different digital assets that improve on Bitcoin’s model as a store of value and transactional asset, but Bitcoin still remains the top asset by market capitalization, thanks to its BTC-to-USD price. The value of bitcoin can change by thousands of dollars in a short time period. On the last trading day of 2020, bitcoin closed just under $30,000. In mid-April, it flirted with $65,000. The price bounced around after that, with some notable swings, before taking a decidedly negative turn last week. Bitcoin is divorced from governments and central banks. It’s organized through a network known as a blockchain, which is basically an online ledger that keeps a secure record of each transaction and bitcoin price all in one place. Every time anyone buys or sells bitcoin, the swap gets logged. Several hundred of these back-and-forths make up a block. (read more) https://aprelium.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1722899 To better assist, please provide us the following information: Cat, Well you guys provided an insightful view into where things are going for Smartkey. Is there anything else further you would like to add before we jump into user questions? Remember guys stick around the best 6 questions will win $50 in SmartKey as chosen by the SmartKey team, so get those questions ready! 0x7973bb8d24654727bb3899d36988b92237601730ac1095736a80d429ff22ca03 (between ethereum classic to ethereum) Don’t miss a story In the future, your wallet will be like your golden ticket online. It will be the key that unlocks everything: your finances, health, property, interests, preferences, devices, contacts, inventory, access, permissions, and status. WEB 3.0 is coming. Lost or forgotten your password? Please enter your email ddress. You will receive mail with link to set new password.

 • Stevesmopy

  25 تیر 1401 at 10:13 ب.ظ

  [url=https://pharmacyizi.com/#]prescription meds without the prescriptions[/url] dog antibiotics without vet prescription

 • Stevesmopy

  27 تیر 1401 at 2:07 ب.ظ

  [url=https://pharmacyizi.com/#]cheap ed medication[/url] meds online without doctor prescription

 • Richardhow

  27 تیر 1401 at 3:41 ب.ظ

  best ed drugs best ed pills

 • Stevesmopy

  29 تیر 1401 at 2:45 ق.ظ

  [url=https://pharmacyizi.com/#]natural help for ed[/url] herbal remedies for ed

 • ChandaPlpn

  29 تیر 1401 at 11:19 ب.ظ

  proposal and dissertation help 3000 words
  [url=”https://businessdissertationhelp.com”]citing a dissertation[/url]
  writing the doctoral dissertation

 • Stevesmopy

  30 تیر 1401 at 7:12 ق.ظ

  [url=https://pharmacyizi.com/#]best natural cure for ed[/url] over the counter ed remedies

 • AvivaPlpn

  30 تیر 1401 at 5:51 ب.ظ

  writing dissertation abstract
  [url=”https://customdissertationwritinghelp.com”]writing methodology for dissertation[/url]
  phd dissertation example

 • GeraldDrype

  31 تیر 1401 at 3:51 ق.ظ

  [url=https://onlinepharmacy.men/#]canadian pharmacy mall[/url] trust pharmacy

 • DortheaPlpn

  31 تیر 1401 at 1:19 ب.ظ

  law dissertation writing service
  [url=”https://customthesiswritingservices.com”]dissertation writing and editing[/url]
  best dissertation writing service review

 • glucophage xl

  31 تیر 1401 at 11:33 ب.ظ

  diflucan tablets fluconazole pharmacy can you take diflucan while on antibiotic how many diflucan pills to take for yeast infection

 • GeraldDrype

  1 مرداد 1401 at 12:37 ق.ظ

  [url=https://onlinepharmacy.men/#]prescription free canadian pharmacy[/url] canadian pharmacy online store

 • GlynnisPlpn

  1 مرداد 1401 at 9:02 ب.ظ

  dissertation help service binding
  [url=”https://dissertationhelpexpert.com”]doctoral dissertation defense[/url]
  dissertation writing tutor

 • SuzannPlpn

  2 مرداد 1401 at 3:30 ب.ظ

  what is dissertation
  [url=”https://dissertationhelpspecialist.com”]defending your dissertation[/url]
  edd dissertation topics

 • GeraldDrype

  2 مرداد 1401 at 9:39 ب.ظ

  [url=https://allpharm.store/#]costco online pharmacy[/url] buy online prescription drugs

 • KeithBobia

  2 مرداد 1401 at 10:41 ب.ظ

  [url=https://onlinepharmacy.men/#]overseas pharmacy no prescription[/url] rx pharmacy no prescription

 • SalliPlpn

  3 مرداد 1401 at 10:12 ق.ظ

  writing editing service
  [url=”https://dissertationwritingcenter.com”]service writing[/url]
  help with writing dissertation proposal

 • TandiPlpn

  3 مرداد 1401 at 10:58 ب.ظ

  american online casinos
  [url=”https://1freeslotscasino.com”]online mobile casinos[/url]
  wild casino online

 • GeraldDrype

  4 مرداد 1401 at 6:40 ق.ظ

  [url=https://allpharm.store/#]best online international pharmacies[/url] Super P-Force

 • DarsiePlpn

  4 مرداد 1401 at 7:10 ق.ظ

  dissertation examples
  [url=”https://examplesofdissertation.com”]dissertation write up[/url]
  dissertation writing assistance

 • TandiPlpn

  5 مرداد 1401 at 12:02 ق.ظ

  safe online casino
  [url=”https://1freeslotscasino.com”]free money no deposit casino[/url]
  real money online casinos

 • where to get revia

  5 مرداد 1401 at 3:47 ق.ظ

  fat loss nolvadex [url=http://nolvadexusa.com/#]nolvadex for sale [/url] nolvadex where to buy reddit peds nolvadex where to buy nolvadex

 • MabellePlpn

  5 مرداد 1401 at 5:21 ق.ظ

  medical dissertation writing service
  [url=”https://helpwithdissertationwritinglondon.com”]help with dissertations[/url]
  writing a dissertation prospectus

 • GeraldDrype

  5 مرداد 1401 at 3:52 ب.ظ

  [url=https://erectionpills.shop/#]male erection pills[/url] generic ed drugs

 • KeithBobia

  5 مرداد 1401 at 11:28 ب.ظ

  [url=https://erectionpills.shop/#]medicine for impotence[/url] best erection pills

 • AbagaelPlpn

  6 مرداد 1401 at 1:06 ق.ظ

  real online gambling
  [url=”https://9lineslotscasino.com”]sign up bonus no deposit casino[/url]
  casino games for real money

 • JenneePlpn

  6 مرداد 1401 at 2:39 ق.ظ

  english dissertation help
  [url=”https://professionaldissertationwriting.com”]help dissertation[/url]
  phd dissertation help

 • JesseLaugs

  6 مرداد 1401 at 12:55 ق.ظ

  электророхля
  [url=https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru]https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru[/url]

 • HerminaPlpn

  6 مرداد 1401 at 10:48 ب.ظ

  mba dissertation help
  [url=”https://professionaldissertationwriting.org”]dissertation writing memes[/url]
  dissertations writing

 • ShaylaPlpn

  7 مرداد 1401 at 12:35 ق.ظ

  best casino welcome bonus
  [url=”https://all-online-casino-games.com”]bester online casino bonus[/url]
  usa online casino

 • GeraldDrype

  7 مرداد 1401 at 12:57 ق.ظ

  [url=https://canadiandrugs.best/#]canadian online drugstore[/url] pain meds without written prescription

 • AudrePlpn

  7 مرداد 1401 at 6:37 ب.ظ

  phd dissertation peer reviewing help
  [url=”https://writing-a-dissertation.net”]help with dissertation[/url]
  write a dissertation abstract

 • CharlesPanty

  7 مرداد 1401 at 9:01 ب.ظ

  https://stromectolbestprice.com/# stromectol for scabies dosage
  [url=http://stromectolbestprice.com/#]stromectol prioderm[/url] stromectol tablets for humans

 • VerenaPlpn

  7 مرداد 1401 at 11:32 ب.ظ

  online american casinos
  [url=”https://casino8online.com”]bingo online for money[/url]
  gambling bonuses

 • Careyrab

  8 مرداد 1401 at 9:20 ق.ظ

  [url=http://stromectolbestprice.com/#]ivermectin 12mg price[/url] how do i get ivermectin

 • HestiaPlpn

  8 مرداد 1401 at 2:13 ب.ظ

  write my dissertation
  [url=”https://writingadissertationproposal.com”]help writing dissertation[/url]
  dissertation help scam

 • tamoxifen pills

  8 مرداد 1401 at 3:26 ب.ظ

  molnupiravir thor [url=http://molnupiravirus.com/#]buy molnupiravir online [/url] molnupiravir news pill to treat covid

 • DixiePlpn

  8 مرداد 1401 at 9:58 ب.ظ

  free sign up bonus
  [url=”https://casino-online-jackpot.com”]online casino usa real money no deposit bonus[/url]
  safe online casino

 • LaureenPlpn

  9 مرداد 1401 at 7:50 ب.ظ

  play mobile casino
  [url=”https://casino-online-roulette.com”]online casino for us players[/url]
  online casinos with no deposit bonus

 • Careyrab

  10 مرداد 1401 at 12:48 ق.ظ

  [url=https://stromectolbestprice.com/#]stromectol side effects[/url] ivermectin american journal of therapeutics

 • FranniPlpn

  10 مرداد 1401 at 8:36 ب.ظ

  casino win real money
  [url=”https://cybertimeonlinecasino.com”]best online casinos for real money[/url]
  online casinos no deposit

 • JamesCrano

  10 مرداد 1401 at 10:38 ب.ظ

  ed medication online top ed drugs

 • Michaeldab

  11 مرداد 1401 at 11:49 ق.ظ

  https://drugsbestprice.com/# errection problem cure
  [url=https://drugsbestprice.com/#]ed vacuum pump[/url] ed meds online canada

 • PearlPlpn

  11 مرداد 1401 at 6:57 ب.ظ

  real money casino no deposit
  [url=”https://download-casino-slots.com”]bonus online casino[/url]
  best casino bonus

 • MichaelZop

  11 مرداد 1401 at 7:10 ب.ظ

  электро рохля с подъемным механизмом
  [url=https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru]http://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru/[/url]

 • Jamesembam

  11 مرداد 1401 at 10:39 ب.ظ

  [url=https://drugsbestprice.com/#]ed meds online canada[/url] carprofen without vet prescription

 • cialis 10mg

  11 مرداد 1401 at 11:49 ب.ظ

  viagra no prescription [url=http://cialisamerica.com/#]tadalafil from india reviews [/url] what is a cialis pill cialis dosage when to take

 • BobbiePlpn

  12 مرداد 1401 at 5:20 ب.ظ

  online casino bonus
  [url=”https://firstonlinecasino.org”]bonus casino online[/url]
  best online casinos usa

 • WilliamTievy

  13 مرداد 1401 at 1:27 ق.ظ

  https://medrxfast.com/# canadian drug pharmacy
  [url=https://medrxfast.com/#]mexican pharmacy without prescription[/url] mexican pharmacy without prescription

 • Michaelmus

  13 مرداد 1401 at 2:27 ق.ظ

  prescription drugs without doctor approval canadian drug

 • DavidKic

  13 مرداد 1401 at 9:38 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]prescription meds without the prescriptions[/url] online prescription for ed meds

 • LesliePlpn

  13 مرداد 1401 at 3:43 ب.ظ

  free casino bonus no deposit
  [url=”https://free-online-casinos.net”]casino online bonus[/url]
  best online us casinos

 • plaquenil for lyme

  14 مرداد 1401 at 12:52 ق.ظ

  plaquenil drowsiness [url=https://plaquenilus.com/#]plaquenil 200 mg 30 film tablet [/url] white flash while taking plaquenil when will story on cbs about plaquenil air

 • DavidKic

  14 مرداد 1401 at 11:05 ب.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]ed prescription drugs[/url] best non prescription ed pills

 • DarnellIdosy

  15 مرداد 1401 at 4:26 ب.ظ

  tadalafil without a doctor’s prescription canadian drug pharmacy

 • TrudiePlpn

  16 مرداد 1401 at 3:29 ب.ظ

  what is the best online casino for real money
  [url=”https://internet-casinos-online.net”]online mobile casinos[/url]
  online casinos with no deposit bonus

 • DavidKic

  16 مرداد 1401 at 3:37 ب.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]meds online without doctor prescription[/url] non prescription ed drugs

 • WilliamTievy

  16 مرداد 1401 at 4:09 ب.ظ

  https://medrxfast.com/# how can i order prescription drugs without a doctor
  [url=https://medrxfast.com/#]cat antibiotics without pet prescription[/url] buy prescription drugs from canada cheap

 • nolvadex 20 tab

  17 مرداد 1401 at 12:56 ق.ظ

  naltrexone hydrochloride [url=http://reviaus.com/#]where to buy naltrexone online [/url] naltrexone 100 mg for weight loss how long does it take for low dose naltrexone to work?

 • HonorPlpn

  17 مرداد 1401 at 7:43 ق.ظ

  what is vpn on windows
  [url=”https://freehostingvpn.com”]buy vpn with credit card[/url]
  free vpn windows

 • JaynellPlpn

  17 مرداد 1401 at 2:51 ب.ظ

  no deposit casinos
  [url=”https://newlasvegascasinos.com”]online casino free bonus no deposit[/url]
  free welcome bonus no deposit

 • Dennislig

  18 مرداد 1401 at 4:31 ق.ظ

  мачтовый подъемник
  [url=https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru]http://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru/[/url]

 • TeddiePlpn

  18 مرداد 1401 at 4:33 ق.ظ

  the best vpn service
  [url=”https://freevpnconnection.com”]free mexican vpn[/url]
  best cheap vpn reddit

 • DavidKic

  18 مرداد 1401 at 6:07 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]online canadian pharmacy[/url] pet meds without vet prescription canada

 • DulceaPlpn

  18 مرداد 1401 at 10:43 ب.ظ

  best casino site
  [url=”https://onlinecasinofortunes.com”]best online casinos for us players[/url]
  no deposit sign up bonus

 • JenneePlpn

  19 مرداد 1401 at 12:43 ق.ظ

  best vpn for pubg
  [url=”https://imfreevpn.net”]vpn for pc[/url]
  vpn

 • DavidKic

  19 مرداد 1401 at 7:16 ب.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]pet meds without vet prescription canada[/url] tadalafil without a doctor’s prescription

 • CarolanPlpn

  19 مرداد 1401 at 10:45 ب.ظ

  best online casino reviews
  [url=”https://onlinecasinosdirectory.org”]online casinos no deposit[/url]
  best casino welcome bonus

 • WilliamTievy

  20 مرداد 1401 at 6:23 ق.ظ

  https://medrxfast.com/# buy anti biotics without prescription
  [url=https://medrxfast.com/#]pain meds without written prescription[/url] buy prescription drugs without doctor

 • JenneePlpn

  20 مرداد 1401 at 8:48 ق.ظ

  premium vpn service
  [url=”https://imfreevpn.net”]atlas vpn free[/url]
  hma pro vpn

 • DustinLeany

  20 مرداد 1401 at 10:37 ق.ظ

  https://medrxfast.com/# legal to buy prescription drugs without prescription

 • RonaldLet

  20 مرداد 1401 at 11:26 ق.ظ

  вышка телескопическая
  [url=https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru]http://www.podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru/[/url]

 • DarnellIdosy

  20 مرداد 1401 at 12:04 ق.ظ

  canadian pharmacy canadian drug

 • FanyaPlpn

  20 مرداد 1401 at 10:08 ب.ظ

  online casino with free signup bonus real money usa
  [url=”https://onlineplayerscasino.com”]biggest online casino bonus[/url]
  bonus casino

 • Richardrop

  21 مرداد 1401 at 12:20 ق.ظ

  подъемник телескопический
  [url=https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru]https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru[/url]

 • AshleighPlpn

  21 مرداد 1401 at 5:35 ق.ظ

  why buy a vpn
  [url=”https://ippowervpn.net”]vpn[/url]
  hide my asss vpn

 • DavidKic

  21 مرداد 1401 at 10:20 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]canadian drug pharmacy[/url] canadian drugstore online

 • DustinLeany

  21 مرداد 1401 at 1:25 ب.ظ

  https://medrxfast.com/# ed meds online without prescription or membership

 • CarolinPlpn

  21 مرداد 1401 at 10:36 ب.ظ

  online casinos no deposits
  [url=”https://ownonlinecasino.com”]top online casino real money[/url]
  online casino real money

 • KelseyPlpn

  22 مرداد 1401 at 3:51 ق.ظ

  express vpn download
  [url=”https://rsvpnorthvalley.com”]100% free vpn[/url]
  best lifetime vpn

 • DavidKic

  22 مرداد 1401 at 10:59 ب.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]prescription drugs online without doctor[/url] buy prescription drugs online

 • Andrewbew

  23 مرداد 1401 at 12:41 ق.ظ

  телескопическая вышка
  [url=https://podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru]https://www.podyemniki-machtovyye-teleskopicheskiye.ru/[/url]

 • FifinePlpn

  23 مرداد 1401 at 4:54 ب.ظ

  online gambling reviews
  [url=”https://trust-online-casino.com”]best bonus casinos[/url]
  online casino no deposit bonus

 • WilliamTievy

  23 مرداد 1401 at 8:04 ب.ظ

  https://medrxfast.com/# prescription drugs online
  [url=https://medrxfast.com/#]buy canadian drugs[/url] ed meds online canada

 • DavidKic

  24 مرداد 1401 at 11:41 ق.ظ

  [url=https://medrxfast.com/#]buy anti biotics without prescription[/url] legal to buy prescription drugs without prescription

 • FifinePlpn

  24 مرداد 1401 at 1:08 ب.ظ

  online casinos for usa players
  [url=”https://trust-online-casino.com”]best online casinos for usa players[/url]
  casino games win real money

 • DustinLeany

  24 مرداد 1401 at 9:25 ب.ظ

  https://medrxfast.com/# how can i order prescription drugs without a doctor

 • SheelaghPlpn

  25 مرداد 1401 at 2:35 ق.ظ

  buy secure vpn
  [url=”https://superfreevpn.net”]free vpn google chrome[/url]
  best vpn for mac

 • GwenorePlpn

  25 مرداد 1401 at 12:14 ق.ظ

  online casino real money
  [url=”https://vrgamescasino.com”]free money no deposit casino[/url]
  online casino bonus

 • Deshawngop

  27 مرداد 1401 at 4:33 ق.ظ

  [url=https://wellbutrin.best/#]wellbutrin prescription coupon[/url] wellbutrin no precription

 • BrentHet

  27 مرداد 1401 at 10:50 ق.ظ

  стол подъемный
  [url=https://gidravlicheskiye-podyemnyye-stoly.ru]http://www.gidravlicheskiye-podyemnyye-stoly.ru/[/url]

نظرات

Your email address will not be published.